arrows Soutěže arrows Stavba roku arrowsSoutěž Stavba roku 2007: nominované stavby
redakce
číslo: 10/07
Soutěž Stavba roku 2007: nominované stavby

11. září byla slavnostně vyhlášena patnáctka nominovaných staveb do finále patnáctého ročníku soutěže Stavba roku 2007. Letošní novinkou je, že pět staveb oceněných titulem Stavba roku 2007, bude poprvé vyhlášeno při slavnostním večeru Dne českého stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA, dne 11. října 2007 v Betlémské kapli v Praze.

odeslat odeslat    tisk tisk

Nicméně již 11. září byly vyhlášeny ceny čtyř vypisovatelů soutěže (Nadace ABF, ECONOMIA a.s. – časopis Stavitel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR).

Tyto ceny získaly:

Výrobní závod Arrow Žďár nad Sázavou Cena Nadace ABF
Výrobní závod Arrow Žďár nad Sázavou

Dodavatel: BAK, a. s.
Autor: Atelier Penta, v. o. s.
Investor: Arrow International CR, a. s.
 Nový závod Bang&Olufsen v Kopřivnici

Cena Economia
Nový závod Bang&Olufsen v Kopřivnici

Autoři: Petr Fischer, Ermio Krupic, ARKITEMA
Projekt: Gec-AGP Olomouc
Dodavatel: GEMO Olomouc, spol. s r. o.
Investor: Bang&Olufsen, spol. s r. o.

Přestavba administrativní budovy Sportturist na Hotel Metropol v Praze

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Přestavba administrativní budovy Sportturist na Hotel Metropol v Praze
Autoři: Marek Chalupa, Štěpán Chalupa, Tomáš Havlíček, Martin Rusina
Dodavatel: Průmstav, a. s.
Investor: Speciál Tours Prague, spol. s r. o.

Dálnice D8 – hraniční most ČR – SRN

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu
Dálnice D8 – hraniční most ČR – SRN
Autoři: projektantn - Valberk, spol. s r. o., projekt – Pontex, spol. s r. o.
Dodavatel: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s. a JHP spol. s r. o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha

Další zvláštní ocenění budou udělena při finále 11. října – Cena veřejnosti organizovaná prostřednictvím tisku a internetu; Cena Primátora hl. m. Prahy (vybere Primátor hl. m. Prahy  ze staveb přihlášených do soutěže v hlavním městě); Cena Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení; Cena poroty. Letos bude poprvé udělena i Cena předsedy Senátu ČR.

Kritéria hodnocení
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudována v období od června předcházejícího roku do května roku 2007.
Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu. Na její návrh rada a vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

  • architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos;
  • kvalita a jakost stavebních prací;
  • vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí; 
  • celkové prostorové a funkční řešení díla;
  • začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů;
  • délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům;
  • spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností;
  • úroveň investorského záměru;
  • další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií atd.).

Složení poroty soutěže Stavba roku 2007.
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. – předsedkyně poroty
Kurátorka sbírky architektury NG
Ing. Lubomír Obr, Nadace ABF
Ing. Miloslav Mašek, CSc., generální ředitel SPS v ČR
Ing. Ladislav Vaněk, MPO v ČR
Doc. Ing. František Kulhánek, zástupce vedoucího Katedry konstrukcí pozemních staveb
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc., vedoucí architektonického atelieru
Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., vedoucí katedry architektury

Přihlášené stavby naleznete zde. 

Stavby nominované na titul Stavba roku 2007

Obchodně administrativní komplex BB Centrum – budova Gamma v Praze
autor: Jan Aulík, Studio A
dodavatel: PSJ holding, a. s.  
investor: Passerinvest group, a. s.
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření velmi dobře vybavené pronajímatelné administrativně obchodní budovy se zřetelem k nápaditému architektonickému řešení v rámci daného urbanistického celku
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde.
 


Obchodně administrativní komplex BB Centrum - budova Gamma - Praha
¤ Obchodně administrativní komplex BB Centrum - budova Gamma - Praha 

Ústav molekulární biologie, genomiky, biotechnologií Akademie věd ČR v Praze
Autor: Jan Šesták, Architektonický ateliér Y
Dodavatel: Skanska a. s.
Investor: Ústav molekulární genetiky AV ČR
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření stavby nabízející nejen účelné a špičkově vybavené, ale také podnětné prostředí pro základní výzkum se zřetelem k výraznému architektonickému řešení interiérů
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

Ústav molekulární biologie, genomiky, biotechnologií, Praha 4
¤ Ústav molekulární biologie, genomiky, biotechnologií, Praha 4

Justiční areál v Praze
Autoři: Vladimír Kružík, Petr Olexa, Luděk Hauzírek, Veronika Kubátová, Helika, a. s.
Dodavatel: Skanska, a. s., METROSTAV a.s.
Investor: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření ojedinělého rozsáhlého souboru pro složitý soubor funkcí se zřetelem k citlivému spojení rekonstruovaných objektů s novou architekturou
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde

Justiční areál
¤ Justiční areál

Polyfunkční dům River Diamond v Praze
autoři: Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Laco Fescu, Tomáš Pavlík, Petra Čížková, Olga Rosová, Šafer Hájek architekti s. r. o.
dodavatel: Metrostav a. s.
investor: Riverbank development s. r. o.
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření velkorysého rezidenčního paláce významně se podílejícímu na utváření nové podoby historické městské části se zřetelem k řešení obytného parteru
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

