Statistika

Stavebnictví v únoru 2009

Vloženo: 12.05.2009  |  Aktualizováno: 12.05.2009
Rubrika: Statistika | Bytová výstavba
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Silvie Lukavcová

Stavební produkce v únoru 2009 meziročně klesla ve stálých cenách o 14,3 %, po očištění od vlivu pracovních dnů klesla o 13,2 % (únor 2009 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně).

Přehled údajů o stavebnictví a bytové výstavbě v roce 2008

Vloženo: 02.03.2009  |  Aktualizováno: 02.03.2009
Rubrika: Statistika
Autor: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Silvie Lukavcová

Stavebnictví v listopadu 2008

Vloženo: 23.02.2009  |  Aktualizováno: 23.02.2009
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce klesla v listopadu 2008 meziročně ve stálých cenách o 5,6 %. Pokud vyloučíme vliv pracovních dní (v listopadu 2008 bylo o tři pracovní dny méně), snížil se objem stavební produkce o 2,2 %. Vývoj stavební produkce i nadále ovlivňoval růst inženýrského stavitelství, ale jeho tempo ve srovnání s předchozím měsícem zpomalilo. Pokračoval pokles produkce pozemního stavitelství.

MID-TOP STAV

Vloženo: 10.11.2008  |  Aktualizováno: 10.11.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: redakce

Svaz nemůže vystupovat v roli arbitra, ale chce zlepšovat vztahy mezi firmami.

Příloha MID TOP STAV 2. část

Vloženo: 10.11.2008  |  Aktualizováno: 10.11.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: redakce

MID-TOP STAV - statistické údaje 2007

Vloženo: 10.11.2008  |  Aktualizováno: 10.11.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: redakce

Stavebnictví v srpnu 2008

Vloženo: 06.11.2008  |  Aktualizováno: 06.11.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Stavebnictví v červenci 2008

Vloženo: 30.10.2008  |  Aktualizováno: 30.10.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Stavebnictví ve 2. čtvrtletí 2008

Vloženo: 11.09.2008  |  Aktualizováno: 11.09.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2008 meziročně klesla ve stálých cenách o 1,3 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2007 se snížily objemy stavebních prací u nové výstavby, rekonstrukcí a modernizací, a to především u pozemního stavitelství. V ostatních směrech výstavby došlo k nárůstu.

Stavebnictví v květnu 2008

Vloženo: 06.08.2008  |  Aktualizováno: 06.08.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v květnu 2008 meziročně klesla ve stálých cenách o 2,9 %, po vyloučení vlivu pracovních dní klesla o 1,5 % (v květnu 2008 bylo o jeden pracovní den méně). Pokles stavební produkce byl zřejmě také ovlivněn čerpáním turnusového volna v souvislosti se státními svátky.

Stavebnictví v dubnu 2008

Vloženo: 25.06.2008  |  Aktualizováno: 25.06.2008
Rubrika: Statistika
Autor: Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v dubnu 2008 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 2,0 %, po vyloučení vlivu pracovních dní klesla o 0,8 % (v dubnu 2008 bylo o 2 pracovní dny více). Podobně jako v předchozích měsících přispělo k růstu stavební produkce inženýrské stavitelství, a to jak na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích, tak i na opravách a údržbě.  Produkce pozemního stavitelství ve srovnání se stejným obdobím 2007 poklesla o 0,2 %.

Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2008

Vloženo: 12.06.2008  |  Aktualizováno: 12.06.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

V 1. čtvrtletí 2008 byl vývoj ve stavebnictví ovlivněn příznivými klimatickými podmínkami a uvolněním financí zejména do silniční, dálniční a železniční infrastruktury. To umožnilo stavbařům provádět bez většího omezení veškeré stavební práce. Celková stavební produkce tak v 1. čtvrtletí 2008 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 4,2 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2007 se zvýšily objemy stavebních prací téměř ve všech směrech výstavby, především vzrostla produkce u inženýrského stavitelství. Růst byl ovlivněn zejména pokračující výstavbou dálnic a silnic včetně rekonstrukcí a modernizací železničních tratí a jejich uzlů.

STABLE - TOP 2006

Vloženo: 04.06.2008  |  Aktualizováno: 04.06.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Zdeněk Kunc, CSc., ÚRS PRAHA a.s

Většina publikovaných TOP žebříčků řadí hodnocené ekonomické subjekty podle jednoho, případně několika kritérií (každé kritérium je hodnoceno zvlášť) v rámci jednoho roku.

Stavebnictví v únoru 2008

Vloženo: 06.05.2008  |  Aktualizováno: 06.05.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová

Výchozí pozice stavebních firem pro rok 2008

Vloženo: 09.04.2008  |  Aktualizováno: 09.04.2008
Rubrika: Statistika
Autor: text: Ing. Zdeněk Kunc, CSc., ÚRS PRAHA, a.s.

Významnou konjunkturální informací, která může napomoci orientaci v očekávaném trendu objemu stavebních prací pro rok 2008, ale i orientaci o smluvně podložené zásobě práce stavebních podniků, je stav zakázek stavebních firem ke konci roku 2007.

Strana:  1   2   3   4 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007