Technologie

Domácnost, která se o vás postará

Vloženo: 03.09.2015  |  Aktualizováno: 03.09.2015
Rubrika: Technologie
Autor: text redakce

Představte si domov, který se chová podle vašeho životního rytmu a potřeb a samočinně vám zajišťuje pohodlí, bezpečí, úsporu energie i zábavu. V pracovní dny vás budí vytažením stínění a oblíbenou hudbou. Po odchodu do práce automaticky zamkne všechny dveře a okna, ztlumí topení, spustí bezpečnostní čidla a otevře garážová vrata a vjezdovou bránu, abyste mohli pohodlně a bez zdržení odjet. O víkendu vás naopak nebudí a čeká, až vstanete, aby vám do pokoje pustil slunce. Když jste na dovolené, chrání dům před zloději.

Fakulta stavební VUT v Brně zohledňuje potřeby firem

Vloženo: 13.10.2009  |  Aktualizováno: 13.10.2009
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Technologie
Autor: text: redakce

Rozvoj stavebních vědních disciplín, konstrukcí a technologií je v posledních desetiletích doprovázen také rozvojem výpočetní techniky, informačních toků a analýz.

Konfokální mikroskopie na Stavební fakultě VUT

Vloženo: 08.10.2009  |  Aktualizováno: 08.10.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologie
Autor: text: redakce

V červnu letošního roku byl do výukových laboratoří na Ústavu fyziky Fakulty stavební VUT v Brně nainstalován nový konfokální mikroskop Olympus Lext OLS 3100, který v současné době patří mezi špičkové konfokální mikroskopy zaměřené na práce v materiálovém inženýrství.

Protihlukové stěny Liadur s technologií TX Active

Vloženo: 02.10.2009  |  Aktualizováno: 02.10.2009
Rubrika: Firemní blok | Technologie
Autor: text: Ing. Michala Hubertová, Ph.D., Ing. Ondřej Matějkafoto: archiv autorů

Působením světla dochází k rozkladu mnoha nežádoucích látek včetně vzdušných polutantů. Tento přirozený proces nazývaný fotolýza probíhá za běžných podmínek velmi pomalu. Použitím technologie TX Active® lze rychlost reakce významně zvýšit.

Technologie pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva

Vloženo: 13.08.2009  |  Aktualizováno: 13.08.2009
Rubrika: Soutěže | Technologie
Autor: text: Ing. Jiří Kotrba | foto: Strojírny Podzimek, s.r.o.

Na květnové konferenci s názvem Technologie pro lokální udržitelné zdroje energie v technicky specifických podmínkách, kterou organizovala Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci spolu s Technologickým centrem AV ČR a Pražským institutem pro globální politiku Glopolis, bylo oceněno osm tuzemských firem za technologická řešení v environmentální oblasti, jež by se dala využít v zemích třetího světa.

Výškové budovy a vysokohodnotný beton

Vloženo: 02.06.2009  |  Aktualizováno: 02.06.2009
Rubrika: Realizace staveb | Materiály | Technologie
Autor: text a foto: Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA

Po pravidelném tříletém odstupu se v říjnu 2008 konalo v Tokiu další, již osmé mezinárodní sympozium o využití vysokopevnostního (HSC) a vysokohodnotného (HPC) betonu. Zatímco ještě nedávno byla tato HSC/HPC sympózia doménou akademiků, kteří si navzájem víceméně jen nakukovali do laboratoří a zkušeben a k praktickým aplikacím bylo daleko, v Tokiu byly tyto nové, rychle se vyvíjející materiály a s nimi spojené technologie předvedeny v imponující šíři a na pozadí celé řady úspěšně zrealizovaných betonových konstrukcí.

Necharakteristická hodnota

Vloženo: 16.04.2009  |  Aktualizováno: 16.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály | Technologie
Autor: text: Václav Kučera | grafické podklady: autor

Pojem „charakteristická hodnota“ se vyskytuje v normách pro navrhování konstrukcí jako důležitá vstupní veličina při zjištění odolnosti konstrukce. V normách pro zkoušení materiálů jsou však kritéria pro stanovení charakteristické hodnoty často velmi vágní a ne vždy odpovídají deklarovaným hodnotám.

