arrows Realizace staveb arrows Kolejová doprava arrowsTramvajová doprava a město Liberec
grafické podklady: archiv VALBEK, spol. s r.o.
text: Jan Hejral
číslo: 10/2011
Tramvajová doprava a město Liberec

· Terminál MHD Fügnerova po přestavbě v r. 2008
Tramvajová doprava v Liberci byla zahájena 25. srpna 1897 a jednalo se o teprve druhý tramvajový provoz na území české části tehdejší rakousko-uherské monarchie. Zavedení tramvajové dopravy bylo úzce spjato s hospodářskou situací v regionu, která byla zejména díky rozvinutému textilnímu průmyslu oproti ostatním územím velmi dobrá. Tramvajová doprava v Liberci tak byla zavedena zejména z prestižních důvodů.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Jan Hejral
Ing. Jan HejralAbsolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby, specializace železniční stavby. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby. Zaměstnanec firmy VALBEK, spol. s r.o. Vedoucí skupiny v ateliéru dopravních staveb.
E-mail: hejral@valbek.cz

Síť tramvajových tratí se postupně poměrně rychle rozrostla a v roce 1955 byla dokonce zprovozněna meziměstská tramvajová trať, která propojila tramvajové sítě měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Až do roku 1960, kdy bylo rozhodnuto o redukci tramvajové sítě, obsluhovala kromě oblasti Ruprechtice – Nové Pavlovice prakticky všechny rozhodující liberecké aglomerace. Následný vývoj nebyl příliš optimistický a až na celkovou obnovu relativně replica orologi mladé meziměstské tratě (1972–1976) nebyly zejména v centru města prováděny žádné zásadní úpravy. Na počátku devadesátých let dvacátého století tak stáli zástupci města Liberce před rozhodnutím, zda tramvajovou dopravu v Liberci zrušit, nebo zásadním způsobem obnovit. Rozhodnutí padlo ve prospěch zachování tramvajových tratí a jejich postupné obnovy. Ta byla na městské tramvajové trati Lidové Sady – Horní Hanychov zahájena v roce 1990 a po jednotlivých etapách ukončena v roce 2006. Následně se aktivity přesunuly k meziměstské tramvajové trati Jablonec nad Nisou – Liberec a do současné doby byla realizována již třetí etapa její modernizace, po jejímž dokončení (září 2011) je meziměstská replica omega tramvajová trať napojena do centra města v prostoru terminálu MHD Fügnerova dvojkolejným úsekem o celkové délce cca 2,5 km.
Krátké ohlédnutí za realizovanými úpravami a výhled na možnosti tramvajové dopravy v Liberci v budoucnosti jsou obsahem tohoto článku.

Přehledná situace tramvajových tratí v Liberci
¤ Přehledná situace tramvajových tratí v Liberci

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007