arrows Statistika arrowsStavebnictví v květnu 2009
text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Silvie Lukavcová
číslo:
Stavebnictví v květnu 2009
odeslat odeslat    tisk tisk

Stavební produkce

Stavební produkce v květnu 2009 meziročně klesla ve stálých cenách o 2,1 %, po očištění od vlivu pracovních dnů klesla o 1,2 % (květen 2009 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně). Podobně jako v předchozích měsících pokračoval pokles produkce v pozemním stavitelství (meziročně o 9,5 %) a růst produkce inženýrského stavitelství (meziročně o 16,7 %).

Přírůstek indexu stavebních prací 2,1

v tom (rozklad v procentních bodech):
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství 


-6,8
+4,7

Rozklad meziročního přírůstku indexu stavebních prací (květen 2009)

 

Pro lepší srovnatelnost údajů o stavební výrobě se každý měsíc provádí sezónní očištění celé časové řady metodou TRAMO/SEATS implementovanou v programovém produktu DEMETRA. Časová řada použitá pro toto sezónní očišťování začíná údaji od ledna 1998. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu meziměsíčně nižší o 4,1 %. Trend se meziměsíčně nezměnil.

Stavební povolení
Od začátku roku do konce května 2009 bylo stavebními úřady na území České republiky vydáno celkem 44 542 stavebních povolení, tj. o 3 528 méně než ve stejném období roku 2008. Na budovy bylo vydáno celkem 25 544 ohlášení a povolení, tj. o 2 324 méně než za stejné období roku 2008. V tom na bytové budovy 17 006 (o 2 071 méně) a nebytové budovy 8 538 (o 253 méně). Na stavby k ochraně životního prostředí stavební úřady vydaly 5 895 povolení, tj. o 1 498 méně než ve stejném období roku 2008. Na ostatní stavby byl počet vydaných povolení 13 103, což je meziročně o 294 více.

 

Počet

absolutně 

meziroční index v %

Celkem

44 542

92,7

v tom:
bytové budovy
nová výstavba
změny dokončených staveb

nebytové budovy
nová výstavba
změny dokončených staveb

stavby na ochranu životního prostředí

ostatní stavby 


17 006
7 126
9 880

8 538
2 953
 5 585

5 895

13 103


89,1
90,1
88,5

97,1
92,5
 99,7

79,7

102,3

Struktura stavebních povolení (leden až květen 2009)

Orientační hodnota staveb, pro jejichž zahájení vydaly stavební úřady do konce května 2009 stavební ohlášení a povolení, představuje 148 557 mil. Kč v běžných cenách, tj. o 8 524 mil. Kč méně než ve stejném období roku 2008. Na budovách by mělo být prostavěno celkem 87 624 mil. Kč, tj. o 15 494 mil. Kč méně než ve stejném období minulého roku, v  tom  na  budovách  bytových 42 933 mil. Kč (o 3 573 mil. Kč méně)  a  budovách  nebytových  44 691 mil. Kč (o 11 921 mil. Kč  méně). Na stavbách k ochraně životního prostředí by mělo být investováno 17 432 mil. Kč, což je o 7 517 mil. Kč více než ve stejném období roku 2008. Hodnota vydaných stavebních povolení na ostatní stavby činila 43 501 mil. Kč, což je meziročně o 547 mil. Kč méně.

 

 

Meziroční index v %

Přírůstek indexu v procentních bodech

Orientační hodnota staveb celkem

94,6

6,8

v tom:
bytové budovy
nová výstavba
změny dokončených staveb

budovy nebytové
nová výstavba
změny dokončených staveb

stavby pro životní prostředí

stavby ostatní


92,3
86,9
100,7

78,9
65,2
103,7

175,8

98,8
 


 2,2
-2,8
+0,6

-10,4
 11,4
+1,0

+6,4

 0,6

Meziroční index orientační hodnoty staveb a rozklad jeho přírůstku (leden až květen 2009)

Bytová výstavba
Od ledna do konce května letošního roku bylo zahájeno 14 866 nových bytů, 12 056 bytů bude v nové výstavbě a 2 810 se získá změnou dokončených staveb, ať již formou přístaveb, nástaveb či vestaveb. Více jak 50 %  bytů bylo zahájeno v rodinných domech, 27 % v domech bytových. Nejvíce nových bytů bylo zahájeno ve Středočeském kraji (3 067), v Praze (1 914) a v Jihomoravském kraji (1 881). Naopak nejméně v Karlovarském kraji (348) a kraji Vysočina (488).

 

Měsíc květen byl letošním zatím nejúspěšnějším měsícem. Byla zahájena výstavba 3 418 bytů.  Výrazný podíl na tom má Středočeský kraj (19,6 % bytů), Praha ( 17,6 % bytů) a Jihomoravský kraj (10,1 %).

 

 

Z celkového počtu 14 466 bytů dokončených za prvních pět měsíců letošního roku jich bylo nejvíce v rodinných domech (6 773 bytů) a domech bytových ( 5 494 bytů). Nejvíce se dokončovalo v Praze (3 288 bytů), kde na nové byty v bytových domech připadá 80,9 %. Dále pak v kraji Středočeském (2 617 bytů), tady již tradičně převládají byty v rodinných domech, v letošním roce představují zatím 71,3 % z celkového počtu dokončených bytů v kraji. Nejméně bytů bylo dokončeno v kraji Karlovarském (201 bytů) a kraji Ústeckém (397 bytů).

 

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007