arrows Realizace staveb arrows Vodohospodářské stavby arrowsVltavská vodní cesta: Nová plavební komora České Vrbné
foto: archiv autora, ŘVC ČR, Vodní cesty a plavba
text: Olgerd Pukl
číslo: 05/2011
Vltavská vodní cesta: Nová plavební komora České Vrbné

· Stavební objekty vodního díla České Vrbné
Jedním z kroků k dokončení splavnění hornovltavské vodní cesty v úseku České Budějovice– Týn nad Vltavou je v současnosti dokončená plavební komora u jezu v Českém Vrbném nedaleko centra jihočeské metropole.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Olgerd Pukl
Ing. Olgerd Pukl
Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Působil ve firmách Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (1988–1994), Povodí Vltavy, a.s. (1994–2000). Od roku 2000 pracuje ve firmě Navimor – Invest S. A. organizační složka, kde v současnosti působí na pozici technického ředitele. Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby.
E-mail: pukl@sendme.cz

Výstavba plavební komory přímo navázala na modernizaci jezu v Českém Vrbném včetně dokončení prohrábek řečiště pro potřeby zajištění dostatečné plavební hloubky. Spolu s vybudovaným ochranným přístavem v nadjezí završila celkovou přeměnu vodního stupně v komplexní vodohospodářské dílo. Stavba plavební komory České Vrbné je součástí celkového projektu Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice–Týn nad Vltavou. Tento projekt je rozdělen na tři základní úseky. I. úsek je tvořen trasou České Budějovice–Hluboká nad Vltavou, II. úsek trasou Hluboká nad Vltavou–vodní dílo Hněvkovice a III. úsek představuje trasa vodní dílo Hněvkovice –Týn nad Vltavou. Stavby, které jsou součástí tohoto projektu, byly zařazeny do Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008–2013, schváleného vládou České republiky usnesením č. 1062 ze dne 19. září 2007. Projekt zahrnuje celkem 33 km nové vodní cesty. Po spojení s dnes již funkční vodní cestou přes provozovanou plavební komoru vodního díla Kořensko nedaleko soutoku řek Vltavy a Lužnice bude zajištěna splavnost Vltavy od Českých Budějovic až po vodní dílo Orlík v délce 93 km. Vodní stupeň České Vrbné je součástí I. úseku dlouhého 8,9 km a nachází se mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou.

Plavební komora a jez České Vrbné
¤ Plavební komora a jez České Vrbné

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Plavební komora České Vrbné včetně horní a dolní rejdy
Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest České republiky
Budoucí provozovatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Projektant: Hydroprojekt CZ a.s.
Zhotovitel: Sdružení firem České Vrbné – plavební komora:
Metrostav a.s.,
NAVIMOR-INVEST S. A. organizační složka
Dodavatel technologie: Strojírny Podzimek, s.r.o.
Realizace: 04/2009–03/2011
Náklady: 353 mil. Kč včetně DPH
Projekt je z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007