arrows Realizace staveb arrowsSnižování vlhkosti zdiva v příkladech, část IV. - volba nejvhodnějších metod
grafické podklady: autor
text: Michael Balík
číslo: 11-12/11
Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část IV. - volba nejvhodnějších metod

· Celkový pohled na areál hospodářských budov kláštera. Vlevo je západní věžní rizalit při bývalé konírně, v popředí sýpka (dnes restaurace) a související prostory, v pozadí velehradská bazilika.
Součástí historických areálů nejsou pouze budovy hlavní – původně obytné, ale také často rozsáhlé objekty hospodářské. Jejich prostorové možnosti bývají pro majitele zajímavé a stávají se důvodem pro celkovou obnovu. V místech původně určených pro běžné sklepy, k ustájení zvířat, konírny, chlévy, ale i sýpky apod. jsou nově plánovány budoucí provozy, které vyžadují velmi kvalitní vnitřní prostředí. Tyto, z technického  hlediska, nepříliš vhodné a rozumné záměry využití stávajících prostor nelze často zvrátit a je třeba volit relativně velmi nákladné způsoby odvlhčení konstrukcí. Zvolené sanační kombinace nebývají vesměs kladně přijímány zástupci památkové péče a podmínky formulované v závazných rozhodnutích navržené úpravy prakticky vylučují. Projektant-specialista se tak při řešení daného zadání pohybuje v jakémsi kruhu.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Michael Balík, CSc.
Ing. Michael Balík, CSc.Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. Je majitelem ateliéru pro návrhy sanace zdiva, ochrany fasád a všech souvisejících vlivů, autor jedenácti odborných publikací v daném oboru. Předseda odborné společnosti pro odvlhčování staveb ČSSI. Je expertem Českého egyptologického ústavu FF UK.
E-mail: balikm@volny.cz

Při návrzích rekonstrukcí původních zámeckých nebo klášterních areálů využívají architekti prostor hospodářských budov pro účely např. galerií, muzeí, koncertních a jiných společenských místností, a často také restaurací a vináren. Zdivo těchto budov bývá dlouhodobě poškozováno nejenom vlhkostí, ale zejména vysokou salinitou živočišného původu. Rozhodování projektanta jsou v těchto případech ovlivňována skutečnostmi zjištěnými na základě stavebního průzkumu. Většinou je třeba se zbavit všech kontaminovaných omítek, často i degradovaného zdiva, včetně podlahových vrstev atd. Části těchto konstrukcí jsou však často zdobeny výtvarnými a architektonickými prvky (např. niky s lunetami, kamennými napáječkami, ostěními oken a dveří atd.) a jsou chráněny z hlediska památkové péče.
Úkolem projektanta-specialisty je tedy navrhnout takové úpravy, které vytvoří vhodné vnitřní prostředí a také přiměřený vzhled povrchů určených pro nové využití. Do zdiva a souvisejících konstrukcí však není možno z hlediska jejich památkové ochrany jakkoliv vstupovat – jsou tedy vyloučeny destruktivní, avšak i částečně destruktivní úpravy. Dohoda o účinné metodě odvlhčení nebývá tedy často možná. Projektant bezvýsledně dokazuje, že např. provedení chemických clon v podzákladí nebo v oblasti mezi základy a zdivem neznamená žádnou zásadní destrukční úpravu, nebo že aplikace omítek, které jsou vnitřně hydrofobizované, nemůže vyvolat další problémy. S těmito argumenty předložené návrhy často posuzují zástupci památkové péče. Hlavními důvody neporozumění a dlouhých diskuzí mezi projektanty a zástupci památkové péče jsou zejména:

  • Nedostatek přehledu o možných sanačních opatřeních, z hlediska jejich provádění a vlivu na památkově chráněné konstrukce a na jejich detaily.
  • Jistá paušalizace vlastností úprav, bez posouzení daného příkladu a problému na konkrétní stavbě.


Interiér bývalé konírny s patrnými poruchami z hlediska vlhkosti, které zasahují až do patek kleneb
¤ Interiér bývalé konírny s patrnými poruchami z hlediska vlhkosti, které zasahují až do patek kleneb

Prostory bývalé konírny (dnes galerie) po obnově
¤ Prostory bývalé konírny (dnes galerie) po obnově

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Tip: Insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007