arrows Soutěže arrows Materiály arrowsZlatá cena za zateplovací systém weber.therm plus ultra
text: redakce
číslo: 04/2011
Zlatá cena za zateplovací systém weber.therm plus ultra
Společnost Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., byla oceněna zlatou cenou v prestižní soutěži Stavební výrobek – technologie roku 2010 za zateplovaní systém weber.therm plus ultra.
odeslat odeslat    tisk tisk

Soutěž je zaštiťována 4 ministerstvy a řadou odborných institucí. Posláním soutěže je podpora nových výrobků, jejich využití na stavbách a snaha o zvyšování znalostí o inovacích mezi odbornou veřejností.

Společnost Saint-Gobain Weber Terranova a.s. si tohoto nejvyššího ocenění v této soutěži velice váží a děkuje organizátorům a vypisovatelům a porotě soutěže.

Něco více o weber.therm plus ultra – zateplovacím systému nové generace
Tento systém znamená velký skok ve vývoji kontaktních zateplovacích systémů.
Výborně tepelně izolovaný obytný, nízkoenergetický či pasivní dům s použitím zateplovacího systému s izolačními deskami běžné tloušťky je přáním každého stavebníka nebo vlastníka nemovitosti. Použitím kontaktního zateplovacího systému weber.therm plus ultra lze splnit přání stavebníků a investorů díky použitému zcela novému izolantu Kooltherm K5 se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,021 W/mK. Běžný kontaktní zateplovací systém s izolačními deskami z pěnového polystyrenu EPS 70 F tloušťky 20 cm lze nahradit systémem weber.therm plus ultra s tloušťkou izolačních  desek pouze 11 cm.

Složení zateplovacího systému weber.therm plus ultra:

  • lepicí a stěrková hmota weber. therm plus ultra;
  • tepelný izolant desky Kooltherm K5;
  • kotevní prvky talířové hmoždinky;
  • armovací tkanina weber.therm 178;
  • tenkovrstvé omítky weber.pas v kombinaci s podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI;
  • příslušenství k systému (soklové profily, podložky, spojky, rohové profily,okenní profily, dilatační profily).

Z důvodu vhodných rozměrů izolačních desek 1200x400 mm a jejich nízké hmotnosti je montáž kontaktního zateplovacího systému weber.therm plus ultra rychlá a nenáročná.

Kontakt:
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
Radiová 3; 102 00 Praha 10
tel.: 272 701 137
fax: 272 701 138
e-mail: info@weber-terranova.cz
http://www.weber-terranova.cz/

Něco o společnosti Saint- Gobain Weber Terranova, a.s.:
je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních fasádních a zateplovacícch systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích.

 

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007