arrows Soutěže arrows Stavba JmK arrowsStavba Jihomoravského kraje 2007
foto: redakce
text: Jan Táborský
číslo:
Stavba Jihomoravského kraje 2007
Součástí letošních Stavebních veletrhů v Brně bylo slavnostní vyhlášení soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2007, které se odehrálo těsně před uzávěrkou květnového čísla časopisu Stavebnictví, hlavního mediálního partnera akce. Vyhlašovatelem soutěže je Jihomoravský kraj a Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
odeslat odeslat    tisk tisk

Níže uvedený výčet vítězných staveb představuje nejen úspěšné investory, architekty, projektanty, dodavatele a jejich práci, ale také témata pro samostatné články v následujících číslech časopisu Stavebnictví. V těchto článcích se redakce chce, kromě popisu skvělých realizací, zaměřit i na to nejpodstatnější v procesu výstavby – na lidi, na jejich příběhy, protože ty jsou libretem k opusu stavby. Výsledky soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2007

Stavby občanské vybavenosti (udělena dvě první místa)
Moravský zemský archiv v Brně, uložení a zpracování archiválií, Palachovo nám. 1, Brno
Přihlašovatel: IMOS Brno, a.s.
Investor: ČR – MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ
Zhotovitel: sdružení MZA
Projektant: PLYKO spol. s r.o.
Rozpočtové náklady: 696,5 mil. Kč

Univerzitní kampus Brno-Bohunice, AVVA – modrá etapa
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Projektant: A PLUS a.s.

Bytové stavby
Integrovaný dům s chráněnými byty Podolí
Přihlašovatel: Obec Podolí
Investor: Obec Podolí
Zhotovitel: Skanska CZ region Brno s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Zdeněk Tihelka
Rozpočtové náklady: 26,056 mil. Kč

Průmyslové stavby a technologické stavby
Pavilon D MZLU Brno, Zahradnická fakulta, Valtická ulice, Lednice
Přihlašovatel: KALÁB – stavební firma, spol. s r.o.
Investor: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Zhotovitel: KALÁB – stavební firma, spol. s r.o.
Projektant: ARCHIKA – Ing. arch. Jindřich Kaněk
Rozpočtové náklady: 53,5 mil. Kč

Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby
Projekt E III – 13 Silnice I/42 Brno, VMO, MÚK Hlinky
Přihlašovatel: Sdružení společností Skanska DS a.s. a OHL ŽS, a.s.
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: Sdružení společností Skanska DS a.s. a OHL ŽS, a.s.
Projektant: PK OSSENDORF s.r.o.
Rozpočtové náklady: 2450,0 mil. Kč

Rekonstrukce staveb a objektů
Soubor staveb rekonstrukce NKP Špilberk II. etapa – Jihozápadní bastion
Přihlašovatel: Tocháček spol. s r.o.
Investor: Statutární město Brno
Zhotovitel: Tocháček spol. s r.o.
Projektant: Ing. Miroslav Fabián
Rozpočtové náklady: 121,968 mil. Kč

Ekologické stavby
Odkanalizování obce Těšany – ČOV
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Obec Těšany
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Projektant: DUIS spol. s r.o.
Rozpočtové náklady: 62,103 mil. Kč

Cena časopisu Stavebnictví
Dřevěná lávka na lesní cestě u hradu Veveří, lávka pro pěší, k. ú. Bystrc
Přihlašovatel: CB s.r.o.
Investor: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel: CB s.r.o.
Projektant: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
Rozpočtové náklady: 4,6 mil. Kč

Stavby realizované stavební firmou se sídlem v Jihomoravském kraji mimo region kraje (čestná uznání)
Sanace a rekultivace skládky komunálního odpadu Jovanovac v kraji Šumadia a její zakonzervování
Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Dálnice D 8 Praha–Ústí nad Labem–Hranice ČR/SR, Stavba 0807/II Knínice Hraniční most
Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Revitalizace výrobního areálu Fulnek, výrobní hala, Fulnek
Zhotovitel: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Ochrana vod povodí řeky Dyje – dílčí projekt D – region Třebíčsko, akce č. 1, Náměšť nad Oslavou – ČOV
Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Bytový dům – 24 chráněných bytových jednotek Cerhenice včetně příslušné infrastruktury, občanská vybavenost, Cerhenice Zhotovitel: Pozemstav Brno, a.s.

Studentské ceny – VUT, Fakulta stavební
Stavby občanské vybavenosti a bytové stavby
Vzduchotechnika administrativní budovy v Brně (diplomová práce)
Autor: Ing. Josef Plášek

Průmyslové stavby a technologie staveb
Montovaná opěrná stěna – aplikace nekovové výztuže (diplomová práce)
Autor: Ing. František Girgle

Dopravní inženýrské a vodohospodářské stavby (dvě první ceny)
Modelování proudění na stupňovitých skluzech bezpečnostních přelivů vodních děl (disertační práce)
Autor: Ing. Miroslav Špaňo, Ph.D.

Vliv povodí na režim podzemních vod (diplomová práce)
Autor: Ing. Jiří Srna

Rekonstrukce staveb a objektů
Možnosti snížení emisí CO2 z domů postavených v období 1920–1945 na území města Brna (diplomová práce)
Autor: Ing. Martin Mohapl

Studentské ceny – VUT, Fakulta architektury
Stavby občanské vybavenosti a bytové stavby (dvě první ceny)
PREMENY BÝVANIA (disertační práce)
Autor: Ing. arch. Juraj Dulenčín

Týmové bydlení, lokalita: Kyselá hora – Brno, strategie kompaktní výstavby (bydlení) – (ročníkový projekt)
Autoři: Zdeněk Chmel, Jan Kokeš, Miroslav Malý, Marek Šmyrch, Hana Typltová

Architektura pro ekologii (dvě první ceny)
Integrace prvků solární energetiky a architektury (disertační práce)
Autor: Ing. arch. Barbora Krejčová-Ponešová

Sociálně vyloučené oblasti, program rozvoje, BRNĚNSKÝ BRONX (ročníkový projekt)
Autor: Roman Strnad

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007