arrows Soutěže arrows Materiály arrowsStavební výrobek roku - zlatá cena pro PARAMO
text: Jiří Plitz
číslo:
Stavební výrobek roku - zlatá cena pro PARAMO
Ve 3. ročníku soutěže Stavební výrobek – technologie roku 2010, pořádané Českou stavební akademií a Nadací pro rozvoj architektury a stavebnictví, byl zlatou cenou odměněn silniční modifikovaný asfalt MOFALT SMA 45 Extra. Nejvyšší ocenění bylo uděleno za významnou inovaci technologie výroby, která zajišťuje optimální funkční vlastnosti tohoto silničního pojiva, zejména vysokou odolnost vůči plastickým deformacím. Cenu předal náměstek ministra dopravy Ivo Toman.
odeslat odeslat    tisk tisk

Inovace technologie výroby tohoto polymerem modifikovaného asfaltu zahrnovala výměnu modifikátoru za progresivní reaktivní terpolymer, optimalizaci reakčních podmínek v podmínkách asfaltové technologie a optimalizaci složení. K tomu byl nezbytný systematický výzkum reologických a viskoelastických vlastností sofistikovanými zkušebními metodami, jejich změny v čase vlivem krátkodobého a dlouhodobého stárnutí. Bylo nutné zkoumat vztahy mezi zažitými empirickými charakteristikami a novými funkčními kritérii zejména v kritických podmínkách vzniku poruch, tj. při zvýšených teplotách užívání – v letních teplotních maximech a za nízkých teplot. Tento výzkum umožnila účast ve výzkumném projektu MPO TANDEM FI-IM3/105, v němž Paramo spolupracovalo se specializovanými pracovišti VÚAnCh a VŠCHT v Praze. Za čtyři roky byl vykonán velký kus práce a posbíráno mnoho dat vztahujících se ke všem komerčním druhům českých silničních asfaltů. Funkční charakteristiky viskoelastického chování silničních asfaltů znamenaly novost v české praxi asfaltového zkušebnictví, neboť šlo o nově zavedené metody v Evropě. Jimi změřené charakteristiky dosud nebyly v Evropě specifikovány a dotýkají se aktuálního procesu nově vyvíjené tzv. 2. generace specifikace silničních asfaltů. Rozsáhlá databáze naměřených hodnot získaných v tomto projektu proto posloužila nejen k inovaci komerčně zavedených druhů, ale i jako vklad do evropské databáze pro návrh nových evropských specifikací.
Inovovaný MOFALT SMA 45 Extra se nyní vyznačuje úplnou homogenitou danou chemickým provázáním molekul polymeru s molekulami asfalténů přes kovalentní vazby. To zajišťuje stálou kvalitu při manipulaci a skladování pojiva. Složení pojiva bylo optimalizováno tak, aby podstatné vlastnosti asfaltu byly vylepšeny na všechny strany. Horní kritická teplota vzniku plastických deformací, na kterou se pojivo ohřívá za letních teplotních maxim těsně pod povrchem vozovky, byla posunuta z 64 na 84 °C. Dolní kritická teplota vzniku mrazových trhlin  byla snížena z –16 na –22 °C. Významná je zvýšená odolnost vůči dynamickému zatěžování a únavě, které nastávají v kanalizované husté dopravě. Výtečné výsledky byly získány dynamickými zkouškami přilnavosti k různým druhům kameniva. Dlouhodobé zestárnutí měřené zvýšením bodu měknutí po urychlených testech stárnutí ukázalo pokles proti nemodifikovaným asfaltům na polovinu.

Inovovaný MOFALT SMA 45 Extra splňuje kvalitativní požadavky nově revidované a harmonizované evropské normy EN 14023 pro druh PMB 25/55-60, což je potvrzeno certifikátem, zajištěno, systémem řízení výroby stvrzeno a prohlášením o shodě. V prvním pololetí letošního roku bude provedeno rozšíření k získání CE značení. Tento druh modifikovaného silničního asfaltu je určen jako pojivo do asfaltových směsí do ložných vrstev vozovek a do mastixových koberců. Provedené inovace se odrazily ve zvyšování prodejů. Mnoho kilotun tohoto pojiva leží v ložných a obrusných vrstvách významných autostrád, mezi nimi je možno připomenout např. pražské komunikace Štěrboholská, Kbelská, Tupolevova, silnici I/37 u Opatovic, silniční obchvat I/38 kolem Nymburka nebo Pražský okruh v úseku ústícím na dálnici D1 (stavba 512). Největšími odběrateli jsou firmy Strabag, PSVS, Skanska.
Modifikovaná asfaltová pojiva plně vyhovují současnému evropskému trendu udržitelného rozvoje dopravy cestou prodlužování trvanlivosti vozovek. Asfaltová směs se zdraží vlivem obsahu polymeru nejvýše o 20 %, avšak životnost zatížené asfaltové vozovky se podle zkušeností silničních odborníků prodlouží nejméně o 50 %. Také zde platí známé německé úsloví: „Nejsme tak bohatí, abychom si dovolili kupovat levné věci“. Na dálnicích a rychlostních komunikacích jsou asfaltové úseky již jen z modifikovaných asfaltů. Máme tu však řadu vysoce zatížených silnic I. a II. třídy. Česká republika si skutečně nemůže dovolit stavět zatížené silnice z nemodifikovaných asfaltů. Ty se musejí častěji opravovat a udržovat, což je spojeno s dalšími náklady – za materiál, stroje, pracovní síly u investora a za zdržení, škody a nehody u účastníků dopravy. A ti je zase promítají do nákladů svých produktů.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007