arrows Realizace staveb arrows Oprava a obnova staveb arrowsSnižování vlhkosti zdiva v příkladech, část III. - volba nejvhodnějších metod
grafické podklady: autor
text: Michael Balík
číslo: 06-07/2011
Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část III. - volba nejvhodnějších metod

· Stavba bývalé synagogy v centru města Hořice
Návrh na vytvoření vhodných podmínek pro budoucí užívání památkově chráněné budovy a zajištění bezporuchovosti jejích povrchů je často ovlivňován nově zjištěnými skutečnostmi ještě před vydáním závazných rozhodnutí z hlediska památkové ochrany. Původní koncepce, která vychází z výsledků průzkumů stávajícího stavu stavby a podmínek formulovaných investorem a zástupci památkové péče, se může stát nereálnou a dochází k diskuzím o nedostatečných nebo celkově nekvalitních předchozích průzkumech. Zjednodušeně lze říci, že realizační projektová dokumentace v takovém případě nevycházela z poznání skutečného stavu.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Michael Balík, CSc.
Ing. Michael Balík, CSc.Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. Je majitelem ateliéru pro návrhy sanace zdiva, ochrany fasád a všech souvisejících vlivů, autor jedenácti odborných publikací v daném oboru. Předseda odborné společnosti pro odvlhčování staveb ČSSI. Je expertem Českého egyptologického ústavu FF UK.
E-mail: balikm@volny.cz

Autoři průzkumů a rozborů předkládají nezpochybnitelné a objektivní doklady o výsledcích šetření a měření stavu konstrukcí z hlediska vlhkosti, salinity a o dalších negativních vlivech, které způsobují poruchy. Ty však velmi často popisují pouze viditelné a přístupné oblasti a nejsou doplněny charakteristikou u stavu konstrukcí skrytých.

Jihozápadní kout lodi se schodištěm
¤ Jihozápadní kout lodi se schodištěm

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011)

První článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011)

Druhý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007