Zelená úsporám a projektanti

Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování, II. díl

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Roman Šubrt | grafické podklady: Energy Consulting

Příspěvek upozorňuje na problematiku vlivu kotvicích hmoždinek u vnějších kontaktních zateplovacích systémů, na vznik tepelných mostů v místě hmoždinek a na prokreslování hmoždinek na vnějším povrchu fasád. První část příspěvku (časopis Stavebnictví 08/11) se věnovala bodovým tepelným mostům za ustáleného teplotního stavu. Následující text pojednává o stejném tématu za teplotního stavu neustáleného.

Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování, I. díl

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Roman Šubrt | grafické podklady: Energy Consulting

Příspěvek upozorňuje na problematiku vlivu kotvicích hmoždinek u vnějších kontaktních  zateplovacích systémů, na vznik tepelných mostů v místě hmoždinek a na prokreslování hmoždinek na vnějším povrchu fasád. První část příspěvku se věnuje bodovým tepelným mostům za ustáleného teplotního stavu.

Betonové prefabrikované konstrukce domů v pasivním energetickém standardu

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Betonové konstrukce staveb | Materiály | Pasivní domy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Miloslav Nutil | grafické podklady: archiv autora

O výstavbě domů navržených v pasivním energetickém standardu s betonovou prefabrikovanou stěnovou nosnou konstrukcí dosud mnoho informací zveřejněno nebylo, přitom tato technologie přináší některé významné výhody.

Aktuality programu Zelená úsporám

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Marie Báčová

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa podepsal 26. dubna Dodatek č. 2 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám a nové přílohy č. I/1 až I/13 k této směrnici. Dodatek a upravené přílohy nabyly účinnosti dnem vydání, tj. 26. 4. 2011. Dokumenty řeší problém podaných žádostí o dotaci s neúplnými nebo chybějícími údaji či dokumentací.

Některá rizika v programu Zelená úsporám

Vloženo: 20.04.2011  |  Aktualizováno: 20.04.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Ladislav Bukovský

Program Zelená úsporám byl vyhlášen nepřipravený, jako politický akt před volbami ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem jako směrnice MŽP č. 5/2009, nebyl však dopracován k realizaci. Prvotně nastavené podmínky byly nereálné.

Porovnávání potřeby energie na provoz budovy v závislosti na použití různých výpočtových programů

Vloženo: 23.03.2011  |  Aktualizováno: 23.03.2011
Rubrika: Realizace staveb | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text a grafické podklady: Ing. Roman Šubrt

V článku se autor zabývá hodnocením několika typů budov s různými parametry a závislostí tohoto hodnocení na základě použitého výpočetního postupu. Článek vychází ze studie zpracovávané pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT. Autor je znalcem v oboru energetika a stavebnictví, se zaměřením na hodnocení úspor energie.

Vady a nedostatky energetických hodnocení v dotačních programech

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Snižování energetické náročnosti budov je významným opatřením majícím značný vliv na rozsah projektových prací, výrobu stavebních materiálů a konstrukcí a kapacitu stavebních prací. Je to dáno několika dotačními programy, které umožňují jak právnickým, tak i fyzickým osobám snadnější přístup k realizaci úsporných opatření.

Odborné konference Regenerace bytového fondu a program Zelená úsporám

Vloženo: 27.01.2011  |  Aktualizováno: 27.01.2011
Rubrika: Realizace staveb | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Marie Báčová | foto: Tomáš malý

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2010 se v Hradci Králové konal šestý ročník odborné konference Regenerace bytového fondu věnovaný stavebním úpravám a opravám bytových domů postavených panelovou i tradiční technologií. Řada přednesených příspěvků se přímo i nepřímo dotkla programu Zelená úsporám, v době konání konference již zcela přerušeného, a to jak pro domy postavené panelovou technologií, tak pro ostatní stavby pro bydlení.

Efektivita systému větrání s rekuperací tepla v panelových domech

Vloženo: 23.11.2010  |  Aktualizováno: 23.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text a foto: kolektiv autorů

Předchozí dva články v tomto a v minulém čísle časopisu Stavebnictví na téma větrání panelových domů vždy končily pesimisticky a čtenář mohl nabýt pocitu, že současný problém s vnitřním prostředím nelze rozumně vyřešit. Představeny byly zatím dva systémy v současné době proklamované výrobci, které jsou však ve své podstatě na jednu stranu levné, ale nedostačující k zajištění optimální kvality vnitřního prostředí či nevhodné z důvodů vysokých provozních nákladů pro větrání panelových domů.

Jak efektivně docílit požadovaného komfortu v panelovém domě

Vloženo: 23.11.2010  |  Aktualizováno: 23.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text a foto: kolektiv autorů

V předchozím článku s názvem Kvalita vnitřního prostředí panelového domu dnes. Je opravdu nutné větrat? v čísle 10/2010 bylo závěrem uvedeno, že kvůli těsným novým oknům v současné době žijeme v průměru 70 % času otopného období v prostředí s koncentrací CO2 nad dovolenou hygienickou mez 1000 ppm, která je zmiňována ve vyhlášce [2]. Zvýšená koncentrace CO2 způsobuje bolesti hlavy, ospalost a navíc s sebou nese nedostatečné větrání riziko vzniku plísní v interiéru.

Program Partnerství Zelená úsporám

Vloženo: 09.11.2010  |  Aktualizováno: 09.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ministerstvo životního prostředí ČR

Schváleno dalších 17 tisíc žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám

Vloženo: 09.11.2010  |  Aktualizováno: 09.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ministerstvo životního prostředí ČR

Přijímání žádostí o dotace z programu Zelená úsporám je pro rok 2010 od konce října přerušeno

Vloženo: 09.11.2010  |  Aktualizováno: 09.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ministerstvo životního prostředí ČR

Sanace vlhkého zdiva a zateplení bytového domu z roku 1927 dle programu ZÚ

Vloženo: 14.10.2010  |  Aktualizováno: 14.10.2010
Rubrika: Realizace staveb | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Miroslav Havel, Miroslava Krhounková, aut. tech. | foto: archiv autorů

Příspěvek seznamuje s projektem sanace vlhkého zdiva suterénu a zateplení obvodového pláště stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem včetně povrchové úpravy a barevného řešení fasády, statického zajištění balkonů, nových hydroizolací a pokládky nové dlažby. Součástí obnovy bytového domu byla také dodávka a montáž parapetních plechů a související výměna klempířských prvků na fasádě.

Kvalita vnitřního prostředí současného panelového domu

Vloženo: 12.10.2010  |  Aktualizováno: 12.10.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: kolektiv autorů EkoWATT

Stále častěji se v běžné praxi setkáváme s problematikou kvality vnitřního prostředí a nutností větrání interiéru. Důvodem je fakt, že obálka budovy se při honbě za úsporou tepla, respektive úsporou provozních nákladů na vytápění, navrhuje stále těsnější, na což reagovali výrobci stále méně propustnými produkty. Díky zpětné vazbě od uživatelů, kterým se rapidně zhoršilo vnitřní prostředí a začaly se tvořit plísně, začali výrobci do rámu oken osazovat přivětrávací otvory. Doporučují mít okna otevřená na tzv. 4. polohu kliky a především doporučují intenzivně a krátce větrat, aby se vzniklé potíže odstranily. Manuálnímu větrání okny tedy musíme věnovat velkou pozornost a otázkou je, který z uživatelů tyto zásady dodržuje.

Strana:  1   2   3   4 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007