arrows Odborné akce arrowsSemináře pořádané v budově ČKAIT v Sokolské ulici v Praze
text: redakce
číslo: 01/11
Semináře pořádané v budově ČKAIT v Sokolské ulici v Praze
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblast Praha, připravila pro autorizované inženýry a techniky v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT odborné semináře OK ČKAIT Praha. Účast na seminářích je hodnocena 1 kreditním bodem.
odeslat odeslat    tisk tisk

Ochrana před bleskem podle EN/IEC 62305
9. 2. 2011 od 9.00 do 13.00 hod

Česká architektura v půlstoletí od konce 2. světové války
16. 2. 2011 od 14.00 do 18.00 hod

Stavební zákon a koordinátor BOZP a z toho vyplývající souvislosti na staveništi
17. 2. 2011 od 9.00 do 13.00 hod

Vodní zákon
2. 3. 2011 od 14.00 do 18.00 hod

Hygienické předpisy ve výstavbě
30. 3. 2011 od 14.00 do 18.00 hod

Veřejné zakázky ve stavebnictví po provedených novelách. Soutěž o návrh.
20. 4. 2011 od 14.00 do 18.00 hod

Bezbariérové užívání pozemních staveb. Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.
4. 5. 2011 od 14.00 do 18.00 hod

Solární tepelné soustavy
18. 5. 2011 od 14.00 do 18.00 hod

Semináře Informačního centra ČKAIT

Statika. Navrhování svislých zděných konstrukcí podle Eurokódu 6. Materiály firmy XELLA CZ pro zděné konstrukce, způsoby výpočtu.
16. 3. 2011 od 9.00 do 13.00 hod

Tepelná technika. Hlavní závazné zákony pro oblast tepelné techniky, výpočty a veličiny, energetická náročnost budov, výpočty.
6. 4. 2011 od 9.00 do 13.00 hod

Přípravné semináře k autorizačním zkouškám ČKAIT
Cílem dvoudenních kurzů je usnadnit žadatelům přípravu k autorizační zkoušce ČKAIT v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

Přihláška on-line: www.ice-ckait.cz.

Termíny: 18.–19. 1. 2011 22.–23. 3. 2011 10.–11. 5. 2011

Místo konání: budova ČKAIT posluchárna, 1. patro Sokolská 15 Praha 2 120 00

Organizační garant, přihlášky, další informace:
Ivana Peřková IC ČKAIT
tel.: 227 090 213, fax: 227 090 222
E-mail: iperkova@ckait.cz, info@ckait.cz

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007