arrows Soutěže arrows Technologie arrowsTechnologie pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva
foto: Strojírny Podzimek, s.r.o.
text: Ing. Jiří Kotrba
číslo: 08/09
Technologie pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva
Na květnové konferenci s názvem Technologie pro lokální udržitelné zdroje energie v technicky specifických podmínkách, kterou organizovala Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci spolu s Technologickým centrem AV ČR a Pražským institutem pro globální politiku Glopolis, bylo oceněno osm tuzemských firem za technologická řešení v environmentální oblasti, jež by se dala využít v zemích třetího světa.
odeslat odeslat    tisk tisk

Čestné ocenění bylo uděleno firmě Strojírny Podzimek, s.r.o., za Technologii pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK). Mechanicky zpevněné kamenivo (minerální beton) je určeno jako spodní nebo horní podkladní vrstva vozovek v závislosti na třídě dopravního zatížení. Je tvořeno vrstvou ze směsi nejméně dvou frakcí přírodního nebo umělého kameniva, vyrobené v míchacím centru, rozprostřené a zhutněné za podmínek zajišťujících maximální dosažitelnou únosnost. MZK odpovídá ČSN EN 13285 – Nestmelené směsi.

Charakteristika zařízení
Míchací zařízení pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK) míchá v určitém poměru podle předem navolených receptur různé frakce přírodního nebo umělého kameniva a dodává směsi optimální vlhkost. Celé zařízení je semimobilní, snadno ovladatelné a schopné samostatného provozu. Výrobní řada míchacích zařízení vychází z požadavků zákazníků a pokrývá výkonový rozsah od 100 t/hod do 350 t/hod vyrobeného MZK na výstupu.
Vstupem jsou dvě až čtyři vstupní násypky pro navážení materiálu pomocí nakladače. V případě umístění linky přímo ve výrobně kameniva (pískovna, kamenolom), je možné plnění vstupních násypek i pomocí pásových dopravníků. Každá z násypek má vlastní pásový podavač s pásovou váhou, který umožňuje přesnou automatickou regulaci množství vstupních materiálů konečné směsi.
Sběrným pásovým dopravníkem putuje materiál do průběžného míchacího jádra, kde dojde k homogenizaci směsi a k jejímu optimálnímu vlhčení. Výsledná směs je pásem sypána do expedičního zásobníku, který je umístěn buď přímo na pásu nebo na separátní konstrukci. Ze zásobníku je směs sypána na expediční auta. Výsyp je prováděn dávkami, aby nedošlo ke gravitačnímu vytřídění konečné směsi na korbě. Celé zařízení je konstrukčně navrženo s ohledem na nejvyšší možnou kvalitu konečného výrobku.
Vstupní část zařízení s násypkami pro různé frakce, pásovými podavači a vynášecím dopravníkem může separátně sloužit i jako vstupní zařízení pro obalovny a betonárky.

Návrh linky ve 3D
¤ Návrh linky ve 3D

Přeprava a instalace
Míchací zařízení pro výrobu MZK jsou navržena jako semimobilní. Umožňují přemístění a zprovoznění přímo v místě použití (na stavbě), nebo v místě surovinové základny (kamenolom, pískovna). Zařízení je přepravováno po jednotlivých segmentech na standardních ložných plochách nákladních automobilů, přepravované části jsou konstruovány tak, aby se nejednalo o nadrozměrný náklad.
Pro vlastní instalaci zařízení není třeba budovat pevné základy, postačí rovná zpevněná plocha s únosností pro průjezd nákladního vozidla. V místě usazení jednotlivých zařízení je plocha osazena silničními panely. Případná nájezdní plošina pro pojezd nakladače při navážení materiálu je vymezena prefabrikovanými betonovými profily a vysypána kamenivem.
Vlastní zařízení je možné stavebnicově poskládat v několika konfiguračních variantách podle rozmístění obslužných a přístupových komunikací a míst pro dočasné deponie vstupních materiálů v konkrétní lokalitě.

Pásový podavač s váhou a regulací toku materiálu
¤ Pásový podavač s váhou a regulací toku materiálu

Ovládání
Zařízení je monitorováno a ovládáno automatickým řídicím systémem s možností tvorby a výběru receptur. Volba a výběr receptur se provádí pomocí panelu operátora z prostoru velínu. Po nastavení receptury a spuštění zařízení již vše funguje automaticky. V případě potřeby řídicí systém upozorní obsluhu na možný problém, a zabrání tak výrobě nekvalitního produktu. Obsluhu celé linky zvládne jeden pracovník.

Nasazení technologie výroby MZK v kamenolomu Olbramovice
¤ Nasazení technologie výroby MZK v kamenolomu Olbramovice

Příslušenství
Pro automatický provoz linky jsou zde ještě další zařízení. Místnost velínu, odkud je možné ovládat chod linky, je umístěna v prefabrikované buňce. Součástí buňky může být i vybavení laboratoře pro možnost vlastních rozborů vlastností vstupních materiálů i výstupních směsí. Pokud není v místě nasazení linky nezávislý zdroj vody, je součástí dodávky i samostatný zásobník technologické vody. Vodu je třeba doplňovat do zásobníku z externích zdrojů.
Pro úplnou nezávislost zařízení na vnějších zdrojích energie je možné dodat také dieselagregát pro výrobu a dodávku elektrické energie.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007