Dovolujeme mi Vás pozvat jménem organizující společnosti TOP EXPO CZ a VŠB TU Ostrava na seminář SMART CITY OSTRAVA, který se uskuteční 11. 9. 2013 od 13:00 v rámci zahájení mezinárodní konference ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ v Nové Aule VŠB – TU Ostrava.

" lang="cs" xml:lang="cs" />

Text: Redakce
číslo:
SMART CITY OSTRAVA

Dovolujeme mi Vás pozvat jménem organizující společnosti TOP EXPO CZ a VŠB TU Ostrava na seminář SMART CITY OSTRAVA, který se uskuteční 11. 9. 2013 od 13:00 v rámci zahájení mezinárodní konference ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ v Nové Aule VŠB – TU Ostrava.

odeslat odeslat    tisk tisk

Projekt SMART CITY realizuje společnost TOP EXPO CZ v kooperaci s Technologickou agenturou ČR, Technologickou platformou „Udržitelná energetika ČR“ a technickými  univerzitami ČR formou pořádání CYKLU seminářů v univerzitních a statutárních městech ČR. Ostravskému semináři předcházela dvě setkání odborníků na energetiku, dopravu a stavebnictví  v Plzni a Praze.

Seminář je zaměřen na  Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví Ostravy s přesahem do celého Moravskoslezského kraje.

 

Celý cyklus se koná za podpory MPO ČR, MMR ČR a pod záštitou: MŽP ČR, SPS ČR, TA ČR, SP ČR, Ostravský seminář je navíc  realizován pod záštitou:

-          Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje¨

-          Petra Kajnara, primátora města Ostravy

-           Ivo Vondráka, rektora VŠB-TU Ostrava

 

Mezi přednášejícími SMART CITY OSTRAVA budou:

Aleš Laciok, koordinátor pro výzkum a vývoj ČEZ, a.s., a předseda výkonného výboru Technologické platformy „Udržitelná energetika“

Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní, ČVUT v Praze, a prezident Národního spolku pro elektromobilou a podporu moderních technologií

Roman Portužák, manažer pro styk s aplikační sférou; Centrum ENET VŠB-TUO OSTRAVA

Veronika Korittová, národní kontakt pro energetiku, Technologické centrum AV ČR

Jiří Devát, generální ředitel, CISCO SYSTEMS s.r.o.

Petr Hofhansl, Peter Súkenník, AF-CITYPLAN s.r.o. 

Radek Sandri, ředitel Regionu Severní Morava, Dalkia Česká republika, a.s.

Jan Neuwirt, vedoucí obchodního oddělení, INTOZA s.r.o.

Roman Kadlučka, předseda představenstva a ředitel společnosti, Dopravní podnik Ostrava a.s.

Martin Hájek, VŠB-TU Ostrava, manažer Centra pro rozvoj dopravních systémů

 

 

Více informací včetně přihlášky a abstraktů přednášek najdete na stránkách

http://www.top-expo.cz/smart-city/sc-ostrava-2013

 

Představení projektu SMART CITY najdete zde

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
© 2007