Soutěže

Stavba roku Středočeského kraje 2012: vyhlášení výsledků soutěže

Vloženo: 07.06.2012  |  Aktualizováno: 07.06.2012
Rubrika: Soutěže
Autor: Text: redakce

Byl vyhlášen první ročník soutěže, přihlásilo se celkem 29 staveb, které porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.

POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 - 2012: Cenu časopisu Stavebnictví získal Rodinný dům v Droždíně

Vloženo: 14.05.2012  |  Aktualizováno: 14.05.2012
Rubrika: Soutěže
Autor: Text: redakce

25. dubna, v 11 hodin, byla na stavebním veletrhu IBF, v expozici společnosti Wienerberger předána Cena veřejnosti, kterou uděluje časopis Stavebnictví.

Vyhlášeny soutěže POROTHERM DŮM 2012 - 2013 a BRICK AWARD 2012 - 2013 Cihla v 21. století.

Vloženo: 14.05.2012  |  Aktualizováno: 14.05.2012
Rubrika: Soutěže
Autor: Text: redakce

25. dubna 2012 byl na stavebním veletrhu v Brně vyhlášen 14. ročník veřejné anonymní soutěže architektonických studií POROTHERM DŮM 2012 - 2013 na téma Viladům v intravilánu obce a zároveň 8. ročník soutěžní přehlídky realizovaných staveb a rekonstrukcí staveb, v jejichž konstrukci byly převážně použity cihly a cihlové systémy BRICK AWARD 2012 ? 2013 Cihla v 21. století.

Golfový klub podpírají čertovy kameny

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text Petr Zázvorka, podle podkladů Fiala + Němec s.r.o. | foto Filip Šlapal

Golfové hřiště Čertovo břemeno nepatří k těm umělým, vyumělkovaným, jakých je celá řada. Možná se dá i tvrdit, že rodina majitelů měla především touhu dát do pořádku zanedbanou krajinu okolo svých statků, očistit ji od náletových křovin, vysušit močály a místo nich vytvořit spoustu malých jezírek, kde opět žijí ryby a žáby. Povedlo se jim to s absolutním respektem k charakteru místní přírody.

Stavební výrobek - technologie: zlaté, stříbrné a bronzové ceny za rok 2011 jsou uděleny

Vloženo: 27.03.2012  |  Aktualizováno: 27.03.2012
Rubrika: Soutěže
Autor: Jan Fibiger

Čtvrtý ročník celostátního hodnocení inovací, technologií a výrobků pro stavebnictví významně podpořil původní záměr soutěžního hodnocení výrobků a technologií pro stavby. Důvodů je několik. Stavebnictví samo zažívá propad poptávky a zostření konkurence. Takovýto proces vždy přináší nové inovace a nové technologie, které jsou nositeli následného oživení. V důsledku nových požadavků na energetickou efektivnost budov je s horizontem roku 2018 – 2020 vyžadován pro nové stavby pasivní standard. I to si žádá významné změny jak v řešení obálky budov, tak v systémech vytápění, větrání, ohřevu vody, osvětlení a dalších. Nejen nové nároky na výrobky stanovené EU, ale i snaha o ochranu českého trhu před dovozem nekvalitních materiálů významně posílila tlak na inovace a ověření kvality jednotlivých výrobků a jejich vhodnosti a postupů správného zabudování do stavby. Hodnocení výrobků a technologií za rok 2011 proběhlo v prosinci 2011 a lednu 2012 a vyústilo v udělení 23 známek České stavební akademie s označením Stavební výrobek - technologie roku 2011.

Plzeň má nejmodernější onkologické centrum v ČR

Vloženo: 10.03.2012  |  Aktualizováno: 10.03.2012
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text Ing. Luděk Tomek | grafické podklady stavba roku fotografické studio Dvadva

Novostavba Onkologického centra (OC) je začleněna do areálu Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín. Budova OC se nachází v jeho severovýchodní části, v blízkosti severní vrátnice. V soutěži Stavba roku 2011 byla stavba, která splňuje vysoké estetické i technické standardy, oceněna Cenou předsedy Senátu Parlamentu ČR a také Cenu mediálních partnerů v soutěži Fasáda roku 2010.

Mezinárodní ocenění českých výrobců ocelových konstrukcí

Vloženo: 06.03.2012  |  Aktualizováno: 06.03.2012
Rubrika: Realizace staveb | Soutěže
Autor: redakce | Tomáš Malý

Evropská asociace ocelových konstrukcí (ECCS) oceňuje každé dva roky významné stavby z oblasti ocelových konstrukcí v rámci jednotlivých členských zemí. V letošním roce vybrala mezinárodní porota soutěže Steel Design Awards mezi čtrnácti vítěznými stavbami i jednu z České republiky. Stavbu zimního stadionu v Chomutově do soutěže nominovala Česká asociace ocelových konstrukcí, jejím investorem byl Magistrát města Chomutov, architekty návrhu Jindřich Smetana a Jan Burgemeister a generálním projektantem firma Excon, a.s. Ocelovou konstrukci vyrobily společnosti Excon, a.s., a Metrostav a.s., Divize 7.

