Stavba roku

Elektrizace tratě Šumperk - Kouty nad Desnou skrývá silný příběh

Vloženo: 07.09.2016  |  Aktualizováno: 07.09.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text redakce

O titul Stavba roku 2016 se uchází i dílo pro Česko poměrně netradiční. Elektrizace regionální trati v turisticky zajímavé lokalitě je v našich podmínkách poměrně raritní záležitostí, i když v Evropě se jedná o častý model. Uspěje toto dílo mezi desítkami přihlášených?

Medailónek přihlášené stavby do soutěže Stavba roku 2016 - Volmanova vila

Vloženo: 06.09.2016  |  Aktualizováno: 06.09.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text redakce

V prestižní celorepublikové soutěži Stavba roku 2016 se kromě desítek dalších přihlášených děl představí i rekonstruovaná Volmanova vila.

Medailónek přihlášené stavby do soutěže Stavba roku 2016 - Dopravní tepna Varšavy

Vloženo: 06.09.2016  |  Aktualizováno: 06.09.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text redakce

Tato důležitá dopravní tepna je zatížena denní hustotou dopravy až 150 000 vozidel. Zvláště v současné době, kdy městu chybí obchvat, bylo rozšíření pro Varšavu zásadním projektem. Podle investora GDDKiA (obdoba ŘSD) se celá zakázka realizovaná na základě upraveného žlutého FIDICu měla odevzdat do 27 měsíců.

Medailónek přihlášené stavby do soutěže Stavba roku 2016 - Zámek Svijany

Vloženo: 29.08.2016  |  Aktualizováno: 29.08.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text redakce

V roce 2013 zakoupil PIVOVAR SVIJANY a.s. chátrající svijanský zámek ležící v těsné blízkosti areálu pivovaru s cílem udělat z něj opět centrum kulturního dění obce. První etapa rekonstrukce začala na jaře loňského roku. Zámek byl zanedbanou kulturní památkou z 16. století stojící v místech velkých archeologických vykopávek z doby bronzové a místech, kde původně stávala gangrije mnichů z nedalekého Hradišťského kláštera. Díky rekonstrukci byl 25. 6. 2016 Zámek Svijany opět zpřístupněn veřejnosti.

Medailónek přihlášené stavby do soutěže Stavba roku 2016 - Archeologický park Pavlov

Vloženo: 26.08.2016  |  Aktualizováno: 26.08.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text redakce

Národní kulturní památky „rovinné neopevněné sídliště – tzv. Pavlov I., paleolitický areál Dolní Věstonice – Pavlov, archeologické stopy“ byly v období paleolitu místa výskytu komplexních sídlišť s výrazným obydlením. OHL ŽS svým projektem archeologického parku vtiskla místu jedinečný ráz a zpřístupnila veřejnosti to nejdůležitější, co desítky let vědeckých výzkumů přinesly přímo v místech nálezů.

Přístavba základní školy v Dobřichovicích

Vloženo: 23.08.2016  |  Aktualizováno: 23.08.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text Ing. Tomáš Volný | grafické podklady Filip Šlapal

Potřeba výstavby nové části základní školy v Dobřichovicích vzešla z dlouholetých problémů s kapacitou původní budovy, která již nevyhovovala současným požadavkům. Proto se vedení města rozhodlo vybudovat na místě starého křídla původní budovy školy novou přístavbu. Zdařilá stavba nově navržené třípodlažní budovy získala nejvyšší ocenění v soutěži Stavba roku 2015.

Medailónek přihlášené stavby do soutěže Stavba roku 2016 - Národní památkový ústav v Ostravě

Vloženo: 22.08.2016  |  Aktualizováno: 22.08.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text redakce

Památkově chráněná budova bývalého zdravotnického zařízení v Ostravě prošla celkovou rekonstrukcí. Statut chráněné památky získala v roce 2010 díky své jedinečné meziválečné architektuře.

Lávka v Hýskově nahradila brod

Vloženo: 12.08.2016  |  Aktualizováno: 12.08.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text Ing. Jakub Růžička | grafické podklady archiv autora

Nová lávka pro chodce a cyklisty je prvním mostem, který v Hýskově spojil oba břehy Berounky. Snad i proto dostala stavba název Bez strachu za prací, vzděláním a zábavou, odvozený od pojmenování cyklostezky, která přes lávku vede. V místě býval totiž dříve pouze brod, kdysi přívoz a teprve nová lávka umožňuje místním občanům i návštěvníkům obce pohodlné překonání řeky. Esteticky zajímavá lávka ocelové konstrukce s dřevěnou podlahou mostovky postoupila do 2. kola v soutěži Stavba roku 2015 a získala zvláštní cenu Ministerstva dopravy.

