arrows Soutěže arrowsStředoškolská odborná činnost
text: Ing. Michael Trnka, CSc.
číslo: 05/10
Středoškolská odborná činnost
Ministerstvo školství ČR pořádá každý rok vícekolovou Soutěž odborné činnosti pro studenty středních odborných škol.
odeslat odeslat    tisk tisk

Pražská oblast ČKAIT měla v hodnotící porotě školního kola na Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební v Praze 1, Dušní ulici, svého zástupce Ing. Michaela Trnku, CSc. Do soutěže bylo předloženo šest prací: Přístřešky pro městskou hromadnou dopravu, Zpětné využití dešťových vod v obytných zónách a čtyři modely rodinných domů. Hodnotícími kritérii byla původnost návrhů a kvalita zpracování včetně jejich prezentace. Komise se jednoznačně shodla na tom, že nejlepší prací je návrh Přístřešky pro MHD, ve kterém autoři Jan Abík a Daniel Hošek navrhli čtyři varianty dispozičního řešení, dvě varianty pro městskou dopravu s krátkými intervaly mezi jednotlivými spoji a dvě varianty pro meziměstskou dopravu s očekávanou delší čekací dobou. Požadavkům odpovídajícím účelu přizpůsobili dispoziční řešení. Návrhy byly dopracovány do úrovně ideového řešení nosné konstrukce, v použitých materiálech byla zohledněna i odolnost proti vandalizmu. U všech přístřešků bylo navrženo osvětlení nezávislé na externím zdroji proudu. Osvětlovací tělesa budou napájena z baterií dobíjených pomocí střešních fotovoltických panelů a budou ovládána pohybovým čidlem. Prostor přístřešků bude monitorován kamerou napojenou na policejní dispečink. Komise ocenila původnost návrhů a jejich domyšlení až do detailu.

 První cenu získal návrh Přístřešky pro městskou hromadnou dopravu
¤ První cenu získal návrh Přístřešky pro městskou hromadnou dopravu

Druhou cenu přiřkla komise návrhu Zpětné využití dešťových vod v obytných zónách.
Autoři Josef Krňanský a Diana Šturmová v úvodu vyhodnotili současný stav odvádění dešťových vod z území zastavěného rodinnými domy a navrhli možnost využití těchto vod. Po zajímavém exkurzu do historie hospodaření s dešťovou vodou od starověku do dnešních dnů prezentovali typové průmyslově vyráběné zařízení na zachycení, mechanické vyčištění a využití dešťové vody navržené pro rodinné domy. Třetí cenu obdržel návrh rodinného domu umístěný na svahu, vypracovaný Filipem Koudelkou. Komise ocenila původnost návrhu, vhodné využití svahu při návrhu dispozičního řešení i základů domu, vhodné a promyšlené rozmístění jednotlivých místností, čistotu vnějšího vzhledu i vypracování předloženého modelu. Všichni ocenění studenti obdrželi od Komory odborně zaměřené knihy a kromě toho všichni zúčastnění publikaci ČKAIT „České inženýrské stavitelství“. První dva oceněné návrhy postupují do městského kola soutěže.

Dík si zaslouží i konzultanti prací – pedagogové školy: Ing. Katarína Křížová, Ing. Hana Matoušková a Ing. Ivan Kotík a členka odborné komise Ing. Jana Chajdrnová.

Autor: Ing. Michael Trnka, CSc.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007