arrows Kalendář akcí arrowsSTUDIO AXIS, spol. s r.o. - KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Text: Redakce
číslo:
STUDIO AXIS, spol. s r.o. - KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ - 1. pol. roku 2014
odeslat odeslat    tisk tisk
16. 1. 2014 - čtvrtek - od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/

23. 1. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V PRAXI PO NOVELÁCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ROCE 2013 /Praha/

4. 2. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
REKLAMACE A ZPRACOVÁVÁNÍ ODBORNÝCH POSUDKŮ STAVEB /Praha/

11. 2. 2014 - úterý - od 9 do 16 h
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA /Praha/

13. 2. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
ŠKOLENÍ PRO STAVBYVEDOUCÍ - NEDOSTATKY VE VEDENÍ A BEZPEČNOSTI NA STAVBÁCH /Praha/

25. 2. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
STAVEBNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA V ŘÍZENÍCH O UMÍSTĚNÍ, POVOLENÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB ÚČINNÁ OD LEDNA 2013 /Praha/

4. 3. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
NÁPRAVA NEVHODNÝCH ŘEŠENÍ STAVEB Z HLEDISKA AKUSTIKY, TEPELNÉ TECHNIKY A DENNÍHO OSVĚTLENÍ /Praha/

6. 3. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
SMLUVNÍ VZTAHY VE VÝSTAVBĚ PO ÚČINNOSTI NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU /Praha/

11. 3. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON /Praha/

18. - 19. 3. 2014 - úterý a středa - od 9 do 17 h
OBNOVA PAMÁTEK 2014 - KOVOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY /Praha/

27. – 28. 3. 2014 - čtvrtek a pátek od 8.30 h
PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI /Dolní Morava/

1. 4. 2014 - úterý - od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/

3. 4. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
ŘEŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKTŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/

8. 4. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
KUPNÍ SMLOUVY U NEMOVITOSTÍ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU /Praha/

10. 4. 2014 - čtvrtek - od 9 do 16 h
ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V ROCE 2014 A LETECH DALŚÍCH - APLIKACE A VÝKLAD  /Praha/

15. 5. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
NÁJEMNÍ SMLOUVY U NEMOVITOSTÍ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU /Praha/

22. 5. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
RIZIKOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA /Praha/

29. 5. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA U KOMPLETAČNÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ /Praha/

3. 6. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
ELEKTŘINA Z JADERNÉ FÚZE /Praha/

5. 6. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
VÝTAHY 2014 /Praha/

10. 6.. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Z HLEDISKA STAVEBNÍ ČINNOSTI /Praha/

12. 6. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
PROGRESIVNÍ SANACE HISTORICKÝCH STAVEB /Praha/


Program, ceny a přihlášky najdete na: http://www.studioaxis.cz/
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
© 2007