Dopravní stavby

Trasa D: čtvrtá linka pražského metra

Vloženo: 05.01.2017  |  Aktualizováno: 05.01.2017
Rubrika: Dopravní stavby
Autor: text David Krása, Vladimír Cigánek, Jiří Růžička | grafické podklady METROPROJEKT Praha a.s.

Dovolte, abychom se vám pokusili přiblížit aktuální stav návrhu a přípravy projektu trasy D pražského metra, a to v sérii článků v tomto a následujicích číslech časopisu. Věříme, že zevrubnější informace o tak velkém a rozsáhlém projektu, který může pozitivně změnit velkou část hlavního města, si vaši pozornost zaslouží.

Přestavba železničního uzlu Brno

Vloženo: 08.12.2015  |  Aktualizováno: 08.12.2015
Rubrika: Dopravní stavby
Autor: text Jaroslav Dokoupil, Michal Babič, František Mráz | grafické podklady archiv autorů

V časopise Stavebnictví 02/2008 vyšel článek s názvem Přestavba železničního uzlu Brno a jeho možná podoba v roce 2015. V té době se zdálo, že po získání územního rozhodnutí v roce 2006 nic nebrání rychlému dokončení projektové přípravy a zahájení realizace tak významného díla pro Brno, Jihomoravský kraj i Českou republiku. Bohužel, v polovině roku 2015 není termín zahájení stavby stále jasný.

Tunel Nordfjördur, Island

Vloženo: 12.02.2015  |  Aktualizováno: 12.02.2015
Rubrika: Dopravní stavby
Autor: text Aleš Gothard | grafické podklady archiv Metrostav a.s.

Článek podává základní informace o tunelu Norðfjörður realizovaném na východním pobřeží Islandu firmou Metrostav a.s. Shrnuje parametry projektu a technické požadavky na jeho vyztužení, které tvoří stříkaný beton a svorníková výztuž.

Hradec Králové - město s jedinečnou tradicí a vizí do budoucnosti

Vloženo: 04.11.2014  |  Aktualizováno: 04.11.2014
Rubrika: Dopravní stavby
Autor: text doc. Ing. arch. Patrik Kotas | grafické podklady Patrik Kotas, Ateliér designu a architektury

S cílem, aby se nově připravovaný územní plán města Hradec Králové nestal pouhým kolbištěm různě se křížících politických, komerčních či osobních zájmů, rozhodl se magistrát města ke kroku v České republice zatím méně obvyklému, v zahraničí však často používanému – k vypsání mezinárodní ideové urbanistické soutěže, jejímž záměrem bylo stanovení rozvojové vize města. Získat totiž představu o rozvoji celku představuje vždy odborně a morálně silný argument pro skládání priorit drobných místních zájmů.

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Prahy

Vloženo: 29.09.2014  |  Aktualizováno: 29.09.2014
Rubrika: Dopravní stavby
Autor: Ing. Marek Zděradička

V současné době jsou zpracovávány dva zásadní dokumenty pro rozvoj hlavního města – nový územní plán Prahy – Metropolitní plán – a aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy. Oba dokumenty mají nahradit ty dosavadní, od jejichž vzniku a schválení i přes aktualizace a změny uběhlo již více než třináct let. Za tuto dobu prošlo město i jeho metropolitní oblast výraznými proměnami a velké změny nastaly i v ekonomice a dopravě (viz dále). Právě zpracovávané dokumenty na tyto změny reagují a zohledňují prognózy budoucího vývoje a trendů, které se objevují.

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc dopravní stavby

Vloženo: 25.09.2014  |  Aktualizováno: 25.09.2014
Rubrika: Dopravní stavby
Autor: text Jiří Parma

Železniční stanice Olomouc hlavní nádraží, jeden z důležitých železničních uzlů na Moravě, leží na III. tranzitním koridoru Cheb státní hranice – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Přerov – Ostrava – Dětmarovice – Mosty u Jablunkova státní hranice. Z železničního uzlu Olomouc dále odbočuje trať Olomouc – Nezamyslice, Olomouc – Krnov, Olomouc – Šumperk a Olomouc – Senice na Hané. Železniční stanice Olomouc hlavní nádraží je také významnou zastávkou republikových i mezinárodních vlakových spojů. Investorem její současné rekonstrukce je Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Železniční most přes řeku Labe v Kolíně před dokončením

Vloženo: 22.11.2010  |  Aktualizováno: 22.11.2010
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Ing. Jiří Schindler, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. | foto: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Stávající železniční most v Kolíně přes Labe z roku 1910 nevyhovoval svou podjezdnou výškou 4,35 m současným požadavkům na parametry vodní cesty. Byl proto nahrazen novým moderním mostem s podjezdnou výškou 5,25 m. Zajímavostí tohoto mostu je možnost vybavit v budoucnosti jedno jeho pole zdvižným mechanizmem, který umožní v případě potřeby proplutí lodí vyžadujících podjezdnou výšku 7,0 m.

