arrows Soutěže arrows Stavební výrobek-technologie roku arrowsSoutěž Stavební výrobek-technologie roku jako pokračovatel Stavebního katalogu ABF
text a foto: redakce
číslo: 04/09
Soutěž Stavební výrobek-technologie roku jako pokračovatel Stavebního katalogu ABF
Hlavně snaha Ing. arch. Jana Fibigera, CSc., předsedy rady programu soutěže Stavební výrobek-technologie roku 2009, stojí za vznikem této soutěže a s ní spojených informačních platforem o výrobkové základně českých producentů.
odeslat odeslat    tisk tisk

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.,Jak jste spokojený s průběhem a úrovní prvního ročníku soutěže?
Hodnocení stavebních výrobků a zpřístupnění tohoto hodnocení široké odborné i laické veřejnosti je úkol dlouhodobý a náročný. Se značným uspokojením proto konstatuji, že se pro první ročník podařilo získat významnou podporu v podobě záštity hned tří ministerstev: Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Organizace soutěže se ujali významní odborní partneři. Vedle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž zařadila do programu České stavební akademie, se na přípravě a vypsání soutěže účastnily: Asociace inovačního podnikání, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svaz zkušeben pro výstavbu. Jsou to nejen organizace, které reprezentují většinu výrobců a realizátorů stavebních technologií, ale i organizace zabývající se vývojem a výzkumem, též organizace zaměřené na posuzování a hodnocení jejich kvality. Zástupci těchto organizací jmenovali odbornou porotu. Taková příprava přirozeně vyvolala zájem u účastníků soutěže. V soutěži bylo nominováno 17 výrobků a technologií, mezi které bylo rozděleno devět bronzových, pět stříbrných a tři zlaté medaile-tituly Stavební výrobek-technologie roku 2008 a jedna Zvláštní cena poroty za technologii.

Mohl byste konkretizovat poslání soutěže a zhodnotit jeho dosavadní naplňování?
Soutěž si klade poměrně vysoký cíl. V roce 2007 bylo po čtyřiceti letech ukončeno vydávání původně Československého katalogu pro výstavbu, později Stavebního katalogu ABF. Ve své původní tištěné podobě se přežil. Tím zanikl pravidelně aktualizovaný systém a kompletní informační přehled o výrobcích na českém trhu. Ambicí programu Výrobek-technologie je nahradit jej v nových formách. Soutěž Stavební výrobek-technologie roku byla vyhodnocena jako vhodná forma aktualizace databází a popularizace celého systému. V prostředí volné hospodářské soutěže je stále aktuální porovnávání kvality a její zveřejňování a z hlediska postavení v Evropě je pak důležité, aby kvalita výrobků a technologií na českém trhu byla zdůrazňována a přístupnýmí informacemi bylo trvale bráněno rozšiřování nekvalitní produkce a nekvalitní práce. Při stavbě domu totiž nezáleží jen na samotném výrobku a jeho kvalitě, ale i na jeho vhodném zapojení a zabudování s ohledem na konstrukci a místo nebo systém, kde je na stavbě použit, a konečně na kvalitě a správnosti technologie provedení jeho zabudování. Celková uměřenost všech dílů stavby a jejich správné provedení je potom základem efektivnosti a úspěšnosti její realizace a výrazným způsobem ovlivňuje trvalou udržitelnost našeho stavění. Posláním soutěže je proto prezentovat tuto kvalitu a komplexnost. Porota soutěže konstatovala, že výrobek a technologie vytváří v procesu výstavby a z pohledu hodnocení kvality a inovativnosti často jeden celek a jeho hodnocení pro výstavbu je pak daleko významnější. Oceněné výrobky získají právo používat značku (bronzový, stříbrný a zlatý) výrobek roku jako referenční údaj na svém výrobku při jeho propagaci a v rámci svých marketingových akcí. Nadace ABF také otevřela stránky www.stavebnivyrobekroku.cz, na kterých trvale prezentuje oceněné výrobky a technologie včetně příslušných certifikátů, technických údajů a kontaktů na výrobce nebo prodejce výrobků, případně realizátory technologií. Bronzová cena je doporučením kvalitního výrobku-technologie, plně prověřeného a splňujícího deklarované vlastnosti, stříbrná cena označuje zajímavý inovační přínos v některém z posuzovaných hledisek a zlatá cena je doporučením stavebního výrobku-technologie do celostátního hodnocení inovace roku. Zmíněné hodnocení je nápověda jak projektantům, dodavatelům, tak i konečným odběratelům investorům a uživatelům staveb.

Dokáže se v současnosti zákazník, ať už soukromník nebo podnikatel, dostatečně orientovat v nabídce stavebních produktů?
Na trhu je v současné době několik desítek tisíc výrobků a technologií používaných na stavbách všeho druhu. Orientují se mezi nimi jen odborníci, specializující se na ten který stavební proces. Samotný projekt vzniká jako týmová práce řady specialistů. V realizaci pak často dochází k upřednostnění lacinější nabídky, nedodržování ověřených kombinací a postupů, což se příkladně projevuje u sendvičových konstrukcí, systémů zateplování, obecně u řady nových sofistikovanějších a technologicky náročnějších konstrukcí a postupů. V praxi se často používá starší ozkoušené řešení a není využito inovací. Při takovýchto rozhodováních by měla nová značka „cena za Stavební výrobek-technologii roku“ být ku pomoci všem partnerům. Může tak být nápovědou jak na webových prezentacích, tak při nabídce na výstavách a veletrzích, ale hlavně doporučením při prodeji a nákupu výrobku nebo technologie. Mediální partneři, kteří se k soutěži přihlásili, jistě osloví širokou odbornou i laickou veřejnost se zprávou o hodnoceních a oceněních v soutěži udělených.

Co oceněné výrobky vypovídají o současné kvalitě tohoto sortimentu na českém trhu?
V soutěži měla porota možnost posuzovat jen to nejlepší, nebo to, co soutěžilo o to být nejlepším. Přirozeným kolem výběru je vlastní rozhodování přihlašovatelů, hodnotících kvalitu a šanci svých produktů a jejich inovační přínos v uplynulém období. Posuzované výrobky a technologie rozhodně patří mezi českou špičku, ale jistě představují i kvalitu evropskou. S ohledem na strukturu posuzovaných výrobků a technologií je potřeba konstatovat, že většina z nich má spojení s energetickou úsporností a s ekologickým stavěním.

Chystáte nějaké změny pro příští ročník?
Příští ročník bude! Na slavnostním předávání cen generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Miloslav Mašek oznámil jeho vypsání. Řada účastníků prvního ročníku při své prezentaci deklarovala zájem účastnit se s novými výrobky a technologiemi i dalšího ročníku. Nové podmínky zohlední zkušenosti z prvého ročníku a budou uvedeny jako loni na www.vyrobek-technologie.cz od druhé poloviny dubna. ?

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007