Ecocity Malešice: soubor obytných domů v energeticky pasivním standardu

Vloženo: 02.08.2016  |  Aktualizováno: 02.08.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text Ing. arch. Luděk Podlipný | grafické podklady archiv autora

Pasivní obytný soubor Ecocity v Praze – Malešicích se skládá z pěti bytových domů a celkem 110 bytů. Developerský projekt se realizuje ve dvou etapách výstavby. První etapa byla dokončena v roce 2014, druhá etapa bude dokončena na jaře 2016. Stavba postoupila v soutěži Stavba roku 2015 do druhého kola.

Konverze staveb Dolu Hlubina v Ostravě - Vítkovicích

Vloženo: 08.07.2016  |  Aktualizováno: 08.07.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text Ing. Milan Šraml | grafické podklady archiv autora

Národní kulturní památka, definovaná nařízením vlády z roku 2002 jako Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren, prošla další etapou konverze – tentokrát v oblasti Dolu Hlubina. Stavbě, která proměnila zanedbané území v uměleckou čtvrť s industriální atmosférou, byl udělen titul Stavba roku 2015.

Regenerace podzemí historického centra Mladé Boleslavi

Vloženo: 28.06.2016  |  Aktualizováno: 28.06.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text prof. Ing. arch. Michal Hlaváček | grafické podklady archiv autora | foto Ing. arch. Karel Musil

Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi ztrácelo v posledních letech funkci centra, obchodní ruch se přesouval do nákupních středisek a dalších atraktivnějších lokalit. Z náměstí se stávalo spíše parkoviště, volný prostor pro pěší se vytratil, rovněž technický stav okolní zástavby odpovídal klesajícímu významu. Úspěšnou regenerací, která proběhla ve dvou etapách, získalo místo nový koncept, který město obohacuje. Stavba získala titul Stavba roku ve stejnojmenné soutěži pro rok 2015.

Regenerace podzemí historického centra Mladé Boleslavi

Vloženo: 28.06.2016  |  Aktualizováno: 28.06.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text prof. Ing. arch. Michal Hlaváček | grafické podklady archiv autora | foto Ing. arch. Karel Musil

Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi ztrácelo v posledních letech funkci centra, obchodní ruch se přesouval do nákupních středisek a dalších atraktivnějších lokalit. Z náměstí se stávalo spíše parkoviště, volný prostor pro pěší se vytratil, rovněž technický stav okolní zástavby odpovídal klesajícímu významu. Úspěšnou regenerací, která proběhla ve dvou etapách, získalo místo nový koncept, který město obohacuje. Stavba získala titul Stavba roku ve stejnojmenné soutěži pro rok 2015.

Rekonstrukce bývalé kotelny v Železném Brodě

Vloženo: 08.06.2016  |  Aktualizováno: 08.06.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text Ing. arch. Filip Horatschke | grafické podklady archiv autora, Ing. Tomáš Hyka

Stavba se nachází v areálu zrušené textilní továrny v Železném Brodě při příjezdové komunikaci směrem od Turnova nedaleko obnoveného náhonu na malou vodní elektrárnu, v dříve zanedbané a částečně opuštěné periferii centra města. Díky záměru investora místo postupně oživit byla rekonstruována budova bývalé kotelny a zámečnické dílny, poznamenané mnoha přestavbami, na uměleckou kovářskou dílnu. Stavba byla oceněna v soutěži Fasáda roku 2015 a získala Cenu MPO v soutěži Stavba roku 2015.

Nástavba vysoké pece č. 1 v Ostravě - Vítkovicích

Vloženo: 06.06.2016  |  Aktualizováno: 06.06.2016
Rubrika: Stavba roku
Autor: text Ing. arch. Josef Pleskot | grafické podklady archiv autora, Tomáš Souček

Stavba se nachází v zastavěné části průmyslového areálu Dolní oblasti Vítkovic, v prostorách Národní kulturní památky industriálního dědictví – vysoké pece č. 1. Dokonale zrekonstruovaná báze této vysoké pece byla použita jako základna více než dvacetimetrové nástavby – vyhlídkové věže s multifunkčními prostory, která se tak stává novou dominantou města. Nástavba vysoké pece získala titul Stavba roku 2015.

Novostavba výrobny v opatství Nový Dvůr

Vloženo: 24.05.2016  |  Aktualizováno: 24.05.2016
Rubrika: Informační servis | Stavba roku
Autor: text Ing. arch. Jan Soukup | grafické podklady ATELIER SOUKUP s.r.o.

Klášter řádu cisterciáků přísné observance, krátce zvaných trapisté, v Novém Dvoře nedaleko Teplé v Karlovarském kraji, je jistě neobvyklá a výjimečná stavba na českém území. Klášter využívá historický hospodářský dvůr, který do roku 1946 patřil klášteru v Teplé. Od roku 1999 se obnovuje areál, včetně částí, které komplex nově doplňují. Takovou stavbou je i moderní novostavba výrobny, nominovaná v soutěži Stavba Karlovarského kraje, která získala Cenu časopisu Stavebnictví.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz, jejímž autorem je EXPO DATA spol. s r.o.,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

RSS | EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007