Vodohospodářské stavby

Modernizace plavební komory v Brandýse nad Labem

Vloženo: 07.12.2015  |  Aktualizováno: 07.12.2015
Rubrika: Vodohospodářské stavby
Autor: text Zdeněk Műller | foto archiv autora

Stavba, která se nachází v místě stávající plavební komory ve středu města, započala v roce 2014 a bude dokončena do konce letošního roku. K rekonstrukci byla tato komora vybrána, protože vykazovala nejhorší technický stav za všech plavebních komor na středolabské vodní cestě.

Modernizace plavební komory v Brandýse nad Labem

Vloženo: 02.12.2015  |  Aktualizováno: 02.12.2015
Rubrika: Vodohospodářské stavby
Autor: text Zdeněk Műller | foto archiv autora

Stavba, která se nachází v místě stávající plavební komory ve středu města, započala v roce 2014 a bude dokončena do konce letošního roku. K rekonstrukci byla tato komora vybrána, protože vykazovala nejhorší technický stav za všech plavebních komor na středolabské vodní cestě.

Malá vodní elektrárna Štětí v provozu

Vloženo: 23.07.2015  |  Aktualizováno: 23.07.2015
Rubrika: Vodohospodářské stavby
Autor: text redakce

V únoru 2015 byla předána objednateli a provozovateli, obecně prospěšné společnosti Energeia, malá vodní elektrárna, kterou budoval Metrostav a.s. a Zakládání staveb, a.s., formou kontraktu EPC (Engineering Procurement Contract) od března 2012. V praxi to znamená, že zhotovitel zajistil celou realizaci stavby, včetně jejího financování. Elektrárna, podle předpokladů vyrobí ročně v průměru 30 GWh elektřiny, což stačí na zásobování domácností ve městě s 22 tisíci obyvateli. Součástí elektrárny jsou rybí přechody, aby jezy nebránily rybám v přirozené migraci, na vtoku do přívodního kanálu naopak bylo instalováno odpuzovací zařízení, které minimalizuje průnik živočichů.

Protipovodňová opatření při řece Smědé v okolí obce Višňová

Vloženo: 09.07.2014  |  Aktualizováno: 09.07.2014
Rubrika: Vodohospodářské stavby
Autor: Olgerd Pukl | grafické podklady archiv autora

Obec Višňová a k ní patřící osady ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje, mezi kterými protéká nenápadná říčka Smědá odtékající z Jizerských hor k polským sousedům, se staly jedním ze smutných symbolů bleskové povodně v České republice v srpnu 2010. Letní bleskové povodně jsou v okolí Višňové bohužel častým jevem a napáchaly v obci obrovské škody.

Vodní hospodářství krajiny ČR - právní předpisy a praxe

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Právo, ekonomika | Vodohospodářské stavby
Autor: text František Kulhavý | grafické podklady autor

Hlavním environmentálním komunitárním požadavkem tohoto století je zajistit ekologickou stabilitu krajiny při optimální koncepci jejího vodního hospodářství a plánované zemědělské a lesnické produkci. Právní předpisy tento problém principiálně řeší uspokojivým způsobem, schází však programově jasná koncepce jejího soustavného uplatnění v prostoru a čase, včetně  celistvé správy krajiny (managementu) a jejího vodního hospodářství.

Přístavy a přístaviště na hornovltavské vodní cestě

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Ing. Daniel Vaclík | grafické podklady: archiv autora

V letošním roce byl zprovozněn první splavný úsek na horní Vltavě, tedy úsek České Budějovice – Hluboká nad Vltavou a v realizaci jsou navazující plavební úseky Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice a VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou. Většina významných staveb, zajišťujících komunikační vodní linii, byla prezentována již v květnovém čísle časopisu. Obsahem článku je přiblížení zrealizovaných staveb přístavů a přístavišť, které na daném úseku zajišťují tzv. dopravu v klidu plavidel na vodní cestě.

Přehrady v iráckém Kurdistánu

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Ing. Jiří Poláček | grafické podklady: archiv VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Praha

Přehradní stavitelství v iráckém Kurdistánu se velmi rychle rozvíjí, je mimořádně zajímavé a poskytuje možnosti k mezinárodní spolupráci. Příslušnými kurdskými ministerstvy (zemědělství a vodních zdrojů, energetiky, místního rozvoje)  jsou vypisována výběrová řízení, nabízející spolupráci jak při přípravě, tak i výstavbě přehrad a souvisejících pracích (průzkum, zaměření, konzultační pomoc, projektové práce apod.).

