Statistika

Statistika 2006 - dopravní stavby

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Stavební výroba v roce 2006 vzrostla meziročně o 6,6 % a toto tempo růstu bylo rychlejší než v roce 2005. Vysoký růst stavební výroby byl ovlivněn především nárůstem produkce pozemního stavitelství, kde pokračovala intenzivní výstavba bytových a rodinných domů, která se opírala zejména o dynamický vývoj na trhu hypoték a úvěrů ze stavebního spoření a finanční podpory mladým manželům. Rostlo ovšem také inženýrské stavitelství a tam hrají stavební práce na dopravních stavbách klíčovou roli.

Stavebnictví v únoru 2007

Vloženo: 10.05.2007  |  Aktualizováno: 06.06.2007
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Celková stavební produkce v únoru 2007 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 32,5 %. Meziročně se zvýšily objemy stavebních prací ve všech směrech výstavby, zejména u pozemního stavitelství na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích.

Větrná energetika v Evropě

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Statistika | Energetika
Autor: text: Břetislav Koč | foto: archiv autora

Evropská asociace pro větrnou energii EWEA (European Wind Energy Association) publikuje pravidelně přehled o instalované kapacitě větrných elektráren v jednotlivých evropských zemích. Aktuální údaje, publikované koncem února 2007, uvádějí „startovací“ instalované výkony na větrných elektrárnách k 1. 1. 2007, přírůstek za rok 2006 a výslednou kapacitu k 31. 12. 2006.

STABLE - TOP 2005

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Výkonnost celé ekonomiky v roce 2005 se zvýšila, růst HDP dosáhl úrovně 6 %. Podíváme-li se na dynamiku růstu ve struktuře, pak je zřejmé, že rozhodujícím faktorem růstu byla dynamika vývozu (11,1 %).

Stavebnictví a bytová výstavba v roce 2006

Vloženo: 07.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Stavební výroba v roce 2006 vzrostla ve stálých cenách meziročně o 6,6 %. Tempo růstu bylo rychlejší než v roce 2005, kdy celková stavební výroba vzrostla reálně o 4,2 %. Vývoj v jednotlivých čtvrtletích byl značně rozdílný. V 1. čtvrtletí 2006 nepříznivé počasí způsobilo, že stavební výroba téměř nerostla. Od 2. čtvrtletí začala stavební produkce nabírat na intenzitě a tempo růstu stoupalo až na rekordních 9,5 % ve 4. čtvrtletí, kdy byly klimatické podmínky naopak velmi příznivé.

Stavební zakázky ve 3. čtvrtletí 2006

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Statistika týkající se objemu stavebních zakázek uzavřených ve třetím čtvrtletí loňského roku. Počet nových stavebních zakázek směřovaných na novou výstavbu se zvýšil. Opravy a údržba zaznamenaly pokles.

Stavebnictví v listopadu 2006

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v listopadu 2006 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 7,9 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2005 se zvýšily objemy stavebních prací téměř ve všech směrech výstavby. Příznivé klimatické podmínky umožnily stavbařům neomezeně pracovat jako v letních měsících (průměrná teplota byla téměř o 3,0 °C vyšší proti dlouhodobému normálu).

Statistika: bytová výstavba 2005

Vloženo: 14.02.2007  |  Aktualizováno: 14.02.2007
Rubrika: Statistika
Autor: text: Petra Cuřínová | foto: archiv ČSÚ

V roce 2005 se dále zvyšoval rozsah prací na bytové výstavbě. Více bytů než v roce 2005 bylo naposledy dokončeno v roce 1993 a zahájených bytů bylo dokonce nejvíce od roku 1990. Začala druhá etapa postupného oživování bytové výstavby po hlubokém propadu v počátku devadesátých let a v roce 2001. V roce 2005 byla zahájena výstavba 40 381 bytů, což je o 3,4 % více než v roce 2004 a nejvíce od roku 1990. Hlavní faktory růstu bytové výstavby: příznivá situace na trhu hypoték; vyšší hodnota úvěrů stavebního spoření; podpora mladých manželů při získání prvního bytu; připravující se změny DPH pro bytovou výstavbu od 1. 1. 2008.

Vývoj domovního a bytového fondu

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Statistika | Bytová výstavba
Autor: text: SPS v ČR

V České republice bylo při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 zjištěno 1 969 000 bytových domů, z nichž bylo 1 630 700 domů trvale obydlených. Počet takových bytů byl vyšší ve srovnání s rokem 1970 o 11,6 % a ve srovnání s rokem 1991 o 5,3 %. Počet trvale obydlených domů roste pomaleji. V bytových domech bylo v roce 2001 zjištěno 4 366 300 bytů, z nichž 3 827 700 (87,7 %) bylo trvale obydlených.

Strana:  1   2   3   4 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007