Stavební materiály a technologie

Polyethylen jako stavební materiál

Vloženo: 18.11.2016  |  Aktualizováno: 18.11.2016
Rubrika: Stavební materiály a technologie
Autor: text redakce

V současné době patří polyethylen mezi nejpoužívanější polymery na světě. Nás však zajímají jeho vlastnosti a také to, jaké je jeho použití v průmyslu a ve stavebnictví. Pojďme si tedy tento materiál blíže představit…

Výhody lehkého vyrovnávacího pěnobetonu

Vloženo: 22.07.2015  |  Aktualizováno: 22.07.2015
Rubrika: Stavební materiály a technologie
Autor: text redakce

Potřebujete vyrovnat nerovnosti podlah? Vybíráte tepelnou izolaci? Nevíte, čím vyplnit hluché prostory? Lámete si hlavu s odlehčením stropních konstrukcí? Řešení může být efektivní i úsporné. POROFLOW je litá vyrovnávací směs na bázi pěnobetonu, která má navíc izolační vlastnosti. Ve vyzrálém stavu lze pěnobeton charakterizovat jako homogenní směs cementu a vzduchových pórů.

Obkladový tenkostěnný panel z vláknobetonu

Vloženo: 17.06.2014  |  Aktualizováno: 17.06.2014
Rubrika: Stavební materiály a technologie
Autor: text Vladimír Brejcha | grafické podklady archiv SMP CZ, a.s.

V rámci programového projektu MPO v rezortním programu TIP – Progresivní vláknobetonové prvky a konstrukce FR-TI2/496 pracovníci SMP CZ, a.s., vyvinuli obkladové tenkostěnné panely z vláknobetonu.

Poskytování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků elektronicky

Vloženo: 12.06.2014  |  Aktualizováno: 12.06.2014
Rubrika: Stavební materiály a technologie
Autor: text Alena Šimková

Text článku volně navazuje na odborné články k oblasti pokryté nařízením (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích, které byly zveřejněny ve Stavebnictví č. 8 a 11/2013.

Akustické vlastnosti systémů ETICS: připravované požadavky a jejich ověřování

Vloženo: 19.12.2012  |  Aktualizováno: 19.12.2012
Rubrika: Stavební materiály a technologie
Autor: Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. | grafické podklady archiv autora

Akustické vlastnosti systémů ETICS nejsou v ČR dostatečně známé, přestože zasluhují hlubší pozornost projektantů. Autor v příspěvku objasňuje širší souvislosti mezi kontaktními zateplovacími systémy a stavební akustikou.

Využití recyklovaných šedých odpadních vod v budovách

Vloženo: 19.12.2012  |  Aktualizováno: 19.12.2012
Rubrika: Stavební materiály a technologie
Autor: Ing. Bohdan Víra, CSc. | grafické podklady VUT v Brně a Asio, spol. s r.o.

V posledních letech do našeho života stále intenzivněji zasahují technologie, které respektují principy udržitelného rozvoje, využívají obnovitelné zdroje energie i materiálů a usilují o snižování nákladů. V oboru vodního hospodářství je jedním z trendů akceptujících tyto podmínky (zvláště v oblastech, kde je nedostatek vodních zdrojů) využívání recyklovaných šedých odpadních vod pro potřeby v budovách a na přilehlých pozemcích. Opětovné využívání šedých vod je v současnosti již technicky zvládnuté a je i ekonomicky odůvodnitelné.

Nízkoenergetické domy a kvalita vnútorného prostredia

Vloženo: 19.12.2012  |  Aktualizováno: 19.12.2012
Rubrika: Stavební materiály a technologie
Autor: Roman Rabenseifer, Alena Benešová, Patrik Füle | grafické podklady archiv autorů

V počiatočnej fáze projektu, keď sa uskutočňujú najdôležitejšie rozhodnutia, je vhodné použiť metódy počítačom podporovanej simulácie budúceho správania sa budovy.

Podmínky pro energeticky úsporné domy v České republice

Vloženo: 19.12.2012  |  Aktualizováno: 19.12.2012
Rubrika: Stavební materiály a technologie
Autor: Doc. Ing. Josef Chybík, CSc. | grafické podklady archiv autora, PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o., Skanska a.s.

Příspěvek upozorňuje na problematiku rostoucí spotřeby energie a související realitu přizpůsobit navrhování a výstavbu budov na úroveň energeticky úsporných domů v podmínkách České republiky.

Technické normy pro stavební výrobky a jejich použití ve stavebnictví - I. díl

Vloženo: 18.12.2012  |  Aktualizováno: 18.12.2012
Rubrika: Stavební materiály a technologie
Autor: Ing. Zuzana Aldabaghová

Článek podrobně informuje o technických normách týkajících se stavebních výrobků, a to jak z hlediska jejich formálního členění a obsahu, tak z hlediska praktického používání.

Další rozvoj Eurokódů a souvislosti s nařízením č. 305/2011

Vloženo: 18.12.2012  |  Aktualizováno: 18.12.2012
Rubrika: Stavební materiály a technologie
Autor: Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

V Bruselu se 25. června 2012 pod záštitou Evropské komise konala mezinárodní konference CPR Quality Construction Products for Safe Works (Kvalitní stavební výrobky pro bezpečné stavby) [1]. Záměrem konference bylo poskytnout informace o novém nařízení č. 305/2011 o stavebních výrobcích [2], platném od 24. dubna 2011, které nahradí směrnici Rady č. 89/106/EHS [3] a které se bude plně uplatňovat v jednotlivých evropských zemích od 1. července 2013. Nařízení [2] na rozdíl od směrnice [3] není potřebné zavádět do národních právních předpisů, což je výhodnější pro průmysl, protože se ve všech zemích mohou stejným způsobem aplikovat pravidla pro uvedení výrobků na trh.

Nařízení pro stavební výrobky v detailech

Vloženo: 18.12.2012  |  Aktualizováno: 18.12.2012
Rubrika: Stavební materiály a technologie
Autor: Ing. Jiří Sobola | grafické podklady archiv autora

Dne 9. března 2011 bylo vydáno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 pro stavební výrobky (CPR – Construction Products Regulation), které začne platit s plnou účinností od 1. července 2013. Cílem nařízení CPR je odstranit nedostatky již poněkud zastaralé směrnice Rady č. 106/89/EHS z roku 1989 (CPD – Construction Products Directive), zjednodušit uvádění stavebních výrobků na trh, vyjasnit povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů a přiměřeným způsobem zavést do této oblasti požadavky nového právního rámce.

Obnova a restaurování vily Tugendhat: východiska, přístup a výsledek

Vloženo: 18.12.2012  |  Aktualizováno: 18.12.2012
Rubrika: Stavební materiály a technologie
Autor: Marek Tichý, Vítek Tichý | grafické podklady ateliér RAW s.r.o. | foto Tomáš Malý

Vila Tugendhat byla postavena v Brně – Černých Polích v letech 1929–30. Jedná se o prvořadou památku moderní architektury a bez nadsázky o jednu ze čtyř až pěti nejvýznamnějších a také nejinspirativnějších světových staveb 20. století v oblasti rodinného bydlení. Jako taková vzbuzuje velký zájem odborné veřejnosti i turistů a je vedena na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007