arrows Soutěže arrows Cena ČKAIT arrowsVyhodnocení 4. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2007
foto: archiv redakce
text: Hana Dušková
číslo: 04/08
Vyhodnocení 4. ročníku soutěže ČKAIT Cena Inženýrské komory 2007
Na shromáždění delegátů ČKAIT, které se konalo dne 5. dubna 2008 v Majakovského sále Národního domu v Praze na Vinohradech, byly předány Ceny ČKAIT 2007 za 4. ročník soutěže Cena Inženýrské komory.
odeslat odeslat    tisk tisk

Soutěž vyhlašuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě každoročně vždy na Shromáždění delegátů ČKAIT. Hodnotitelská porota při posuzování jednotlivých inženýrských návrhů zohlednila zejména:

  • původnost řešení;
  • přínos životnímu prostředí;
  • funkčnost řešení;
  • technickou úroveň řešení;
  • použití nové technologie;
  • schopnost aplikace a realizace.

Oceněné inženýrské návrhy

Na základě návrhu hodnotitelské poroty představenstvo ČKAIT schválilo ocenění následujících inženýrských návrhů.

Kočičí oči – netradiční konstrukce ocelové lávky přes dálnici D 8 u Ústí nad Labem realizovaná ve velmi složitých základových podmínkách důlních výsypek 

Účastník: Ing. Václav Mach
Spolupracovníci: Ing. Vít Hoznour, Ing. arch. Iveta Torkoniaková
Firma: VPÚ DECO Praha a.s., Podbabská 20, 160 00 Praha 6
Lávka Kočičí oči je součástí stavby D 8 – 0807/IA, Trmice–Knínice. Přes dálnici D 8 převádí cestu pro pěší, která spojuje Chlumec s Všebořicemi. Zásadní byl zejména statický návrh konstrukce, a to jak z důvodu vyloučení možnosti využití podpory ve středním dělicím pasu, tak s ohledem na složité geologické podmínky v místě stavby. Pro překonání celkové vzdálenosti cca 40 m byla konstrukce navržena jako dvojice oboustranných konzol s kloubovým propojením ve středu rozpětí. Konstrukce s proměnnou tuhostí umožňuje zmírnit následky nerovnoměrného sedání. Lávka obdržela 13. září 2007 ocenění European Steel Design Awards a zařadila se tak k projektům pražské Sazka Areny nebo Mariánského mostu v Ústí nad Labem.


¤ Lávka pro pěší přes D 8 Kočičí oči (foto: Tomáš Malý)

Stavební úpravy a změna využití vodárenské věže na penzion s vyhlídkovou věží v Novém Bohumíně

Účastník: Ing. Pavel Stoklasa
Firma: Projekt/Studio, Ztracená 3, 246 01 Opava
Ke stavbě vodárenské věže vybudované v roce 1935 v Novém Bohumíně byl přistavěn vertikální prvek proskleného požárního schodiště. Stávající okenní otvory ve dříku byly doplněny novými – vyřezanými do železobetonového obvodového pláště v prostoru původní vodárenské nádrže. V kruhovém půdorysu dříku o vnitřním průměru 8,5 m je ve 2. až 7. NP navrženo 12 pokojů s vlastním hygienickým zařízením, s maximální ubytovací kapacitou 35 osob. Prostor původní nádrže vodojemu vnějšího průměru 10,65 m byl výškově rozdělen vloženou ocelovou konstrukcí na dvě podlaží. V 8. NP je umístěna veřejnosti přístupná vyhlídka a v 9. NP je navržena vyhlídková kavárna s kapacitou 20 míst. Doprava do jednotlivých podlaží a do kavárny a vyhlídky je zajištěna centrálně umístěným osobním výtahem. Bezbariérový vstup do penzionu je zajištěn na úrovni 1. NP z jižní strany a ústí přímo do recepce


¤ Interiér vodárenské věže v Novém Bohumíně (foto: Ing. Pavel Stoklasa)

Silnice I/42 Brno, MÚK VMO Hlinky

Účastník: Ing. Jan Ossendorf
Spolupracovníci: Ing. Jiří Smrž, Ing. Vít Tachovský, Ing. arch. Jindřich Kaněk
Firma: PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno
Stavba MÚK VMO Hlinky představuje netradiční řešení – spojení mimoúrovňové křižovatky a průtahu rychlostní komunikace s klasickým městským prostorem, obklopeným stávajícími hodnotnými budovami. Projekt zahrnuje úsek Velkého městského okruhu (VMO) v Brně v trase Bauerova–Žabovřeská a bezprostředně navazuje na vyústění západního dálničního přivaděče Pisáreckými tunely (tzv. Pražská radiála). Jedná se o složitou útvarovou křižovatku v urbanisticky velmi exponovaném území. Komplikovanost umístění stavby rovněž výrazně ovlivnila existence stávajících klíčových inženýrských sítí a podmínka realizovat stavbu za nepřerušeného provozu v trase VMO. Rozhodujícím prvkem stavby byla prostorově členitá mostní stavba, která vytvořila základní prvek mimoúrovňového křížení s VMO ve spodní úrovni (ulice Bauerova, Žabovřeská) a místní dopravou v horní úrovni (ulice Hlinky, Pisárecká). Podstatná část tohoto mostu vytváří v zásadě nový tunel – galerii, o celkové délce 310 m. Celý dopravní uzel dotváří navazující realizace tramvajového podjezdu. Stavba byla realizována v letech 2003–2007.


¤ Mimoúrovňová křižovatka Hlinky (foto: SKANSKA CZ)

Čestné uznání

Návrh definitivního ostění z prostého betonu tunelů Nového spojení v Praze

Účastník: Ing. Michal Sedláček
Spolupracovníci: Ing. Michal Gramblička, Ing. Radomír Pukl, CSc., Ing. Miroslav Marek
Firma: KO–KA s.r.o., Thákurova 7, 160 00 Praha 6
Stavba tunelů Nového spojení v Praze propojuje železniční stanice Praha hlavní nádraží a Praha Masarykovo nádraží, se stanicemi Praha-Libeň, Praha-Vysočany a Praha-Holešovice. V létě roku 2006 byly dokončeny ražby obou tunelů pod Vítkovem a na podzim byla zahájena betonáž tunelového ostění, které je částečně provedeno z prostého betonu. Nevyztužené definitivní ostění tunelů Nového spojení bylo navrženo s podporou nelineární analýzy metodou konečných prvků. Realizace tunelového ostění z prostého betonu je v rámci České republiky ojedinělá.


¤ Stavba tunelů Nového spojení v Praze (foto: Ing. Michal Gramblička)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007