Klempířské, pokrývačské a tesařské řemeslo a jeho současná pozice

Vloženo: 03.11.2008  |  Aktualizováno: 03.11.2008
Rubrika: Realizace staveb | Střešní konstrukce | Technologie
Autor: text: Martin Maršík | foto: Tomáš Malý, archiv firmy FAS MANINY, Jiří Langner

Střecha je ?korunou stavby?, kvalita jejího provedení do značné míry určuje životnost stavby, komfort obývaných podstřešních prostor a má i nezanedbatelný význam estetický.

Energetické štítky obálky budovy

Vloženo: 25.09.2008  |  Aktualizováno: 25.09.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologie
Autor: text: Ing. Renáta Jirková, Ing. Michala Hubertová, Ph.D.

Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s., nabízí čtrnáct typových rodinných domů v montovaném systému Dům jedním tahem, na kterých byly zpracovány energetické štítky obálky budovy.

Nová řada betonových svodidel DELTA BLOC

Vloženo: 16.09.2008  |  Aktualizováno: 16.09.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologie
Autor: text a foto: Ing. Vladimír Dvořák, MBA

Společnost MABA Prefa spol. s r.o., významný výrobce prefabrikovaných stavebních systémů a stavebních prvků v ČR, přináší do dopravního stavitelství novou řadu silničních betonových svodidel DELTA BLOC.

Technologie CPSP, její uplatnění a první zkušenosti v podmínkách ČR

Vloženo: 11.09.2008  |  Aktualizováno: 11.09.2008
Rubrika: Realizace staveb | Technologie | Zakládání staveb
Autor: text: Pavel Švanda | foto: archiv firmy SVIPP, s.r.o., Brno

S masivním rozvojem technologií speciálního zakládání již pominula doba, kdy se investoři jen neradi smiřovali s nutností použití pilotáže. V současnosti se pilotové základy běžně navrhují i v relativně příznivých geologických podmínkách, kde jejich užití není nezbytné, protože konkurují plošnému založení nejen cenou, ale i rychlostí výstavby a vysokou spolehlivostí.

Izolace zdiva jílovými vrstvami

Vloženo: 20.06.2008  |  Aktualizováno: 20.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Technologie
Autor: text: Ing. Michael Balík, CSc. | foto: archiv autora

Používání zvláštních utěsňujících zemin patří k nejstarším způsobům izolací staveb proti vodě a vlhkosti. S těmito úpravami se setkáváme zvláště jako se součástí konstrukcí v době baroka, avšak byly prováděny i při stavbě tvrzí a hradů.

Doprava substrátu na střechu budovy ČSOB

Vloženo: 10.06.2008  |  Aktualizováno: 10.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Technologie
Autor: text: redakce

Požárně odolná prosklená hliníková konstrukce FireEconomic

Vloženo: 05.03.2008  |  Aktualizováno: 26.03.2008
Rubrika: Realizace staveb | Technologie
Autor: text: redakce | foto: archiv FasEx CZ s.r.o.

Požární normy vytvářejí vyšší nároky na požární zatížení všech konstrukcí. Požadavek projektantů a architektů na zvýšenou požární odolnost prosklených stěn a prosklených dveří při zachování stejného vzhledu byl jedním z faktorů, který vedl společnost FasEx CZ s.r.o. k vývoji konstrukce FireEconomic (FE).

Nové prvky a technologie výstavby železničních tratí v České republice

Vloženo: 08.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Technologie
Autor: text: Hana Krejčiříková | foto: archiv autora

V České republice probíhá v posledních letech náročná rekonstrukce vybraných železničních tratí pro hmotnost na nápravu 22,5 t a rychlost jízdy do 160 km/h. Pro zajištění těchto parametrů se užívají nové prvky a technologie výstavby v konstrukci železniční trati.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007