arrows Stavební materiály a technologie arrowsTechnické normy pro stavební výrobky a jejich použití ve stavebnictví - I. díl
Ing. Zuzana Aldabaghová
číslo: 09/2012
Technické normy pro stavební výrobky a jejich použití ve stavebnictví - I. díl
Článek podrobně informuje o technických normách týkajících se stavebních výrobků, a to jak z hlediska jejich formálního členění a obsahu, tak z hlediska praktického používání.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Zuzana Aldabaghová
V roce 1990 ukončila obor pozemní stavby na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Pracovala v několika projektovýcha architektonických kancelářích. Od roku 2005 působila v odboru výstavby Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Od roku 2009 pracuje v Centru technické normalizace Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.
E-mail: z.aldabaghova@vups.cz

Pokud budeme na komplexní a široký obor, jakým stavebnictví nepochybně je, pohlížet z hlediska technických norem, které se k němu vztahují, můžeme si přístup určitým způsobem zjednodušit. Hlavní technické normy používané ve stavebnictví jsou:

  • normy pro navrhování staveb, které jsou nezbytné ve fázi projektové přípravy pozemních a inženýrských staveb;
  • normy pro provádění staveb, které uvádějí pokyny pro přípravu a samotné zhotovení stavebního díla;
  • normy pro stavební výrobky, které stanoví požadavky na výrobky a uplatní se v obou předchozích fázích stavební činnosti. Těmito normami se budeme v tomto článku zabývat.

Technické požadavky na výrobky

Technické požadavky na výrobky se odvozují od účelu jejich použití ve stavbě a z toho, jaké vlastnosti stavby mohou být charakteristikami výrobku ovlivněny. Pro jednotné odvozování technických požadavků na stavby definuje evropská směrnice pro stavební výrobky CPD (Construction Products Directive) – Směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků základní požadavky na stavby:

1. mechanická odolnost a stabilita;
2. požární bezpečnost;
3. hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí;
4. bezpečnost při udržování a užívání stavby;
5. ochrana proti hluku;
6. úspora energie a tepelná ochrana.

Pro přiblížení smyslu směrnice se můžeme podívat na příklad výrobce, jenž uvádí na trh tepelně izolační výrobek, který má zajišťovat tepelnou ochranu budovy nebo technického zařízení (viz základní požadavek č. 6).

Svůj záměr projeví deklarací takových vlastností výrobku, aby úloha výrobku mohla být v procesu navrhování stavby naplněna. Jestliže se jedná o výrobek tepelně izolační, určený zároveň pro nosné konstrukce, podle stejného principu musí být pro splnění daného účelu deklarovány takové mechanické vlastnosti, aby se výrobek mohl spolupodílet na zajištění mechanické stability stavby (viz základní požadavek č. 1).

Zatímco směrnice pro stavební výrobky stanoví základní požadavky na stavby ve vztahu ke stavebním výrobkům, obecné technické požadavky na stavby jsou rozpracovány ve stavebních předpisech jednotlivých členských zemí EU.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2012).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007