Stavební hmoty a výrobky

Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009

Vloženo: 16.12.2009  |  Aktualizováno: 16.12.2009
Rubrika: Soutěže | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: redakce | foto: archiv ÚRS Praha, a.s.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009 se uskutečnilo ve společenském centru Pivovaru Černá Hora na začátku letošního září. Oceněné firmy byly rovněž představeny na setkání stavbařů v Senátu PČR v rámci Dnů stavitelství a architektury posledního dne v září.

Evropský a český environmentální právní rámec pro silikátové stavební materiály

Vloženo: 15.12.2009  |  Aktualizováno: 15.12.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Ing. Jan Gemrich

Současná výroba základních stavebních hmot a materiálů, jakými jsou cement, vápno, sádra, maltové směsi, popř. cihly, pórobeton aj. vyžaduje nejen dodržování národních a evropských výrobkových norem, ale v rámci udržitelného rozvoje i naplňování podnikových ekologických programů a následné environmentální a zdravotní bezpečnosti uživatelů.

Pokles hospodářského růstu v průmyslu stavebních hmot

Vloženo: 15.12.2009  |  Aktualizováno: 15.12.2009
Rubrika: Statistika | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Ing. Pavel Malinský, Ing. Jan Gemrich

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR uspořádal na začátku listopadu schůzi Expertní komise pro stavební materiály. Zazněly na ní tři základní příspěvky, na jejichž základě následovala živá, ale poměrně skeptická diskuze. Jedním z autorů příspěvků byl i Ing. Pavel Malinský, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zabýval se statistickými ukazateli výroby stavebních hmot.

Vady návrhů a provádění šikmých střech

Vloženo: 23.04.2009  |  Aktualizováno: 23.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Ladislav Bukovský | foto: archiv autora

Se změnou požadavků na využití obestavěného prostoru domů, kdy je plně využito podkroví staveb, jsou na provádění šikmých střech kladeny zvýšené kvalitativní nároky.

Současný stav zavádění Eurokódů

Vloženo: 16.04.2009  |  Aktualizováno: 16.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Jana Marková, Milan Holický | grafické podklady: autoři

Od počátku letošního roku lze v České republice navrhovat stavební konstrukce podle původních ČSN nebo ČSN EN Eurokódů. Zároveň skončila platnost předběžných ČSN ENV Eurokódů. Období souběžné platnosti obou systémů norem má podle pokynů Evropského výboru pro normalizaci CEN trvat do konce března 2010, kdy budou zrušeny národní normy a pro navrhování konstrukcí se budou používat pouze ČSN EN Eurokódy.

Šedý pórobeton: zhodnocení odpadových produktů z procesu spalování uhlí

Vloženo: 15.04.2009  |  Aktualizováno: 15.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Svetozár Balkovic | foto: archiv autora

Výroba šedého autoklávovaného pórobetonu je založena na zhodnocování odpadových produktů z procesu spalování uhlí, které tvoří až 70 % jeho objemu. Životní cyklus tohoto produktu je charakterizován velmi nízkou spotřebou přírodních surovin a energií a z toho vyplývajících pozitivních efektů v oblasti ochrany životního prostředí a spotřeby fosilních paliv.

Betonový mostní římsový prefabrikát vyztužený syntetickými vlákny

Vloženo: 14.04.2009  |  Aktualizováno: 14.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Alena Kohoutková | foto: archiv autorky

Využití rozptýlené vláknové výztuže jako částečné nebo plné náhrady klasické výztuže v betonových prvcích a konstrukcích může být ekonomicky výhodné tam, kde jsou vyšší náklady na materiál kompenzovány snížením pracnosti a některými dalšími výhodami, jako je například omezení velkých ploch, nutných pro skladování klasické výztuže. Příspěvek představuje zejména možnosti aplikace vláknobetonu u mostních konstrukcí.

Reakce stavebních výrobků na oheň

Vloženo: 10.04.2009  |  Aktualizováno: 10.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Vilém Stanke | foto: archiv Promat, s.r.o.

31. prosince 2007 došlo k ukončení použitelnosti výsledků zkoušek stupně hořlavosti stavebních hmot podle původní české normy ČSN 73 0862 a hodnot stupňů hořlavosti stavebních hmot uvedených v ČSN 73 0823. Na základě pokynu G – Evropského klasifikačního systému pro reakci stavebních výrobků na oheň, byla vypracována, schválena a publikována evropská norma EN 13501-1, která byla do soustavy ČSN jako náhrada za zrušenou ČSN 73 0862 zavedena v roce 2003 a revidována v roce 2007.

Environmentálne vlastnosti drevených stavebných konštrukcií

Vloženo: 09.04.2009  |  Aktualizováno: 09.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Jozef Štefko | grafické podklady: archiv autora

Cieľom článku je prezentovať drevo ako obnoviteľnú surovinu, ktorej využitie v stavebných konštrukciách vedie k zníženiu energetickej náročnosti a záťaže životného prostredia a ktorá ponúka ekonomickú alternatívu spôsobu výstavby. Na príkladoch dokumentuje niektoré jeho prednosti, ktoré je už možné exaktne preukázať naznačenými metódami environmentálneho hodnotenia.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007