Čeští experti dokončili stavbu tunelů na Islandu

Vloženo: 08.10.2010  |  Aktualizováno: 08.10.2010
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Ing. Ermín Stehlík | foto: archiv autora

Ve snaze zabránit migraci obyvatelstva z odlehlých míst Islandu do oblasti Reykjavíku se místní vláda snaží o zlepšení dostupnosti izolovaných míst. To byl jeden z hlavních důvodů pro realizaci 14 km dlouhého silničního projektu Hédinsjardargöng na severu Islandu, který spojuje Siglufjördur a Ólafsfjördur, dvě městečka s populací zhruba tisíc obyvatel. Podstatnou částí stavby jsou dva silniční dvoupruhové tunely, tunel Siglufjördur (Siglu) o délce 3,65 km a tunel Ólafsfjördur (Ólafs), dlouhý 6,9 km.

S mostem ve znaku

Vloženo: 30.09.2010  |  Aktualizováno: 30.09.2010
Rubrika: Firemní blok | Dopravní stavby
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: archiv SMP CZ, a. s.

Symbolika mostů provází lidskou civilizaci od starověku. Jejich stavitelé patřili vždy k nejvíce oceňovaným projektantům své doby – a právem. Význam mostů byl totiž vždy strategickým fenoménem, ať již šlo o problematiku vojenskou nebo hospodářskou či kulturní. Specializace jejich stavitelů se dědila, stejně jako přecházelo z generace na generaci vlastnictví stavební hutě, zkušenost cechu nebo proslulost firmy v daném oboru.

Obloukový most přes Oparenské údolí a komplikace před jeho dokončením

Vloženo: 29.09.2010  |  Aktualizováno: 29.09.2010
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: kolektiv autorů Pontex, s.r.o., Metrostav a.s. | foto: archiv autorů

Most přes Oparenské údolí leží na dálnici D8, spojující Prahu a Drážďany, v malebné krajině, která je součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Most má dvě nezávislé nosné konstrukce s délkou 275 m, jež jsou téměř identické. Každá převádí přes údolí dva jízdní pruhy dálnice.

Anketa odborníků: důsledky opatření ministerstva dopravy

Vloženo: 16.09.2010  |  Aktualizováno: 16.09.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby
Autor: text: redakce

Ministr dopravy ČR Vít Bárta zahájil během letních měsíců tažení za úsporami v oblasti výstavby dopravní infrastruktury. Poněkud nesystematický sled návrhů na různá opatření učinil zvláště v srpnu situaci investorů i dodavatelů dopravních staveb krajně nepřehlednou.

Zavěšený most přes řeku Elbow v Kanadě

Vloženo: 20.08.2010  |  Aktualizováno: 20.08.2010
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jan Koláček | foto: archiv autorů

V roce 2009 byl uveden do provozu zavěšený most přes řeku Elbow postavený v městě Calgary ve státě Alberta v Kanadě (obr. 1). Ačkoliv v sousedním státě (British Columbia) byla postavena řada vynikajících zavěšených konstrukcí velkých rozpětí, most přes řeku Elbow je první zavěšenou konstrukcí postavenou v Albertě.

PPP: Rýchlostná cesta R1 Nitra - Banská Bystrica, severný obchvat

Vloženo: 28.06.2010  |  Aktualizováno: 28.06.2010
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Mgr. Lenka Kubejová | foto: archiv GRANVIA CONSTRUCTION, s.r.o.

Je to už takmer rok, čo bola podpísaná historicky prvá slovenská zmluva na PPP projekt, i keď hovoríme o druhom balíku PPP projektov – rýchlostnej ceste R1. V marci roku 2009 sa podpísala Koncesná zmluva medzi Slovenskou republikou zastúpenou verejným obstarávateľom (Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií) a koncesionárom (Granvia, a.s. – tvorená VINCI Concession a Meridiam Infrastructure).

Současný stav a vývoj komunikačního systému hlavního města Prahy

Vloženo: 14.06.2010  |  Aktualizováno: 14.06.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Dopravní stavby
Autor: text: Hana Dušková | grafické podklady: Jakub Karlíček, SATRA, spol. s r.o.

Koncem dubna uspořádala redakce časopisu Stavebnictví další z diskuzí, tentokrát na téma Komunikační systém hlavního města Prahy. Diskuze zaměřené na současný stav a další vývoj výstavby Městského okruhu (MO), Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) a dostředných komunikací příslušných radiál se zúčastnili tito odborníci: Ing. Martin Höfler, obchodní ředitel PUDIS, a.s., Ing. Michal Hrdlička, vedoucí silničního oddělení Mott MacDonald Praha, spol. s r.o., Ing. Jiří Lebeda, projektant dopravní investiční výstavby hl. m. Prahy; prof. Ing. František Lehovec, CSc., předseda České silniční společnosti, Ing. Pavel Šourek, technický ředitel SATRA, spol. s r.o., Ing. Jaroslava Trnková, CSc., koordinátorka strategického rozvoje Městské části Praha 6, a Jiří Zeman, specialista přípravy a realizace investic Odboru městského investora Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP).

Mezinárodní ocenění pro stanici metra Střížkov

Vloženo: 13.10.2009  |  Aktualizováno: 13.10.2009
Rubrika: Soutěže | Dopravní stavby
Autor: text a foto: redakce

Evropská asociace ocelových konstrukcí (ECCS) oceňuje každé dva roky významné stavby z oblasti ocelových konstrukcí v rámci jednotlivých členských zemí.

Strana:  1   2   3   4 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007