arrows Realizace staveb arrowsSportmost - hraniční lávka přes řeku Olši
grafické podklady Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
R. Novák, P. Kocourek, J. Stráský, P. Fischer
číslo: 08/2012
Sportmost - hraniční lávka přes řeku Olši

· Spojení oblouku s nosníkem
Nová lávka přes řeku Olši spojující města Český a Polský Těšín (Cieszyn), která byla realizována v rámci přeshraniční spolupráce, byla slavnostně otevřena v červnu 2012. Součástí stavby se stala i rekonstrukce parku Adama Sikory a terénní a sadové úpravy obou břehů. Tak byl po obou stranách řeky vytvořen prostor pro setkávání, oddych a rekreaci.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Richard Novák
Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby, v roce 2002. Od té doby pracuje jako projektant mostních konstrukcí v inženýrské kanceláři Stráský, Hustý a partneři s.r.o. v Brně, od roku 2009 je vedoucím střediska Mosty 3. Je autorizovaným inženýrem pro obor mosty a inženýrské konstrukce v České republice a na Slovensku.
E-mail: r.novak@shp.eu
Spoluautoři:
Ing. Petr Kocourek
E-mail: p.kocourek@shp.eu
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
E-mail: j.strasky@shp.eu
Ing. Pavel Fischer
E-mail: pavel.fischer@eurovia.cz

S ohledem na navazující komunikace a hladinu stoleté vody je lávka ve výrazném půdorysném oblouku s poloměrem 100 m a ve výškovém zakružovacím oblouku s poloměrem 441,192 m s maximálním podélným sklonem 5,70 %. Celková délka lávky činí 93 m, pole přemosťující řeku má rozpětí 45 m. Vzhledem k prominentní poloze stavby se všichni zúčastnění snažili navrhnout atraktivní moderní konstrukci, jež svým řešením bude důstojně reprezentovat současnou dobu. Pro nalezení optimálního řešení byly vypracovány studie dvou konstrukcí. První byla konstrukce zavěšená na vnitřním okraji na jednosloupovém pylonu situovaném mimo mostovku na polském břehu, druhou byla konstrukce ztužená jednostranným skloněným obloukem. Z těchto alternativ si investor vybral konstrukci obloukovou.

Snahou projektanta bylo navrhnout atraktivní a současně úspornou konstrukci, jejíž architektura umocní její statické působení. Výsledné uspořádání lávky vyplynulo z architektonických a konstrukčních studií a podrobných statických a dynamických vyhodnocení. Hlavním kritériem návrhu byla pohoda uživatelů a minimální údržba. Z toho důvodu je mostovka vetknuta do krajních opěr a konstrukce tvoří integrální systém bez dilatačních závěrů. Pro vodorovné zatížení a objemové změny působí mostovka jako tuhý vodorovný oblouk, v němž změny teploty vyvolávají změnu jeho vzepětí. Vzhledem k tomu, že je konstrukce lávky založena na poměrně krátkých pilotách vetknutých do únosného skalního podloží, nebylo možné mostovku rámově spojit se štíhlými podpěrami a bylo nutno ji podepřít elastomerovými ložisky výšky 250 mm.


Nová lávka přes řeku Olši spojující města Český a Polský Těšín (Cieszyn)

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2012)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007