Lidské zdroje

Výstavba Národní technické knihovny v areálu vysokých škol v Dejvicích

Vloženo: 08.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Realizace staveb | Lidské zdroje
Autor: text: Václav Hána | foto: archiv dodavatelů a projektanta

Budova Národní technické knihovny v pražských Dejvicích vzniká jako nové centrum technických informací. Přestěhuje se sem stávající Státní technická knihovna a dojde k částečnému sloučení s knihovními fondy ČVUT a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT). Projekt vychází z vítězného návrhu ateliéru Projektil Architekti s.r.o., v architektonické soutěži z roku 2001.

Střední škola technických oborů v Havířově: Krizi jsme překonali

Vloženo: 02.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Lidské zdroje
Autor: text: Petr Zázvorka

Jeden z největších učebních komplexů Moravskoslezského kraje oslaví v příštím roce padesáté výročí. Areál představuje možnost výuky v 74 třídách, odborných učebnách a dílnách. Přestože školu navštěvuje téměř tisíc žáků a studentů, bylo by možné kapacitu ještě navýšit, zejména ve stavebních oborech. Rozhovor s ředitelem Střední školy technických oborů (SŠTO), Havířov–Šumbark, Ing. Josefem Wolnym je o minulosti, současnosti i budoucnosti tohoto důležitého střediska výuky technických oborů.

SPS v ČR: Krize učňovského školství ve stavebnictví a návrh jejího řešení

Vloženo: 02.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: Pavel Novák

V souvislosti s rozvojem stavebnictví a růstem stavební produkce v minulém období zaregistrovalo toto odvětví, jako jedno z prvních, stále se zhoršující stav v zabezpečení kvalifikovaných řemesel ve stavební výrobě.

Současnost učňovských zařízení v ČR podle ředitele SŠ technické Zelený pruh

Vloženo: 07.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Lidské zdroje
Autor: text: Hana Dušková | foto: Jaroslav Čvančara

V současné době je v České republice téměř 150 učňovských zařízení, která mají v programu připravovat mladé lidi pro stavební profese. Celkový počet žáků v těchto učilištích je necelých 11 000, což je v porovnání se začátkem devadesátých let minulého století asi třetinový stav. Na všechny stavební firmy v ČR tak dnes ročně připadá pouhých 2500 absolventů.

Propagace profese: Firmy prezentují jen své výsledky, ne práci samotnou

Vloženo: 02.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Lidské zdroje
Autor: text: Jan Táborský

Ředitel Střední školy polytechnické v Brně Andrzej Bartoś vidí problém nedostatku zájemců o studium stavebních oborů především ve slabé propagaci profese samotné.

Personální politika stavebních firem

Vloženo: 02.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Lidské zdroje
Autor: text: redakce

Samozřejmě že stavební firmy (velké i malé) mají v oblasti lidských zdrojů ve stavebnictví vlastní názor na práci s nimi a také neocenitelné zkušenosti. Koneckonců právě od nich se na poplach zvoní nejhlasitěji.

Od začátku do konce

Vloženo: 02.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Lidské zdroje
Autor: text: redakce | foto: redakce, Jaroslav Čvančara

Aby na konci architektovy vize a investorova záměru stála krásná, funkční a odolná stavba, nesmí mít proces výstavby rozprostřený mezi těmito dvěma momenty žádnou slabinu. A už rozhodně ne slabinu v lidském faktoru, který je nejen pro stavebnictví faktorem nejpodstatnějším.

Náměstek hejtmana Zlínského kraje: Potřebujeme nový systém výuky

Vloženo: 03.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Lidské zdroje
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: archiv autora

Mgr. Josef Slovák, náměstek hejtmana Zlínského kraje, má na starosti oblast školství v kraji. Má zkušenosti s výukou i s řízením školy. Navíc je oblast školství i jeho osobní záliba, navštívil nedávno Irsko, zná problematiku školství i v dalších zemích. Zajímavé jsou jeho názory na další řešení otázek souvisejících se systémem výuky i praktické příklady a návody, ověřené praxí.

Inženýrský den 2007

Vloženo: 08.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Odborné akce | Vzdělávání, literatura | Den stavitelství a architektury | Konference, semináře | Lidské zdroje
Autor: text: Hana Dušková | foto: Petra Bednářová

Tématem letošního Inženýrského dne, který se konal v úterý 20. listopadu v krásném prostředí nově zrekonstruované budovy Českého muzea hudby v Praze na Malé Straně, byla Příprava inženýrů a techniků na stavební praxi. Příspěvky jednotlivých níže citovaných odborníků inspirovaly k polemice a dokumentovaly mnohdy rozdílný přístup k dané problematice ze strany pedagogů, odborníků z realizační sféry i inženýrů projektantů.

Fakulta stavební VUT v Brně

Vloženo: 03.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

V současné době zájem o studium na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (FAST VUT) trvá. I přes pokles počtu potenciálních studentů na vysokých školách, který je způsoben snížením porodnosti v ČR, se objevuje vyšší zájem absolventů středních škol o studium.

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Vloženo: 03.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Ivan Kološ Ph.D. | foto: archiv FS VŠB-TU Ostrava

Areál Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava (VŠB?TU Ostrava), která zahrnuje široké spektrum technických oborů pro potřeby nejen regionu severní Moravy a Slezska, se rozkládá v ostravském městském obvodu Poruba a představuje jeden z nejhezčích a nejkomplexnějších vysokoškolských areálů v České republice.

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Vloženo: 08.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: Ing. Marie Kovandová | foto: archiv FSv ČVUT Praha

Fakulta stavební ČVUT v Praze je jednou z nejstarších technických vysokých škol v Evropě. Oslavy 300 let ČVUT v tomto roce připomínají jak třísetletou existenci vysoké školy založené z iniciativy Josefa Christianna Willenberga jako první veřejné inženýrské školy střední Evropy (pod názvem Stavovská ingenieurská škola v Praze), tak i Fakulty stavební, protože převážná část výuky byla věnována stavitelství a geodézii a sám profesor Willenberg učil své studenty opevňovacímu a vodnímu stavitelství.

Členství v cechu - záruka kvality?

Vloženo: 03.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Lidské zdroje
Autor: text: Petr Zázvorka

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky (Cech KPT ČR) je profesní organizace, které podle slov jejího tajemníka Jiřího Slámy eminentně záleží na tom, aby pojem „zlaté české ruce“ nebyl jen starým stereotypem a aby tento názor byl přijat i odběrateli.

Strana:  1   2   3 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007