Věda a výzkum v praxi

Dokončení stavby větrného tunelu Stavební fakulty STU v Bratislavě

Vloženo: 24.06.2014  |  Aktualizováno: 24.06.2014
Rubrika: Věda a výzkum v praxi
Autor: text a foto Ing. Milan Jirsák, Ph.D.

Loňského roku byla zprovozněna stavba univerzálního větrného tunelu na půdě Stavební fakulty Státní technické univerzity v Bratislavě. Hlavní intencí návrhu větrného tunelu zpracovaného Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem v Praze a realizovaného závodem Konstrukta, a.s., Trenčín byla co nejširší možnost jeho exploatace. Dispozice větrného tunelu s otevřeným oběhem vzduchu a celkovou délkou 26 m byla přizpůsobena hale ve fyzikálních laboratořích fakulty nedaleko Bratislavy.

Vývoj cihelného izolantu pro nízkoenergetickou výstavbu

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Věda a výzkum v praxi
Autor: text Petr Zázvorka | foto archiv HELUZ

Naplnit cihlu polystyrenem je nápad, jehož splnění si předsevzal uskutečnit nejen vývojový tým firmy Heluz, cihlářský průmysl v.o.s. Pouze v této firmě však existuje výrobní linka, na jejímž konci je k dispozici broušený cihelný blok, jehož dutinky obsahují tepelnou izolaci v podobě kompaktního kusu z expandovaného polystyrenu, který zůstává uvnitř zdí. Právě nepatrná velikost těchto otvorů činí z výrobku,  zvaného HELUZ Family 2in1, izolant velmi zajímavých parametrů, jehož výroba je přihlášena k patentové ochraně.

FAST VŠB - TU Ostrava a výzkum a vývoj v praxi

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Věda a výzkum v praxi
Autor: text Darja Kubečková Skulinová | grafické podklady archiv FAST VŠB - TU Ostrava

Vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace jsou dnes považovány za klíčové prvky rozvoje současné lidské společnosti. Problematika komunikace mezi oblastí výzkumu a oblastí výroby je velmi rozsáhlá a spadá do obecnější oblasti vztahu teorie – praxe. Uvedená problematika se citelně dotýká Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB–TUO) i Fakulty stavební (dále jen FAST). Z tohoto důvodu se vedení univerzity i fakulty rozhodlo zpracovat dlouhodobou strategii spolupráce s průmyslovou sférou.

Rehabilitace památkově chráněného objektu Vítkův hrádek

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Realizace staveb | Věda a výzkum v praxi
Autor: text Petra Bednářová, Alena Hynková | grafické podklady archiv autorky

Zřícenina hradu Vítkův hrádek je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. 1243. V roce 1998 si od vlastníka této nemovitosti – obce Přední Výtoň – pronajalo zříceninu Občanské sdružení Vítkův hrádek, s cílem vrátit v té době silně poškozenou stavbu v havarijním stavu jako kulturní památku k objektům v takové podobě, aby ji mohli turisté zhlédnout bez ohrožení svého zdraví.

Výzkum a vývoj nových progresivních materiálů na FAST VUT v Brně

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Věda a výzkum v praxi
Autor: text Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský, Božena Vacenovská | grafické podklady archiv FAST VUT v Brně

Výzkumná a vývojová činnost Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně je zaměřena především na rozvoj teoretických a experimentálních metod navrhování a ověřování vlastností nových progresivních materiálů, konstrukčních prvků a systémů. Významnou oblastí je rovněž rozvoj teorie spolehlivosti a určování životnosti stavebních konstrukcí a materiálů, problematika optimalizace konstrukcí, vývoj nových konstrukcí a systémů a v neposlední řadě modelování degradace stavebních konstrukcí a materiálů.

Zónové sálavé vytápění velkoprostorových objektů

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Věda a výzkum v praxi
Autor: text Miroslav Kotrbatý | grafické podklady autor

Tvorba pracovního prostředí ve velkoprostorovém objektu, resp. v průmyslové hale, je nesmírně obtížnou úlohou. Na rozdíl od maloobjemových místností se u velkoprostorových staveb vytvářejí v celém prostoru různé zóny s odlišnými teplotními parametry. Tento různorodý stav způsobují jak proměnné vnější podmínky, tak i fyzikální zákony, působící na pohyb vzduchu v halovém prostoru.

Nanotechnologie ve stavebnictví 21. století: změna paradigmatu?

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Věda a výzkum v praxi
Autor: text Pavel Demo, Jan Krňanský, Alexey Sveshnikov | grafické podklady archiv FSv ČVUT v Praze

Moderní stavební průmysl, který by měl vyhovět všem požadavkům na něj kladeným – tedy kromě ryze technických také zejména environmentálním podmínkám a trvalé udržitelnosti – stojí na počátku 21. století tváří v tvář vážné výzvě: problému strukturální doby životnosti svých produktů.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007