Statistika

Stavebnictví na konci roku 2007

Vloženo: 04.03.2008  |  Aktualizováno: 26.03.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Stavebnictví v listopadu 2007

Vloženo: 05.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce vzrostla v listopadu 2007 meziročně ve stálých cenách o 7,0 %. Pokud vyloučíme vliv pracovních dní, zvýšil se objem stavební produkce o 5,4 %.

Zaměstnanost a mzdy ve stavebnictví - Další statistické údaje

Vloženo: 10.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Statistika | Lidské zdroje
Autor: text: Petra Cuřínová, Milan Cikánek, Zdeněk Kunc

Zaměstnanost a mzdy ve stavebnictví

Vloženo: 07.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Statistika | Lidské zdroje
Autor: text: Petra Cuřínová, Milan Cikánek, Zdeněk Kunc

První roky třetího tisíciletí charakterizuje určitá stagnace celkové zaměstnanosti, když meziroční přírůstek či úbytek počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním osciloval do roku 2004 v intervalu od +37,2 tis. v roce 2002 do –26,6 tis. v roce 2004.

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2007

Vloženo: 02.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Ve třetím čtvrtletí roku 2007 se růst stavební produkce zastavil. Celková stavební produkce byla proti třetímu čtvrtletí roku 2006 o 0,1 % nižší.

Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2007

Vloženo: 14.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Stavební povolení - 3. čtvrtletí 2007

Vloženo: 14.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Bytová výstavba - 3. čtvrtletí 2007

Vloženo: 11.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Stavebnictví v srpnu 2007

Vloženo: 02.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Celková stavební produkce vzrostla v srpnu 2007 meziročně ve stálých cenách o 3,3 %. Nárůst stavební produkce byl ovlivněn zejména růstem pozemního stavitelství na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích.

Stavebnictví v červenci 2007

Vloženo: 04.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Celková stavební produkce v červenci 2007 meziročně poklesla ve stálých cenách o 1,7 %. Meziročně poklesly objemy stavebních prací téměř ve všech směrech výstavby. Nárůst byl zaznamenán pouze u pozemního stavitelství na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích a u stavebních prací v zahraničí.

Stavebnictví v červnu 2007

Vloženo: 11.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc, CSc.

Celková stavební produkce v červnu 2007 klesla po třináctiměsíčním nepřetržitém růstu meziročně ve stálých cenách o 4,4 %. Po vyloučení vlivu pracovních dní klesla o 3,0 %, protože v červnu 2007 bylo o jeden pracovní den méně.

Stavebnictví v květnu 2007

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Statistika
Autor: Text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Zdeněk Kunc

Celková stavební produkce v květnu 2007 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 1,4 % a po očištění časové řady stavebních prací od sezónních vlivů byl růst 5,0 %. Po vysokých tempech růstu v začátku roku se tak dostavilo určité zpomalení růstu stavební produkce, které bylo v jednotlivých odvětvích značně diferencované.

Statistika - stavebnictví v lednu 2007

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 14.08.2007
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v lednu 2007 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 29,2 %, po očištění od sezonních vlivů vzrostla o 23,9 %.

Strategické mechanizmy pro zvýšení bezpečnosti pozemních komunikací

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Zdeněk Hrubý

Národní strategii bezpečnosti silničního provozu (dále jen strategie) přijala vláda ČR svým usnesením č. 394 ze dne 28. dubna 2004.

Stavebnictví v prvním čtvrtletí 2007

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v prvním čtvrtletí 2007 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 28,9 %, po očištění od sezónních vlivů o 29,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2006 se zvýšily objemy stavebních prací ve všech směrech výstavby, především vzrostla produkce u pozemního stavitelství.

Strana:  1   2   3   4 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007