Bytová výstavba

Nová koncepce bytové politiky ČR do roku 2020

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Bytová výstavba
Autor: text: Ing. Miroslav Kalous

Příspěvek seznamuje s principy Nové koncepce bytové politiky ČR v oblasti bydlení do roku 2020, kterou vláda schválila dne 13. července letošního roku.

Bytová výstavba v České republice v letech 1997 až 2010

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Bytová výstavba
Autor: text: Ing. Zbyněk Novotný, CSc.

Bytová výstavba tvoří významnou část stavební činnosti a jako taková je také indikátorem celkové hospodářské situace státu. To se v řadě zemí projevilo i v doznívající globální krizi. Prostřednictvím bytové výstavby se také nejsilněji uplatňuje a projevuje dopad stavebnictví do sociální oblasti.

Stavebnictví v únoru 2009

Vloženo: 12.05.2009  |  Aktualizováno: 12.05.2009
Rubrika: Statistika | Bytová výstavba
Autor: text: Ing. Petra Cuřínová, Ing. Silvie Lukavcová

Stavební produkce v únoru 2009 meziročně klesla ve stálých cenách o 14,3 %, po očištění od vlivu pracovních dnů klesla o 13,2 % (únor 2009 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně).

Vývoj domovního a bytového fondu

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Statistika | Bytová výstavba
Autor: text: SPS v ČR

V České republice bylo při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 zjištěno 1 969 000 bytových domů, z nichž bylo 1 630 700 domů trvale obydlených. Počet takových bytů byl vyšší ve srovnání s rokem 1970 o 11,6 % a ve srovnání s rokem 1991 o 5,3 %. Počet trvale obydlených domů roste pomaleji. V bytových domech bylo v roce 2001 zjištěno 4 366 300 bytů, z nichž 3 827 700 (87,7 %) bylo trvale obydlených.

Výsledky 5. ročníku soutěžní přehlídky Nový domov roku 2006

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Soutěže | Bytová výstavba
Autor: text: Hana Dušková | foto: ČKA v ČR

Soutěž „Nový domov 2006“, která byla letos vyhlašována již pátým rokem, je aktuální přehlídkou realizovaných staveb pro účely bydlení. Jejím vypisovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v úzké spolupráci s Českou komorou architektů. V letošním ročníku soutěžily stavby dokončené v období konce roku 2005 až 2006. Celkem bylo přihlášeno 27 soutěžních návrhů.

Výběr optimální varianty výstavby RD

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Barbora Kovářová | foto: archiv redakce

V 90. letech minulého století v České republice prakticky ustala možnost pořizování družstevní formy bydlení s významnou finanční podporou státu, a to jak v podobě bytových domů, tak v podobě rodinných domů. V roce 1995 bylo do užívání předáno 3809 bytů oproti 52 764 bytům v roce 1981. Problémem se stalo pořízení bytu zejména pro mladou generaci.

Veřejné stavební právo a úpravy bytů

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Bytová výstavba
Autor: text: Irena Pourová

Při mapování podmínek, za kterých lze realizovat stavební úpravy bytů, je nutné předně rozlišovat, o jaký rozsah stavebních prací půjde z titulu změn dokončené stavby. To znamená, zda stavební práce budou ve smyslu stavebního zákona nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou.

Úspěšnost architektury prověří až čas

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Bytová výstavba
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý

Dojde ještě někdy v architektuře k vytvoření dominantního stylového proudu? Překonáme současný eklektismus? Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů, přiznává, že neví.

Spoléháme se na stát

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Bytová výstavba
Autor: text: Hana Dušková | foto: ČTK

Potřetí se Petr Gandalovič stává pracovníkem ministerstva. Po funkci náměstka na Ministerstvu životního prostředí ČR a poradce na Ministerstvu zahraničních věcí ČR nyní vede resort místního rozvoje. Podaří se mu společně s jeho spolupracovníky vybalancovat dva antagonismy – plánované otevření volného trhu s byty a sociální aspekt bydlení?

Rodinné domy v české architektuře XX. století

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Vladimír Šlapeta

Architekt Josef Havlíček, přední představitel českého funkcionalismu, kdysi ve své monografii napsal, že rodinný dům je prubířským kamenem každého architekta: Na počátku tvorby, uprostřed kariéry i na jejím konci, je to úkol, se kterým se setkává architekt v kterémkoliv období své tvorby. Znovu a znovu prověřuje jeho schopnosti vyjádřit se k zásadnímu problému architektury vůbec. Právě proto lze na tomto typologickém druhu ukázat současný stav společnosti, její minulost i směřování do budoucna.
Prostřednictvím vývoje rodinného domu – vily lze velmi dobře vyčíst stav společnosti i společenskou úroveň a architektonickou kulturu.

Rekonstrukce panelových domů a interiérový prostor

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Věra Suchá | foto: archiv Aleny Řezníčkové, Jaroslav Kvíz

Regeneraci prostředí panelových obytných souborů a postupný vstup rekonstrukčních zásahů do panelových objektů odstartovaly z dlouhodobého pohledu energeticky úsporné projekty, řešené v rámci programu státní podpory. Aplikace systémových zateplovacích technologií na obvodovém plášti a prováděné opravy poruchových střešních konstrukcí – často s náhradou dvoupodlažní ekonomické nástavby – umožňují dosáhnout potřebných normativních energetických zisků.

Rekonstrukce a přístavba bytového domu Kollárova

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Šafer Hájek Architekti s.r.o. | foto: Filip Šlapal

Projekt rekonstrukce a přístavby domu Kollárova je jedním z prvních projektů obnovy bytového domu a konverze rozlehlých průmyslových dvorů a hal na obytný dům v oblasti pražského Karlína. Stavba kombinuje rekonstrukci památkově chráněné budovy z konce 19. století v uliční frontě s novou přístavbou, nápaditě doplňující kompozici stávajícího dvorního traktu.

Realizace pasivních rodinných domů v ČR

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Josef Smola | foto: archiv autora

Současná situace ve výstavbě nízkoenergetických domů (NED) a pasivních domů (PD) v České republice není ideální. Stejné konstatování platí i o informovanosti odborné i laické veřejnosti. Tento text má za úkol pomoci čtenáři se základní orientací ve zmíněné problematice a zároveň přinést porovnání s vyspělými evropskými zeměmi. Ty za uplynulých 15 let překonaly obvyklé „porodní bolesti a dětské nemoci“ nové technologie a stavba NED se v nich stala standardem.

QUARTIER MC NAIR, Berlín - bydlení ve městě

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: Jakub Kynčl | foto: Fotostudio Croci & du Fresne

Bydlení bylo vždy jedním z hlavních stavebních úkolů, každá doba měla však jiné zájmy, preference a především představy o jeho naplnění a každá doba se s ním vypořádala jinak – po svém.

Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům v Železném Brodě

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 09.02.2007
Rubrika: Realizace staveb | Bytová výstavba
Autor: text: David Damaška | foto: archiv autora

Cílem projektu, podpořeného z prostředků UNDP (v rámci programu Low-cost, Low-energy Buildings in the Czech Republic), byla realizace vícebytového nízkoenergetického objektu při standardních investičních nákladech. Ověření navrženého řešení, resp. předpokládaných parametrů nízkoenergetičnosti, je průběžně monitorováno v rámci dlouhodobě prováděných sledování.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007