Management

Průmyslové stavby společnosti SMP CZ

Vloženo: 19.04.2010  |  Aktualizováno: 19.04.2010
Rubrika: Firemní blok | Management
Autor: text: Ing. Jiří Bažata | foto: archiv SMP CZ, a. s.

SMP CZ je firma s rozsáhlou historií. Její kořeny sahají až do roku 1953, kdy byl u národního podniku Stavby silnic a železnic založen speciální závod pro inženýrské konstrukce z předpjatého betonu, který se orientoval hlavně na výstavbu mostů. Koneckonců, právě předpjatý beton umožnil veliký pokrok při zavádění nových mostních technologií.

Manažer roku 2008

Vloženo: 15.05.2009  |  Aktualizováno: 15.05.2009
Rubrika: Soutěže | Management
Autor: text: redakce

V polovině dubna byly vyhlášeny výsledky prestižní soutěže Manažer roku 2008.

Národní protikrizový plán je dobrý, ale kromě firem, by měl šetřit i stát

Vloženo: 10.03.2009  |  Aktualizováno: 10.03.2009
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Management
Autor: text a foto: redakce

Časopis Stavebnictví, položil manažerům předních českých stavebních firem v souvislosti s prezentací Národního protikrizového plánu vlády ČR v druhé polovině února, jednoduchou, ale závažnou otázku: Jak vnímáte, jako manažer v odvětví stavebnictví, vládní protikrizový plán?

Realitní trh a jeho příprava na období konjunktury

Vloženo: 10.03.2009  |  Aktualizováno: 10.03.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: Vít Klíma, mezinárodní realitní konzultant

Krize je součástí normálního vývoje hospodářského cyklu, realitní trh nevyjímaje. Jejím účelem je pročistit trh, resp. zbavit jej nadbytečných realitních kanceláří, developerských firem a projektů na straně jedné a snížit cenu nemovitostí na straně druhé. Na trhu přežijí jen ti, kteří již dnes začnou stavět základy pro svoji činnost v období budoucího oživení a následné konjunktury. Ta automaticky přijde po skončení krize.

Analýza vývoje tržních nájmů starších bytů

Vloženo: 04.06.2008  |  Aktualizováno: 04.06.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Management
Autor: text: Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Mapování a hodnocení vývoje tržního nájemného starších bytů v České republice navazuje na článek z čísla 03/08 (Tržní ceny starších bytů v ČR). K monitoringu tržních nájmů byl použit software EVAL, který systematicky shromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje inzerované cenové nabídky nemovitostí. K měsíci dubnu databáze softwaru obsahuje více než 65 000 záznamů nabídek pronájmů starších bytů.

Tržní ceny starších bytů v ČR

Vloženo: 04.03.2008  |  Aktualizováno: 26.03.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Článek se zabývá rozborem současné situace na trhu s bydlením v České republice. V odborném tisku lze najít mnoho analýz týkajících se vývoje tržních cen nemovitostí, bohužel ne všechny prezentované informace jsou podloženy věrohodnými informačními zdroji. Autor článku se proto snaží nabídnout veřejnosti objektivní nezatíženou informaci o skutečném cenovém vývoji na realitním trhu z pozice nezávislé instituce.

Zpomalí se růst bytové výstaby?

Vloženo: 11.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Management
Autor: text: Ing. Michael Smola, MBA

Bytová výstavba je významným zakázkovým okruhem našeho stavebnictví. Přestože se každoročně zvyšují počty dokončených bytů i nově zahajované výstavby bytů, poptávka není zdaleka naplňována.

Integrované navrhování - efektivní rozhodování cílových investorů

Vloženo: 10.05.2007  |  Aktualizováno: 06.06.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Celosvětový vývoj posledních dvou století a zvyšující se uvědomění souvisejících dopadů vedly v uplynulých deseti letech k orientaci vědců, politiků, ale i širší veřejnosti k problémům týkajících se celé řady globálních aspektů. Mezi nimi dominují otázky zajištění udržitelného rozvoje, a to nejenom v environmentální, ale současně i ekonomické a sociokulturní oblasti [1–3].

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: Ing. Michael Smola, MBA | foto: archiv redakce

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách definuje systém certifikovaných dodavatelů pro všechny druhy veřejných zakázek, nejen stavebních prací.

Nové Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: Ing. Petr Serafín

V uplynulých 15 letech došlo v ČR k výrazné změně v utváření obchodně-závazkových vztahů mezi účastníky výstavby. Předtím platné právní předpisy, zejména hospodářský zákoník a související vyhlášky (např. tehdejší základní podmínky dodávek stavebních prací i strojírenských a elektrotechnických dodávek), stanovovaly práva a povinnosti smluvních stran ve značných podrobnostech, přičemž se vyznačovaly vysokou mírou direktivity. Tradovalo se přitom, že tyto předpisy byly příznivěji nakloněny dodavatelské sféře.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007