arrows Právo, ekonomika arrows Vodohospodářské stavby arrowsVodní hospodářství krajiny ČR - právní předpisy a praxe
grafické podklady autor
text František Kulhavý
číslo: 02/2012
Vodní hospodářství krajiny ČR - právní předpisy a praxe

· Plošná eroze zhutněné nevhodně obhospodařované zemědělské půdy
Hlavním environmentálním komunitárním požadavkem tohoto století je zajistit ekologickou stabilitu krajiny při optimální koncepci jejího vodního hospodářství a plánované zemědělské a lesnické produkci. Právní předpisy tento problém principiálně řeší uspokojivým způsobem, schází však programově jasná koncepce jejího soustavného uplatnění v prostoru a čase, včetně  celistvé správy krajiny (managementu) a jejího vodního hospodářství.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. František Kulhavý, CSc.
Ing. František Kulhavý, CSc.Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství. Vědeckou hodnost získal na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Pracoval v AGROPROJEKTU Pardubice (1959–1991) ve funkci hlavního projektanta a specialisty pro hydromeliorační stavby. Byl spoluřešitelem VÚ v oblasti využívání odpadních vod v zemědělství s VÚZH Bratislava (1969–1980) a v oblasti víceúčelového využívání drenážních soustav s VÚM Praha (1974–1989) a s KPVS Michalovce (1981–1985). Působí jako autorizovaný inženýr v oborech stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a stavby pro plnění funkce lesa.
E-mail: frkulhavy@gmail.com

Motto: strategie zaměřená na management a ochranu vody, krajiny a biologických zdrojů, s cílem zachovat a obnovit zdravé, účinně prospívající a klimatickým změnám odolné ekosystémy, jsou jedním ze způsobů preventivního oddálení neštěstí pro naši planetu.
(Bílá kniha Evropské komise)

Budování podzemní retardační nádrže pro srážkovou vodu
¤ Budování podzemní retardační nádrže pro srážkovou vodu

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007