Bratislava - protipovodňová ochrana

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Jaroslav Sabo | foto: archiv autora

Za posledných 500 rokov sa na Dunaji vyskytlo 100 ničivých povodní. Štatisticky sa teda vyskytne 1 povodeň za každých 5 rokov. Za najväčšie z pohľadu výšky vodnej hladiny a prietoku sú považované povodne z rokov 1954 a 2002, kedy Dunaj dosiahol výšku 9,84, resp. 9,91 m. Medzi najničivejšie povodne patrí povodeň z roku 1965 s hladinou 9,17 m a prietokom 9224 m3/s, ktorá spôsobila pretrhnutie ochranných hrádzí Dunaja pri obciach Čičov a Patince. Vzniknuté škody boli vtedy vyčíslené na približne 18 miliárd Kčs (Československých korún), čo by dnes predstavovalo viac ako 900 miliónov eur.

Komplexní řešení záměru Plavební stupeň Děčín

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Jan Hodovský | foto: WELL Consulting, s.r.o., Pöyry Environment, a.s.

Vodní doprava je v České republice provozována především na labsko-vltavské vodní cestě, kde však její efektivitu významně omezují nedostatečné plavební podmínky na regulovaném úseku českého dolního Labe.

Šikmé lodní zdvihadlo Orlík

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Vojtěch Dynybyl, Pavel Malý, Michael Trnka | grafické podklady: archiv autorů

Překonávání překážek, jako jsou například přehrady, je možné při plavbě lodí řešit nejrůznějšími způsoby. Vedle plavebních komor jsou z historie známa lodní zdvihadla, která byla a jsou provozována především na vodních kanálech vybudovaných na celé řadě míst.

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Vodní dílo Hněvkovice - Týn nad Vltavou

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Miroslav Bokiš, Radek Veselý, Milan Černý | grafické podklady: zúčastněné organizace

Nedílnou součástí právě realizovaného projektu Ředitelství vodních cest ČR, v rámci splavnění Vltavy mezi městy České Budějovice a Týn nad Vltavou, je závěrečná III. etapa. Jedná se o úsek, který obnoví splavnost Vltavy mezi zdrží vodního díla Hněvkovice a městem Týn nad Vltavou. Tento chybějící článek souvislé vodní cesty umožní nejen tolik žádoucí rekreační plavbu, ale také pozitivně ovlivní odtokové poměry a zvýší povodňovou ochranu přilehlých pozemků.

Vltavská vodní cesta: Plavební komora Hluboká n. Vl. - Vodní dílo Hněvkovice

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Radek Veselý, Michaela Kohoutková | grafické podklady: Hydroprojekt CZ a.s.

Rekreační plavba na dopravně významných vodních cestách je důležitým ekonomickým fenoménem v celé Evropě a slouží jako cíl trávení volného času. V České republice se tyto aktivity rozvíjejí zatím pouze na Baťově kanále na Moravě. Projekt splavnění horní Vltavy má za cíl vybudovat vodní cestu pro primárně rekreační plavbu v malebné části Jihočeského kraje.

Pohyblivý most v přístavu České Vrbné

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Pavel Ryjáček | grafické podklady: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Příspěvek představuje stavbu silničního pohyblivého mostu, který byl vybudován v novém ochranném přístavu České Vrbné v blízkosti Českých Budějovic. Most zajišťuje podjezdnou výšku až 5,25 m, při zachování přijatelného sklonu na komunikaci, která je rovněž frekventovanou cyklotrasou a plní významnou rekreační funkci. Velký důraz byl kladen také na celkové estetické ztvárnění mostu, jako nové, netradiční dominanty území.

Vltavská vodní cesta: Nová plavební komora České Vrbné

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Olgerd Pukl | foto: archiv autora, ŘVC ČR, Vodní cesty a plavba

Jedním z kroků k dokončení splavnění hornovltavské vodní cesty v úseku České Budějovice– Týn nad Vltavou je v současnosti dokončená plavební komora u jezu v Českém Vrbném nedaleko centra jihočeské metropole.

Financování vodních cest v toku času

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Petr Forman | foto: archiv autora

Splavné řeky a vodní cesty mají svá specifika, kterými se odlišují od ostatní dopravní infrastruktury. Právě pro svoji specifičnost a mnohoúčelovost je voda již od dob římských veřejným statkem, a to platí dodnes.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007