arrows Firemní blok arrows Materiály arrowsZpůsoby stavění s velkoformátovými prvky
text: Dipl.-Betrw. Ing. Harald Boehnkefoto: Godelmann
číslo: 10/10
Způsoby stavění s velkoformátovými prvky

· Řemeslné provedení velkoformátových desek z betonu
Pokládání velkoformátových desek a dlažeb na náměstí, cesty i ulice bez dopravního zatížení je relativně bezproblémovým úkolem. Až dynamickým zatížením autobusy nebo nákladními auty se požadavky na povrch silně zvyšují.
odeslat odeslat    tisk tisk

Příslušná zemina a další štěrkové podloží proto musí splňovat vysoké požadavky. Tato zemina musí vždy splňovat denní kapacitu od min. 45 MN/m². V případě nevyhovujících hodnot půdních podmínek je třeba provést zlepšení zhuštěnou frakcí (zrnitostí) vrstev štěrku. Filtrová tkanina fleece by pak měla zajistit filtrační stabilitu k ochranné zámrzové vrstvě. Tuhost na vrchní nosné vrstvě musí splnit 180 MN/m². Pro podkladový a spárový materiál se doporučuje tvrdý kámen. Odstupňování frakce (zrnitosti) musí být filtračně stabilní (0/4 nebo 0/5).

V následujícím textu budou popsána podstatná kritéria pro provedení stavebních opatření s velkoformátovými prvky na základě norem EN 1338 a 1339. Pro projektování takovýchto prvků je třeba zjistit očekávané dopravní zatížení. Při pojezdu s nákladními auty se vždy vychází z toho, že působí jedna desetitunová náprava. Tedy nosnost každého kola je min. 5 t. Frekvenci přejezdů náprav je proto třeba zahrnout do úvah a rozhodnutí. Pro hodnocení byly stanoveny tři základní stupně zatížení.


Faktor = C:
Klidný provoz – velmi zřídka /jen občasný, velmi slabý provoz nákladních aut;
Střední provoz – denně přejede 1–8 nákladních automobilů;
Silný provoz – denně až 75 autobusů nebo nákladních aut.

Příklad kalkulační grafiky zátěžové křivky jedné desky 1000x1000 mm pod jízdní dynamikou s jednou desetitunovou nápravou. Byl použit software Technické univerzity v Drážďanech. Podle profesora Dr.-Ing. Bernda Müllera došlo k výpočtu podle metody „FINITE – ELEMENTE – BERECHNUNG“:
Vstupní hodnoty: délka desky / šířka desky;
Materiál: beton nebo přírodní kámen;
Pevnost tahu v ohybu: beton např. s 6 N/mm²;
Zatížení kola: 50 000 N;
Dopravní zatížení: C/Přejezdy náprav, faktor opakovaného zatížení;
Kontaktní tlak kol: 0,83;
γB = bezpečnost (zlom) 1,2;
γU = bezpečnost (přetíží, dynamické efekty) 1,2.

Zřetelně lze rozeznat vzrůstající tloušťku desek. Poměr mezi délkou a stranou by neměl být nižší než 0,4. Výpočet byl nastaven s pevností tahu v ohybu s 6 N/mm². Nejméně výhodný poměr desek ve vazbě desek určuje tloušťku celkové vazby.


» Vylepšení půdních podmínek s odstupňovanými frakcemi balíků štěrku. Filtrační tkanina zajišťuje filtrační stabilitu k navazujícím horním vrstvám stavby.

Argumentace se v podstatě vztahuje na zkušenosti německých směrnic. Pomocí výzkumu na stavbě silnic byly v minulých letech získány významné poznatky a byly použity při stavbě silnic. Už několik desetiletí se podle těchto poznatků stavělo a stavby byly značně zatěžovány. Při správném provedení nebyly zjištěny žádné škody stojící za zmínku. Přesto je způsob stavby velmi citlivý a neodpouští žádné chyby. Vedle požadované kvality výrobku je pro celkové provedení stavby velmi důležité řemeslné provedení, které určuje funkční délku užívání. Je třeba dosáhnout období pro funkční užívání od 25 do 30 let.


» Příklad kalkulační grafiky zátěžové křivky jedné desky 1000x1000 mm pod jízdní dynamikou

Přizpůsobení výrobků současné situaci

V současnosti stále stoupá zátěž komunikací i ploch, které nejsou určeny přímo pro dopravu (např. náměstí). Často se zjistí, že očekávaná zátěž byla značně překročena. I pro tyto extrémní případy existují řešení a technické novinky, které zde budou rovněž představeny. Také v budoucnu se budou náměstí a silnice plánovat a přeměňovat s pomocí desek a dlažeb.


» Zemní kotva na Technické univerzitě Drážďany při zátěžovém testu (je simulován 1 mil. změn zátěže s desetitunovou nápravou - posuny max. do 1 mm)


Odpovídající dlažbu, olemování okrajů nebo dokonce městský mobiliář je možné použít v jednom tónu. Při používání desek pod dopravní zátěží musí být maximálně přihlíženo k poměrům délek a stran. Zde hraje důležitou roli fakt, že čím slabší deska je zvolena, tím je nevhodnější její chování při dopravním zatížení. Desky nesmějí pod dopravním zatížením prasknout a nesmějí se ani posunout. Byla učiněna dvě podstatná opatření:
Pevnost tahu v ohybu byla zvýšena na 6 N/mm² (německá norma je 5 N/mm²).
Přípustná tolerance délky/šířky/tloušťky byla omezena a stanovena na 2x2x2 mm. Dodatečně budou desky v ohrožených oblastech opatřeny kotevním zajištěním. Koneckonců celkový systém je důležitý pro trvalou funkčnost. Pokud by se v systému vyskytla stavební chyba, bude to mít vliv na celou stavbu. Těchto stavebních chyb se může vyskytnout velké množství. Pomocí přibývající síly konstrukcí (tloušťce) mohou být dynamické síly efektně rozloženy. Betonový průmysl se těmto novým změněným podmínkám díky novým produktům stále lépe přizpůsobuje.


» Kotevní zajištění (VERSCHI)

Tím jsou v podstatě k dispozici konstrukční síly (tloušťky) 100 mm; 120 mm; 140 mm; 160 mm až do 200 mm. Zvláštností jsou vícevrstvé desky, kde se nerozlučně spojuje pouze 20–30 mm silná deska z přírodního kamene s betonovým jádrem. Tím se dosáhne také celkové tloušťky od 100 do 200 mm. Aby byla splněna popsaná dlouhodobá trvalá technická funkcionalita, musí dojít k ochraně povrchu. Jednou z ochran povrchu je Durosave, který má působivé vlastnosti. Žvýkačka, starý olej nebo obyčejná špína na ulicích se dají snadno odstranit nebo je dokonce smyje déšť. Na všechny tyto věci by se měl brát při plánování a provedení záměrů ve městě zřetel. Jde o dlouhodobé trvalé stavby, které musí čelit zátěžím nejen dnes, ale i v budoucnu.

www.godelmann.cz, info@godelmann.cz


» Také vícevrstvé desky s pohledovou (lícní) vrstvou přírodního kamene jsou možné. Je také možná volba formátování. Přírodní kámen je volně volitelný.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007