arrows Realizace staveb arrowsStavba chladicí věže pro nový blok elektrárny Ledvice
foto: Tomáš Malý
text: Ing. Jan Soukup
číslo: 02/2011
Stavba chladicí věže pro nový blok elektrárny Ledvice

· Celkový pohled na dokončovaný plášť chladicí věže
Pro nový blok o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice staví REKO PRAHA, a.s. novou chladicí věž s přirozeným tahem o výšce 145 m. V roce 2010 byl plášť této chladicí věže do své maximální výšky vytažen za pět měsíců. V porovnání s obdobnými  stavbami chladicích věží v ČR i v zahraničí lze tento výkon považovat za rekordní.
odeslat odeslat    tisk tisk

Založení stavby
Stavba chladicí věže byla zahájena v červenci r. 2009 odstraněním všech stávajících objektů. Stavební jáma byla zapažena tvořící pilotovací rovinu, která později umožnila komfortní pohyb vrtacích strojů. Základový pás chladicí věže je založen na vrtaných pilotách průměru 900 mm.
Základový pás chladicí věže má poloměr 54,5 m, je 4,5 m široký a 1,2 m vysoký. Do tohoto pásu je vetknuto 40 šikmých stojek. Šikmé sloupy překlenují nasávací  otvor, kterým vstupuje vzduch do věže. Poprvé v ČR zde byly tyto šikmé sloupy řešeny jako monolitické, betonované na místě (dříve se prefabrikát vyrobený jinde musel dopravit na místo montáže).
Betonáž těchto sloupů na místě kombinací beraněných profilů HEB a ocelových štětovnic. Pod ochranou pažení se vyhloubila jáma pro budoucí bazén chladicí vody. Základová spára byla zhutněna, na ni pak položena vrstva betonu vyztuženého kari sítí, ovlivnila i jejich tvar. Dříve typické uspořádání sloupů tvořící dvojice ve tvaru písmene V se nahradilo izolovanými sloupy nakloněnými pouze v jednom směru.
Stavbu pláště chladicí věže umožňuje speciální bednění, souprava pro tažení pláště chladicí věže. Výjimkou z jinak plynulého postupu stavby jsou první tři betonářské záběry pláště (tzv. pásky), které se betonují ještě z pevného lešení. Tato část stavby je startovací prostor, nutná technologická příprava pro montáž soupravy. Důležitým cílem z hlediska pozdější plynulosti výstavby při výstavbě chladicí věže bylo dokončení této přípravné etapy k 31/12/2009, což znamenalo zkrácení termínu o dva měsíce. Získání časového předstihu umožnilo využít zimní měsíce pro montáž a navěšení soupravy pro tažení pláště.

Chladicí věž před demontáží soupravy pro tažení pláště
¤ Chladicí věž před demontáží soupravy pro tažení pláště

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011).


Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice – OB41 Chladicí věž
Investor: ČEZ,a.s.
Objednatel: Škoda Praha Invest, s.r.o.
Zhotovitel OB41 Chladicí věž: REKO PRAHA, a.s.
Projektant OB41 Chladicí věž: REKO PRAHA, a.s.
Založení stavby: Metrostav a.s., divize 7
Projektový manažer: Ing. Vladislav Grebík
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Kolařík
Zahájení stavby chladicí věže: 06/2009
Zahájení betonáží pláště chladicí věže: 02/2010
Dokončení betonáží pláště chladicí věže: 07/2010
Ukončení montáží a příprava pro zkušební provoz: 10/2011


 

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007