arrows ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR arrows Konference, semináře arrowsTiskové konference ČKAIT a SPS v ČR
text: redakce
číslo: 05/10
Tiskové konference ČKAIT a SPS v ČR
V průběhu Stavebních veletrhů Brno 2010 uspořádala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě tiskovou konferenci, která se zabývala aktuálními tématy, jako jsou vývojové trendy a očekávání českého stavebnictví, otázky honorářů a ceny stavebních prací nebo program Zelená úsporám.
odeslat odeslat    tisk tisk

ČKAIT 
„Přestože jsme se již setkali s výroky politiků, že stavebnictví je dnes v rukou soukromého podnikání, tedy volného trhu, a stát na něm nemá co řídit, tak s tím rozhodně nelze souhlasit,“ uvedl ve svém vystoupení předseda ČKAIT, Ing. Pavel Křeček.
Doložil, že stavebnictví je dnes jedním z nejvíce regulovaných odvětví, kde je charakteristická zvýšená ochrana veřejných zájmů, jako je všestranná bezpečnost a energetická úspornost staveb. Nástrojem regulace jsou veřejnoprávní předpisy, správní a dotčené orgány a další orgány státní a veřejné správy.
„Jestliže tedy stát odvětví stavebnictví na jedné straně jednotlivými kroky reguluje, nemůže se na druhé straně zříkat odpovědnosti za jeho vývoj, za celkovou koncepci a strategii, zejména pak za prosazování zájmů českého stavebnictví v rámci evropských orgánů a bruselské administrativy,“ konstatoval Pavel Křeček. 

K otázce zavádění Eurokódů Pavel Křeček uvedl: „Zavedení Eurokódů vyžaduje široké vzdělávání jejich uživatelů, přípravu a publikování příruček, učebnic a software, seznámení se s množstvím nových informací a novou terminologií.“
Této úlohy se v ČR ujala, s podporou příslušných ministerstev v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, jejíž publikační činnost zabezpečuje Informační centrum ČKAIT.
Příkladem převzetí evropských směrnic v oblasti bezpečnosti práce do právního řádu ČR je zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z ledna 2007, který ukládá povinnost stavebníkovi za stanovených podmínek koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Zákon ani jeho prováděcí předpisy však neurčují odpovědnost koordinátora za případné pracovní úrazy či porušení předpisů bezpečnosti práce. Role koordinátora tak zůstává v úrovni jakéhosi poradce bez přímé odpovědnosti.
„To je v rozporu se zásadami, na nichž jsou založeny stavební předpisy – jednoznačné stanovení povinnosti a odpovědnosti účastníků výstavby,“ dodal Pavel Křeček.

K připravované první velké novele stavebního zákona Pavel Křeček prohlásil: „V evropských právních předpisech je dokončována příprava náhrady směrnice o stavebních výrobcích za nařízení Evropské komise obdobného obsahu. K šesti základním požadavkům na stavby přibude sedmý – udržitelná výstavba. Dojde k novele evropské směrnice o energetické úspornosti budov, případně k vydání nové směrnice, s požadavkem na navrhování nových budov ve standardu blízkém nule.“

Důležitým tématem na českém trhu stavebnictví je v současnosti skutečnost, že se pro stanovení ceny za projektové práce používá řada metod, kde se ohodnocení stejných projektových úkonů výrazně liší, což může v určitých případech u veřejnosti vyvolávat dojem „předražení“. ČKAIT proto doporučuje vládě ČR všeobecné zavedení povinného sazebníku, a to zejména pro stavby PPP a pro zakázky vypisované státem, a to podobně, jako je tomu například v Německu.

SPS v ČR 
V Press Centru Stavebních veletrhů Brno 2010 se konala tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, přítomni byly prezident Ing. Václaa Matyáš a generální ředitel Ing. Miloslav Mašek, CSc. Kromě hlavních témat, kterými byla současná situace českého stavebnictví, jeho propad v roce 2009 i prognóza pro letošní rok, zazněly návrhy opatření, které by dopady recese měly zmírnit.
„Nezvyšovat přímé daně, neprovádět sjednocení DPH na jednu úroveň, protože by došlo k razantnímu zdražení výstavby bytů a jejich oprav a úplnému zastavení developerské výstavby, docílit zjednodušení legislativy, nepřipustit zvýšení daně z nemovitosti, zejména u volných ploch, urychleně řešit financování dopravní infrastruktury za využití projektů PPP, to jsou naše návrhy, jak zmenšit dopady krize ve stavebnictví,“ řekl Václav Matyáš.
Miloslav Mašek doplnil: „Závěry konference Fórum českého stavebnictví, které se konalo v březnu 2010 v Praze, obsahují další body, které by tyto dopady krize na obor zmírnily. Jde například o apel začlenit do strategie hospodářské politiky státu impulzy a opatření pro oživení nájemního bydlení, sociálního bydlení a výstavby domů pro seniory, urychleně uzákonit povinnost hradit z veřejných prostředků dodavatelské faktury do 30 dnů, integrovat rozhodující kompetence na úseku výstavby a stavebnictví do jednoho ústředního orgánu, který by komplexně a systémově pokrýval oblast výstavby a stavebnictví.“
Při příležitosti konání tiskové konference SPS v ČR byl představen Nadační fond Tomáš, který má pomoci ke snížení nehodovosti ve stavebnictví a poskytnout finanční i nefinanční pomoc obětem pracovních úrazů více, než ukládá současná legislativa. Zakladatelem fondu je firma Skanska CZ, a.s., dalšími členy fondu jsou SPS v ČR, Odborový svaz Stavba a Fórum dárců. Předpokládá se vstup dalších firem a institucí. Webové stránky fondu jsou www.nftomas.cz.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007