Dopravní stavba roku

Nekonečný příběh Václavského náměstí

Vloženo: 04.09.2014  |  Aktualizováno: 04.09.2014
Rubrika: Dopravní stavba roku
Autor: text Petr Kučera | grafické podklady Cigler Marani Architects, a.s.

Václavské náměstí představuje spolu se Staroměstským náměstím nejvýznamnější veřejný prostor Pražské památkové rezervace a tradiční místo setkávání při významných událostech. Nebylo tomu tak ale odjakživa. Za svou současnou podobu vděčí relativně krátkému období od poslední třetiny 19. století do třicátých let století dvacátého. Tehdy se dříve zablácený koňský trh na kraji města proměnil v parkovou promenádu a později dynamický městský bulvár.

V pondělí 16. června 2014 byly v Betlémské kapli slavnostně předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2013.

Vloženo: 18.06.2014  |  Aktualizováno: 18.06.2014
Rubrika: Informační servis | Dopravní stavba roku
Autor: Text: Redakce

Aula pražského ČVUT – Betlémská kaple byla v pondělí 16. 6. 2014 místem předávání titulů a cen v pořadí již 11. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2013.

Česká dopravní stavba & technologie roku 2010

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Soutěže | Dopravní stavba roku
Autor: text: redakce

V červnu 2011 byly v Betlémské kapli předány tituly Česká dopravní stavba & technologie roku 2010. Slavnostního galavečera se tradičně zúčastnila řada osobností a profesních špiček příslušných oborů. Ceny předávali vrcholní zástupci vypisovatelů, náměstek ministra dopravy Ivo Toman a ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Gustav Slamečka.

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - Mosty s autogramem

Vloženo: 17.03.2009  |  Aktualizováno: 17.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku | Dopravní stavby | Stavba roku
Autor: text: Ing. Josef Král | foto: Tomáš Malý

Není obvyklé, aby stavbaři „pokřtili“ své mosty ještě v průběhu stavby, jak tomu bylo při výstavbě Přeložky silnice I/7 Chomutov–Křimov. Vztah k dokončenému dílu, vyjádřený kovovou tabulkou na jednom z pilířů, může pro autora znamenat více než ocenění v soutěži. Je to značka kvality, potvrzující míru profesionality stavby, která přináší novou dimenzi krajině. Je to však také podpis pod dílem, za jehož funkci nese autor veřejně velkou zodpovědnosti.

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - SO 203 a SO 206

Vloženo: 17.03.2009  |  Aktualizováno: 17.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku | Dopravní stavby | Stavba roku
Autor: text: Ing. Václav Mach, Ing. Pavel Ryjáček

Přeložka silnice I/7 Chomutov?Křimov je jakousi stálou výstavou současných technologií mostních konstrukcí. Členitý terén, komplikované zakládací podmínky a délka stavby vyburcovaly projektanty k unikátním návrhům.

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - SO 204

Vloženo: 17.03.2009  |  Aktualizováno: 17.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku | Dopravní stavby | Stavba roku
Autor: text: Ing. Marcel Mimra

Přeložka silnice I/7 Chomutov–Křimov je jakousi stálou výstavou současných technologií mostních konstrukcí. Členitý terén, komplikované zakládací podmínky a délka stavby vyburcovaly projektanty k unikátním návrhům.

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - SO 205

Vloženo: 17.03.2009  |  Aktualizováno: 17.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku | Dopravní stavby | Stavba roku
Autor: text: Ing. Petr Souček

Přeložka silnice I/7 Chomutov–Křimov je jakousi stálou výstavou současných technologií mostních konstrukcí. Členitý terén, komplikované zakládací podmínky a délka stavby vyburcovaly projektanty k unikátním návrhům.

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - SO 252

Vloženo: 17.03.2009  |  Aktualizováno: 17.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku | Dopravní stavby | Stavba roku
Autor: text: Ing. Luděk Ledvina | foto: Tomáš Malý

Přeložka silnice I/7 Chomutov?Křimov je jakousi stálou výstavou současných technologií mostních konstrukcí. Členitý terén, komplikované zakládací podmínky a délka stavby vyburcovaly projektanty k unikátním návrhům.

Dopravní stavba roku 2006: Optimalizace traťového úseku Zábřeh-Krasíkov

Vloženo: 06.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku | Dopravní stavby
Autor: text a foto: kolektiv autorů

Nezávislá odborná porota v čele s profesorem Petrem Moosem z Dopravní fakulty ČVUT ocenila nejvyšším titulem Dopravní stavba roku 2006 stavbu Optimalizace TÚ Zábřeh?Krasíkov, realizovanou Sdružením zhotovitelů (Stavby silnic a železnic, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.), ve kterém byly Stavby silnic a železnic, a.s. ? závod Pardubice, vedoucím členem.

Současnost a plány budoucího rozvoje silničních a dálničních staveb v ČR (část 2.)

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavba roku
Autor: text: Jan Švarc | foto: archiv autora

Česká republika bude vzhledem ke své geograficky atraktivní poloze zaujímat stále významnější postavení v evropském dopravním systému. Je už tři roky členem Evropské unie a jedním z jejích základních cílů je trvalé zvyšování výkonnosti ekonomiky, a tím i životní úrovně obyvatel. Nezbytnou podmínkou pro tyto cíle je v přijatelném časovém horizontu dosáhnout srovnatelnou úroveň dopravní infrastruktury s vyspělými evropskými státy, a tím vytvářet podmínky pro realizaci trvale udržitelné mobility osob a věcí.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007