arrows Analýzy, trendy arrows Životní cyklus staveb arrowsZajištění komfortu bydlení z hlediska technických a právních předpisů
grafické podklady: autoři
text: Jiří Vaverka, Petr Suchánek
číslo: 03/2011
Zajištění komfortu bydlení z hlediska technických a právních předpisů

· Tepelný most v místě koutu místnosti a ostění. Termovizní snímek.
Terminus technicus komfort bydlení z pohledu uživatelského lze definovat jako zabezpečení  optimálního interiérového prostředí ve vztahu ke všem vnitřním i vnějším faktorům, které nabourávají u uživatelů pocit pohody. Příspěvek se bude ve třech dílech zabývat segmentem těchto atributů – tedy tepelně-technickými, akustickými a světelnými požadavky na stavbu – obecněji formulovanými jako stavební fyzika. Je prokázáno, že překročení limitů u těchto disciplín ovlivňuje energetickou náročnost budovy a zejména vyvolává celou řadu zdravotních problémů u lidí pobývajících v těchto prostorách.
odeslat odeslat    tisk tisk
Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.Absolvoval Fakultu inženýrského stavitelství VUT v Brně, směr konstruktivně dopravní, v roce 1960. Zabývá se navrhováním a posuzováním pozemních staveb z hlediska stavební fyziky. Působil v mnoha projektových ústavech i výrobních organizacích v ČR. Od roku 1991 je pedagogem na Fakultě architektury v Brně, ústav Stavitelství. Je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, energetickým auditorem a soudním znalcem oboru stavební fyzika.
E-mail: vaverka@fa.vutbr.cz
Spoluautor:
Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
E-mail: suchanek@fa.vutbr.cz

Vstup do problematiky

Z pohledu vzájemné souvislosti mezi jednotlivými výše uvedenými oblastmi stavební fyziky jsou na první pohled zřejmé jejich vzájemné vazby. V současné době technického boomu jak u konstrukčních řešení prvků staveb, tak i nových materiálů a dalších novodobých poznatků (počítačové simulace), lze negativní vzájemné vlivy téměř vyloučit. V době minulé zejména disciplíny osvětlení a akustika ve vztahu k tepelným ztrátám prostupem a infiltrací byly poměrně závažným problémem.
Pro lepší přehlednost jsou v příspěvku jednotlivé disciplíny a tím i hygienické limity, resp. technické požadavky, děleny do tří základních skupin:

  • tepelně-technické a energetické požadavky;
  • akustické (urbanistická, stavební a prostorová akustika);
  • denní osvětlení a insolace.

U všech výše uvedených skupin budou definovány a následně posuzovány limity mající vztah k vlastnímu komfortu bydlení, případná upozornění na možnosti negativních faktorů z ostatních skupin a jejich vzájemné překrývání u vybraných kritérií.
V současné době, kdy dochází k razantnímu zpřísňování tepelnětechnických požadavků stavebních konstrukcí za účelem energetické minimalizace provozních nákladů, lze v kategorii A konstatovat výjimečnost situace. V následujícím textu budou posuzovány jednotlivé kategorie ve vztahu k atributům ovlivňujícím komfortní bydlení. Je třeba upozornit, že v mnoha situacích jsou významné i vnější vstupní okrajové podmínky, a to zejména u kategorií B a C, i když u kategorie A jsou v tomto hodnocení váhou pouze sekundární.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007