arrows Soutěže arrows Stavební výrobek-technologie roku arrowsVýstavba objektů Wolf system
text a foto: WOLF SYSTEM spol. s r.o.
číslo: 04/10
Výstavba objektů Wolf system
Koncern WOLF SYSTEM je stavebně-strojní firma. Stavební část produkce představuje výstavbu několika set nádrží v železobetonovém provedení během jednoho roku. Rozsahem činnosti a specializací patří firma k jedněm z nejvýznamnějších podnikatelských subjektů ve svém oboru v Evropě.
odeslat odeslat    tisk tisk

Bronzová cena České stavební akademie 

Na základě zahraničních zkušeností a přenesením praxe z koncernového uspořádání WOLF SYSTEM GROUP na podmínky České republiky je realizována inovace technologického postupu zaměřeného na výstavbu skeletů nádrží i pro bioplynové stanice.
Fermentory, dofermentory a skladovací nádrže byly firmou WOLF SYSTEM spol. s r.o., CZ, postaveny v roce 2008 u 20 bioplynových stanic, v roce 2009 u 17 bioplynových stanic.
Monolitické kruhové železobetonové nádrže WOLF SYSTEM pro bioplynové stanice splňují požadavky konstrukční stability, nosnosti a vibrační odolnosti pro instalaci potřebných technologických prvků. Stavějí se podle typu technologie, požadovaného výkonu a optimálního stavebního uspořádání v provedení se stropní deskou, systém „kruh v kruhu“, otevřené, nebo se zakrytím plachtou, plnící současně funkci plynojemu, apod.
Nezbytnou součástí je vnitřní ochrana betonu pomocí fólie a vnější zateplení. Z důvodu omezení teplotních rozdílů na vnější a vnitřní straně stěny fermentoru je používána tepelná izolace extrudovaným polystyrenem, kterou též lze při zhotovování stěny včetně ochranné fólie vložit do bednění.
Inovace technologického postupu, za kterou obdržela firma WOLF SYSTEM „Bronzovou cenu za technologii 2009“ od České stavební akademie, spočívá ve vytvoření vnitřní ochrany betonu a zvýšení plynotěsnosti železobetonové monolitické konstrukce a současně zajištění vnějšího zateplení pomocí zámkového extrudovaného polystyrenu.
Je tím dosažena úspora pracovního času – ukládání vnitřní sekundární ochrany betonu fólií a tepelné vnější izolace přímo při bednicích pracích.
Tyto dva druhy ochrany betonu – tepelná (z vnější strany) a protiagresivní (z vnitřní strany) – splňují náročné požadavky kladené na fermentory a dofermentory bioplynových stanic. Tento způsob vkládání ochrany fólií a tepelné izolace přímo do bednění je umožněn díky patentovanému ocelovému bednění WOLF SYSTEM.
Ušetří se pracovní čas, tzn. nemusí se tyto výše uvedené technologické postupy realizovat až po odbednění celých nádrží, ale mohou se provádět přímo v bednicím procesu. Tímto technologickým postupem dojde k úsporám nákladů (stavba lešení uvnitř a vně apod.) na vícepráce ve výškách, protože se nádrže budují do výšek 6,0–9,0 m a o průměrech až 40,0 m. U dofermentorů s proměnnou výškou hladiny se stěna zpravidla chrání fólií po celé její výšce.
U dodavatelských firem jsou výše uvedené komponenty připravovány na základě zadávacích projektových parametrů ve vazbě na jednotlivé rozměry nádrží.
Samotná fólie slouží ke zvýšení plynotěsnosti železobetonové monolitické konstrukce současně v prostoru vývinu plynu jako ochrana betonové stěny před agresivními účinky metanu.
Jedná se o speciální fólii, která má jednu stranu hladkou a druhou zvrásněnou pro snadné zachycení v betonové směsi, která je čerpadlem ukládána do bednění.
U zastropených nádrží se fólie současně klade na podbednění stropní desky a okolo středového podpůrného sloupu.
Následně se na styku stěny a stropu fólie svařuje speciálním natavovacím agregátem. Taktéž se fólie svařuje na vnitřní stěně a před armováním na stropní desce.
Zateplovací extrudovaný polystyren je ukládán v tabulích, které jsou opatřeny speciálními zámky. Po odstranění bednění pak tyto zámky drží polystyrenové desky pohromadě po celém vnějším obvodu stěny. Může se dodávat v tloušťkách 6,0–20,0 cm podle náročnosti požadovaného zateplení fermentoru a dofermentoru.
U těchto tepelných izolací není nutno (jako u obyčejného obkladového polystyrenu) používat kotevní prvky, ale díky vyfrézovaným žlábkům se tato teplená izolace dokonale spojí s litou betonovou směsí.
Pro řadu zemědělských podniků jsou ekonomicky zajímavá také železobetonová sila, včetně zařízení na uskladnění obilnin či kukuřice, jako jednoho z komponentů krmné směsi při výkrmu prasat s automatizovaným odběrem. Jde opět o železobetonové monolitické stavby postavené na samostatných betonových deskách, zakryté betonovým stropem, včetně potřebné technologie pro plnění a vybírání skladované hmoty. Kukuřičné zrno se skladuje o vlhkosti 30–35 %, odpadá tedy proces sušení. Stavby se v České republice osvědčily a jsou již řadu let v provozu.
Zemědělské stájové objekty a sklady patří také mezi důležité produkty firmy. Jedná se o výstavbu objektů pro živočišnou výrobu, stáje pro ustájení hovězího dobytka, objekty pro výkrm prasat a drůbeže, skladové objekty, haly a jízdárny.
Zemědělské stájové objekty se staví se samonosnou rámovou konstrukcí v provedení ocel, ocel – lepené dřevo nebo beton – lepené dřevo, které jsou nejvhodnější pro skladování obilí, brambor, cibule a dalších komodit.
WOLF SYSTEM nabízí různé varianty provedení hal podle přání zákazníka a oblasti plánované výstavby. Nosné konstrukce ve dřevě, oceli, betonu nebo v jejich kombinaci, sklon střechy, krytina, dřevěné nebo plechové opláštění nebo také masivní zdivo – vše je konstruováno dle požadavků objednatelů.
V rámci výstavby pro sportovní účely dodává již od doby svého založení WOLF SYSTEM stavby, které slouží jezdeckému sportu a jsou rozšířeny v celé Evropě. Tyto objekty – jízdárny – zajišťují rekreační i profesionální výcvik pro milovníky jezdeckého sportu.
Firma WOLF SYSTEM se ve svém výrobním programu zabývá také realizací staveb sprinklerových, požárních, retenčních nádrží a vodojemů na pitnou vodu.
Staví je jako podzemní a nadzemní. Nádrže musí splňovat řadu podmínek z hlediska povrchového zatížení, nepropustnosti a odolnosti proti spodní a agresivní vodě. V  případě podzemních zastropených nádrží je železobetonová nádrž firmy WOLF SYSTEM jednou z mála alternativ, kdy kruhový tvar je staticky a ekonomicky nejvýhodnější. Obdobně se realizují také nádrže pro čistírny odpadních vod.
Pod obchodní značkou WOLF HAUS nabízí firma WOLF SYSTEM širokou škálu rodinných domků – dřevostaveb – podle nejmodernějších trendů ekologického a zdravého bydlení. Tyto nízkoenergetické domky mohou být na přání zákazníků v různých variantách dokončení.

Autoři:
Ing. Jiří Milich,
Ing. René Kocourek

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007