arrows Analýzy, trendy arrows Betonové konstrukce staveb arrowsVystužovanie monolitických železobetónových nosných konštrukcií
grafické podklady: archiv autora
text: Štefan Gramblička
číslo: 06-07/2011
Vystužovanie monolitických železobetónových nosných konštrukcií

· výstuž časti železobetónovej steny pri okraji dverného otvoru
Väčšina novobudovaných nosných železobetónových konštrukcií stavieb je v súčasnosti zhotovovaná z monolitického železobetónu. Je to výsledok navrhovania väčšinou atypických a architektonicky atraktívnych stavieb. Samozrejme sú veľkou konkurenciou tiež prefabrikované nosné železobetónové konštrukcie. Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa, ale pri ich navrhovaní dodržiavať niektoré špecifiká. V článku chceme upozorniť na dôležitosť niektorých konštrukčných zásad ako tiež potrebu podrobného rozkresľovania podrobností výstuže v monolitických železobetónových nosných konštrukčných prvkoch, prípadne aj v ich vzájomných stykoch.
odeslat odeslat    tisk tisk
Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.Docent na katedre betónových konštrukcií a mostov na Stavebnej fakulte, STU v Bratislave. Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb a inžinierske stavby. Predseda odbornej sekcie pre statiku stavieb a podpredseda výboru v regionálnom združení SKSI v Bratislave.
E-mail: stefan.gramblicka@stuba.sk

Budeme sa zaoberať vystužovaním železobetónových stĺpov (maximálne množstvo pozdĺžnej výstuže, navrhovanie a konštruovanie strmeňov a stykovanie pozdĺžnej výstuže stĺpov) a nosných železobetónových stien. Súčasťou bude aj ukážka konkrétnych prípadov vystužovania lokálne veľmi namáhaného miesta železobetónovej steny ako tiež vystužovania stĺpov.


Výstuž časti železobetónovej steny pri okraji
¤ Výstuž časti železobetónovej steny pri okraji

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007