Materiály

Negativní účinky azbestu v rámci navrhování staveb, současný stav

Vloženo: 10.04.2008  |  Aktualizováno: 10.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Environment a výstavba | Materiály
Autor: text: Petr Balvín | foto: archiv autora

I když jsou negativní účinky azbestu známy už velmi dlouho, počet výrobků se zastoupením tohoto materiálu ve druhé polovině 20. století stále rostl. Zejména v 70. letech se azbest pro své fyzikální vlastnosti a vysokou odolnost vůči účinkům tepla využíval převážně ve stavebnictví. Ve většině evropských zemí a především Spojených státech amerických docházelo k postupnému zákazu výroby azbestových vláken po prokazatelném zjištění jejich zdravotní závadnosti. Česká republika zařadila azbest mezi karcinogenní látky v roce 1984, ale výroba azbestových materiálů byla zakázána až v roce 1997.

Kompletní záznam diskuze zúčastněných na říjnové schůzi expertní skupiny pro stavební hmoty a materiály

Vloženo: 20.11.2007  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Odborné akce | Rozhovory, diskuze | Materiály
Autor: text: redakce

Zasedání expertní skupiny pro stavební hmoty a materiály SPS v ČR se na konci října konalo výjimečně za účasti zástupců médií.
„Dnes jsme chtěli projednávat témata, která nás trápí, ale dlouhodobě se nám nedaří akcentovat nutnost jejich řešení na odpovědných místech státní správy. Proto jsme se rozhodli přizvat odborný tisk,“ uvedl Ing. Rudolf Borýsek předseda této pracovní skupiny.
Problematická témata lze rozdělit do tří obecných oblastí: předpisy a restrikce v oblasti ochrany životního prostředí; státní energetická politika a oblast čerpání financí z evropských fondů. V následujícím textu jsou uvedeny příspěvky všech diskutujících.

Stavební materiály na bázi obnovitelných zdrojů surovin

Vloženo: 06.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály | Udržitelná výstavba
Autor: text: Jan Růžička | foto: archiv autora

Principy udržitelné výstavby [1] přinášejí do oblasti stavebnictví nové požadavky. Z tohoto pohledu je kladen důraz na použití takových materiálů, konstrukcí a technologií, které kromě dosud běžných požadavků na kvalitu, spolehlivost a funkčnost zvyšují také jejich hodnotu z hlediska environmentálních kritérií.

Význam betonu a betonových konstrukcí z hlediska kritérií udržitelné výstavby

Vloženo: 01.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály | Udržitelná výstavba
Autor: text: Petr Hájekfoto: archiv autora

Beton je a nepochybně bude i nadále základním konstrukčním materiálem pro výstavbu budov, mostů, silnic, tunelů, přehrad a dalších staveb. Uváží-li se množství vyrobeného betonu a počet realizovaných betonových konstrukcí, je zřejmý značný význam tohoto materiálu a optimalizace betonových konstrukcí reprezentuje velký potenciál ke zvýšení komplexní kvality staveb z hlediska kritérií udržitelné výstavby.

Využití gumoasfaltového pojiva do obrusných vrstev vozovek

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby | Materiály
Autor: text: Jan Kudrna, Ondřej Dašek | foto: archiv autorů

V  USA a dalších zemích se do obrusných vrstev vozovek běžně používají gumoasfaltové směsi, které poskytují množství výhod z hlediska životnosti, nákladů a v neposlední řadě i z hlediska životního prostředí.

Protihlukové bariéry ze sklovláknobetonu

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Realizace staveb | Materiály
Autor: text: kolektiv autorů | foto: archiv autorů

V současné době realizované protihlukové bariéry jsou konstrukčně řešeny z materiálů na bázi železobetonu, dřeva, kovových tabulí, plastových recyklátů, průhledných skel akrylátových nebo polykarbonátových, kamenů sestavených do drátěných gabionů, případně zemních valů, porostlých vegetací.

Strana:  1   2   3   4 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007