V Lysé nad Labem bylo vidět umění, návrhy zahrad i fortel mladých řemeslníků

Vloženo: 28.02.2012  |  Aktualizováno: 28.02.2012
Rubrika: Soutěže
Autor: redakce

Druhé postupové kolo Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO, které proběhlo v půli února v Lysé nad Labem při výstavě Stavitel, nabídlo návštěvníkům zajímavou inspiraci. Kromě klání učňů oborů zedník a truhlář se tu také konala exhibice zahradnické tvorby. Návštěvníci si mohli na vlastní oči prohlédnout modelování 3D projektů rodinných zahrad. K vidění byla i práce sochaře a designéra Jiřího Ježe, jenž se představil originálním zpracováním stavebního materiálu YTONG.

Architektura 21. století v městském jádru

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Soutěže | Stavba JmK
Autor: text Ing. Luboš Stloukal | foto Kamil Jursa

Polyfunkční stavba nepřehlédnutelného atypického tvaru je situována v Brně, na nároží ulic Orlí, Divadelní a Benešova, při východním okraji historického jádra, v prostoru před Měnínskou bránou. Budova, jejíž architektura vhodně navazuje na starou i moderní zástavbu v okolí, nabízí obchodní a administrativní plochy a ve dvou podzemních podlažích i čtyřicet parkovacích míst. Stavba získala ocenění v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2010, v kategorii Stavby občanské vybavenosti.

Brněnský kampus jako vesmírné sídliště

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text Petr Zázvorka s použitím materiálů A PLUS a.s. | foto archiv A PLUS a.s.

Kampus je termín, kterým se v České republice rozumí zejména unikátní soubor staveb pro Masarykovu univerzitu, jenž byl v loňském roce předán do užívání studentům a profesorům v Brně. Učební zařízení, které nemá v České republice obdoby jak moderní výbavou, tak architektonickým pojetím, zdařile evokuje představu vesmírného sídliště. Kampus byl oceněn titulem Stavba roku 2011. Stejně tak by ovšem mohl být jmenován stavbou desetiletí. Pro Brno by v dané kategorii patrně reprezentoval i stavbu přesahující významem současnou generaci.

Stavba roku 2011: velké finále

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text: redakce | foto: www.stavbaroku.cz

S poměrně velkým napětím jsem očekával, které stavby z nominované patnáctky si odnesou pět titulů Stavba roku 2011. Nominované stavby totiž byly svým pojetím i kvalitou zpracování hodně vyrovnané.

Česká dopravní stavba & technologie roku 2010

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Soutěže | Dopravní stavba roku
Autor: text: redakce

V červnu 2011 byly v Betlémské kapli předány tituly Česká dopravní stavba & technologie roku 2010. Slavnostního galavečera se tradičně zúčastnila řada osobností a profesních špiček příslušných oborů. Ceny předávali vrcholní zástupci vypisovatelů, náměstek ministra dopravy Ivo Toman a ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Gustav Slamečka.

Architektura pro architekty

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text: prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková | foto: Ivan Němec

Novostavba ČVUT v Praze – Dejvicích (NBD) slouží potřebám vysoké školy různých technických oborů, určena a rozvržena je však především pro fakultu architektury. Jsou zde umístěny seminární místnosti, ateliéry, odborné učebny, pracoviště učitelů, vědeckých pracovníků, zaměstnanců vedení a služeb, dále čtyři velké posluchárny a v podzemním podlaží se kromě technického zázemí nachází i parking osobních vozů. V soutěži Stavba roku 2011 zatím postoupila stavba do finálové nominace.

Stavba roku 2011 - finálová nominace

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Soutěže | Stavba roku
Autor: text: redakce | foto: www.stavbaroku.cz

Ve čtvrtek 8. září byla vyhlášena finálová nominace soutěže Stavba roku 2011. Jde o nejvýznamnější krok ve zužování výběru staveb, protože většina z nominované patnáctky si odnese nějaké ocenění – když už ne hlavní titul  Stavba roku, tak jeden z vedlejších.

Most roku stojí u Velkých Albrechtic

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Soutěže | Mostní stavby
Autor: text: Ing. Tomáš Romportl, Ing. Pavel Kolenčík | foto: Tomáš Malý a archiv autorů

Na podzim roku 2008 byla dokončena stavba obloukového mostu, převádějícího polní cestu mezi obcemi Studénka a Velké Albrechtice přes dálnici D47 v km 132,926. Kvalita návrhu i jeho provedení byly oceněny jako Mostní dílo roku 2009 v kategorii Novostavba v rámci prestižní soutěže, kterou vypisuje Ministerstvo dopravy ČR.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007