arrows Realizace staveb arrows Oprava a obnova staveb arrowsSnižování vlhkosti zdiva v příkladech, část I. - volba nejvhodnějších metod
grafické podklady: autor
text: Michael Balík
číslo: 02/2011
Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část I. - volba nejvhodnějších metod

· Detail po provedených úpravách (sanace vlhkosti zdiva metodou vzduchových dutin) před vlastní restaurátorskou opravou fasády
Cílem seriálu představujícího vhodné metody snižování vlhkosti zdiva je upozornit na úskalí  při rozhodování o jejich výběru. Jednoznačně lze konstatovat, že žádné odvlhčovací opatření není jediným možným, a vždy lze zvolit variantní návrh. Rozhodnutí o volbě pro daný případ ideální kombinace úprav je však téměř vždy limitováno „mantinely“ z hlediska nákladů, technických možností a u památkově chráněných objektů stanovisky zástupců památkové péče.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Michael Balík, CSc.
Ing. Michael Balík, CSc.Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. Je majitelem ateliéru pro návrhy sanace zdiva, ochrany fasád a všech souvisejících vlivů, autor devíti odborných publikací v daném oboru. Předseda odborné společnosti pro odvlhčování staveb ČSSI. Je expertem Českého egyptologického ústavu FF UK.
E-mail: balikm@volny.cz

Nezřídka tak dochází k rozhodnutí, které nemusí být v daném případě ideální – které je kompromisem. V případech, kdy dané řešení podle názoru projektanta není ideální, bývá obtížné určit záruky za návrh a stává se, že investor poněkud omezí své původní představy o „ideálně suchých zdech“ objektu. Dále uvedené příklady v jednotlivých dílech jsou záměrně zvoleny tak, aby co nejšířeji postihovaly tuto problematiku. Mohou však také být jistým návodem při rozhodování o sanaci podobných objektů v obdobných podmínkách. V první části předvede autor sanačního návrhu průběh svého rozhodování a umožní také čtenáři se tohoto procesu účastnit.

Pohled na křídlo budovy od jihovýchodu. Stávající stav.
¤ Pohled na křídlo budovy od jihovýchodu. Stávající stav.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011).

Druhý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2011).

Třetí článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007