arrows Realizace staveb arrows Vodohospodářské stavby arrowsVltavská vodní cesta: Plavební komora Hluboká n. Vl. - Vodní dílo Hněvkovice
grafické podklady: Hydroprojekt CZ a.s.
text: Radek Veselý, Michaela Kohoutková
číslo: 05/2011
Vltavská vodní cesta: Plavební komora Hluboká n. Vl. - Vodní dílo Hněvkovice

· Situace objektů II. etapy
Rekreační plavba na dopravně významných vodních cestách je důležitým ekonomickým fenoménem v celé Evropě a slouží jako cíl trávení volného času. V České republice se tyto aktivity rozvíjejí zatím pouze na Baťově kanále na Moravě. Projekt splavnění horní Vltavy má za cíl vybudovat vodní cestu pro primárně rekreační plavbu v malebné části Jihočeského kraje.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Radek Veselý
Ing. Radek Veselý
Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, směr Vodní hospodářství a vodní stavby, v roce 2005. Od roku 2005 pracuje jako projektant hydrotechnických staveb ve společnosti Hydroprojekt CZ a.s. Je autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
E-mail: radek.vesely@hydroprojekt.cz
Spoluautor:
Ing. Michaela Kohoutková

E-mail: michaela.kohoutkova@poyry.com

V současné době se realizuje již druhá etapa rozsáhlého projektu Splavnění horní Vltavy výstavbou úseku Jez Hluboká nad Vltavou – vodní dílo Hněvkovice. Projekt, jehož investorem je Ředitelství vodních cest České republiky, se řadí k největším investicím do vodní dopravy v posledních letech. Jeho záměrem je především posílit rekreační plavbu v tomto malebném regionu. Cílem celého projektu splavnění horní Vltavy je pak zajištění splavnosti vodní cesty pro rekreační plavbu na rozsáhlém území, a to plavebním napojením na nádrž vodního díla Orlík, což významně rozšíří turistický potenciál o celou Orlickou nádrž na Vltavě a Otavě. V budoucnu (po dokončení plavebních zařízení na Orlíku a Slapech) pak vznikne souvislá vltavská vodní cesta, napojená díky Labi na celou síť evropských vodních cest. Tento článek má za cíl seznámit čtenáře s druhou etapou projektu se zaměřením na aktuální výstavbu plavební komory Hluboká nad Vltavou a zajištění hloubek ve zdrži Vodního díla Hněvkovice.

Vizualizace plavební komory Hluboká nad Vltavou
¤ Vizualizace plavební komory Hluboká nad Vltavou

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007