Polyfunkční dům River Diamnond
¤ Polyfunkční dům River Diamnond

Mandarín Hotel Oriental v Praze
autoři: Petr Brzobohatý, Martin Feistner, Jiří Hůrka, Vítězslava Rothbauerová, Architektonický ateliér Dům a město
dodavatel: Metrostav a. s.
investor: Karmelitská hotel, s. r. o.
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za ojediněle architektonicky citlivou rekonstrukci nesourodého souboru historických staveb, se zřetelem k náročnosti nových stavebních vstupů
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

Mandarín Oriental Hotel Praha
¤ Mandarín Oriental Hotel Praha

Arcidiecézní muzeum v Olomouci, 2. etapa
autoři: Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka, HŠH architekti
dodavatel: Unistav. a. s.
investor: Muzeum umění Olomouc
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření ojedinělého souboru staveb kulturního účelu se zřetelem ke způsobu propojení historických a nových konstrukcí.
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2. etapa
¤ Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2. etapa

Obytné domy na Barrandově v Praze
autor: Jaroslav Kosek, Architektonický ateliér Kosek s. r. o.
dodavatel: Stavokomp – stavební a. s.
investor: A. P. Capital s. r. o.
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření přívětivého obytného prostředí se zřetelem k citlivému osazení do prostředí na rozhraní velkého obytného souboru a rekreační zeleně
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

Obytné domy Barrandov, Praha 5
¤ Obytné domy Barrandov, Praha 5

Odbavovací terminál letiště Brno v Brně – Tuřanech
autor: Petr Parolek, Parolli, s. r. o.
dodavatel: Sdružení firem Kaláb – stavební firma s. r. o. a Přemysl Veselý – stavební a inženýrská činnost s. r. o.
investor: Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření svébytného architektonického díla symbolizujícího aerodynamičnost rychlého pohybu se zřetelem ke konstrukčnímu řešení
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

Odbavovací terminál letiště Brno /Brno/
¤ Odbavovací terminál letiště Brno /Brno/

Nové ústředí ČSOB v Praze
autor: Josef Pleskot, AP Ateliér
dodavatel: Skanska CZ a. s.
investor: ČSOB a. s.
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření nevšední a netradiční administrativní budovy výraznými ekologickými aspekty se zřetelem k požadované a dosažené přátelskosti pracovního prostředí
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

Nové ústředí ČSOB /Praha/
¤ Nové ústředí ČSOB /Praha/

Dálnice D8 – hraniční most ČR – SRN
autoři: Valberk, spol. s r. o., Projekt – Pontex, spol. s r. o.
dodavatel: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s. a JHP spol. s r. o.
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření dálničního mostu v komplikovaných geologických, terénních a ekologických podmínkách se zřetelem k rychlosti stavby
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

Dálnice D8 – Hraniční most ČR-SRN
¤ Dálnice D8 – Hraniční most ČR-SRN

Dům „U Zlatého anděla“ v Celetné ulici v Praze
autoři: Marek Tichý, Jitka Žajdlíková,  Klára Fischerová, Pavla Brůžová, Jan Švarc, TaK_Tichý a Kolářová, s. r. o.
dodavatel: Metrostav a. s.
investor: Celetná 29, s. r. o. a COPA Management, s. r. o.
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za ohleduplnou rekonstrukci a rehabilitaci historického městského domu se zřetelem k nápaditým vstupům současné architektury a designu
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

„Dům u Zlatého anděla“
¤ „Dům u Zlatého anděla“

Rekonstrukce domů čp. 183, 184 a 468 ve Frýdlantské ulici v Liberci
autoři: Jiří Janďourek, Ladislav David, Jana Medlíková
dodavatel: Integraf Liberec, a. s.
investor: Statutární město Liberec
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za nevšední proměnu rozdílných domů městského bloku v přátelskou úřední budovu se zřetelem k dosažené přehlednosti a otevřenosti
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

Rekonstrukce č.p. 183 ve Frýdlantské ul. č.p. 184 a č.p. 468
¤ Rekonstrukce č.p. 183 ve Frýdlantské ul. č.p. 184 a č.p. 468

Přestavba administrativní budovy Sportturist na Hotel Metropol v Praze
autoři: Marek Chalupa, Štěpán Chalupa, Tomáš Havlíček, Martin Rusina
dodavatel: Průmstav, a. s.
investor: Speciál Tours Prague, spol. s r. o.
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za velkorysou přestavbu již nefunkční administrativní budovy na nevšední hotel se zřetelem k nápaditému konstrukčnímu řešení a interiérovému vybavení
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

Přestavba administrativní budovy Sportturist na Hotel Metropol, Praha 1
¤ Přestavba administrativní budovy Sportturist na Hotel Metropol, Praha 1

Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu v ulici E. Pittera v Českých Budějovicích
autoři: Jiří Stráský, Jaroslav Baron
dodavatel: JHP spol. s r. o.
investor: Statutární město České Budějovice
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření dynamické, ryze soudobé a výtvarně velmi působivé mostní konstrukce, se zřetelem k přívětivému měřítku stavby
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu, v ulici E. Portera
¤ Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu, v ulici E. Portera

Nový závod Bang&Olufsen v Kopřivnici
autoři: Petr Fischer, Ermio Krupic, ARKITEMA
projekt: Gec-AGP Olomouc
dodavatel: GEMO Olomouc, spol. s r. o.
investor: Bang&Olufsen, spol. s r. o.
Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření moderního průmyslového objektu s výrazným architektonickým řešením se zřetelem ke kvalitě stavebních detailů
Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde. 

Nový závod Bang & Olufsen v Kopřivnici
¤ Nový závod Bang & Olufsen v Kopřivnici

Další informace na stránkách www.stavbaroku.cz

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007