arrows ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR arrowsVI. díl: Informační centrum ČKAIT zahájilo svou činnost v roce 1998
Marie Báčová
číslo: 04/2012
VI. díl: Informační centrum ČKAIT zahájilo svou činnost v roce 1998
Do působnosti Komory patří podle autorizačního zákona vedle zabezpečení procesu autorizace také péče o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob, podpora odborného vzdělávání a napomáhání šíření odborných informací. K povinnostem autorizovaných osob náleží další odborné vzdělávání a sledování vývoje ve své profesi i informací nezbytných pro správný výkon činnosti. Představenstvo Komory se otázkami ediční a informační činnosti zabývalo od roku 1993; intenzivně pak v letech 1996–1997. Výsledkem úvah, názorů a diskuzí bylo zřízení Informačního centra ČKAIT.
odeslat odeslat    tisk tisk
Při formulování náplně Informačního centra ČKAIT a jeho působení bylo třeba vzít v úvahu jak specifika stavebních oborů, tak historický vývoj a souvislosti. Byl to především předseda Komory Ing. Václav Mach a ekonomický mandatář Komory, Ing. Vladimír Blažek, kteří výrazně přispěli k přípravě projektu a programu činnosti Informačního centra ČKAIT jak v jeho počátcích, tak v pozdějším rozvoji a formulaci nových zadání a úkolů.



Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007