arrows Věda a výzkum v praxi arrowsVýzkum a vývoj nových progresivních materiálů na FAST VUT v Brně
grafické podklady archiv FAST VUT v Brně
text Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský, Božena Vacenovská
číslo: 01/2012
Výzkum a vývoj nových progresivních materiálů na FAST VUT v Brně

· Struktura kompozitu s polymerní matricí a plnivem tvořeným popílkem (zvětšeno)
Výzkumná a vývojová činnost Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně je zaměřena především na rozvoj teoretických a experimentálních metod navrhování a ověřování vlastností nových progresivních materiálů, konstrukčních prvků a systémů. Významnou oblastí je rovněž rozvoj teorie spolehlivosti a určování životnosti stavebních konstrukcí a materiálů, problematika optimalizace konstrukcí, vývoj nových konstrukcí a systémů a v neposlední řadě modelování degradace stavebních konstrukcí a materiálů.
odeslat odeslat    tisk tisk
Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.Od roku 2001 je profesorem pro obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství a současně vedoucím Ústavu technologie stavebních hmot a dílců Fakulty stavební VUT v Brně. Je znalcem v oboru stavebnictví a ekonomika. Od roku 2010 je děkanem FAST VUT v Brně.
E-mail: drochytka.r@fce.vutbr.cz
Spoluautoři:
doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.,
E-mail: bydzovsky.j@fce.vutbr.cz
Ing. Vacenovská Božena
E-mail:vacenovska.b@fce.vutbr.cz

Na FAST VUT v Brně jsou rovněž rozvíjeny metody počítačového modelování a využití simulačních nástrojů a jejich uplatnění jak v procesu projektování nových staveb, tak při rekonstrukcích či při ověřování a hodnocení energetické efektivnosti a tepelné ochrany budov, akustiky, denního osvětlení a mikroklimatu v budovách při využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 01/2012).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Tip: Insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007