arrows Firemní blok arrows Dopravní stavby arrowsS mostem ve znaku
foto: archiv SMP CZ, a. s.
text: Petr Zázvorka
číslo: 09/10
S mostem ve znaku

· Letmo betonovaný most Hačka (foto: archiv Stavebnictví)
Symbolika mostů provází lidskou civilizaci od starověku. Jejich stavitelé patřili vždy k nejvíce oceňovaným projektantům své doby – a právem. Význam mostů byl totiž vždy strategickým fenoménem, ať již šlo o problematiku vojenskou nebo hospodářskou či kulturní. Specializace jejich stavitelů se dědila, stejně jako přecházelo z generace na generaci vlastnictví stavební hutě, zkušenost cechu nebo proslulost firmy v daném oboru.
odeslat odeslat    tisk tisk

SMP CZ, a. s.Není náhodou, že středověké kamenné mosty v Čechách patří mezi nejvýznamnější památky jako doklad vyspělosti tehdejší techniky i estetického cítění. Příští generace posoudí, jak v této oblasti stavebnictví obstála ta naše. Dobrým příkladem může být firma, jejíž historie se dotýká většiny novodobých důležitých dopravních staveb v České republice. Je třeba podotknout, že současná etapa vývoje společnosti SMP CZ, a. s., která patří mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností v ČR, začala právě před dvaceti lety.
Stopy historie této firmy lze sledovat mnohem dříve, od 1. ledna 1953, kdy byl založen u n. p. Stavby silnic a železnic Praha Speciální závod pro inženýrské konstrukce z předpjatého betonu. Tento závod (při reorganizaci podniku pod novým jménem Závod 2 n. p. Stavby silnic a železnic) se podílel na řadě významných staveb v oblasti komunikací a při rozvoji mostních technologií. Historie předpjatého betonu v Československu byla v té době sice krátká, ale mladí lidé, kteří se sešli v závodě, se stali (při pozdějších reorganizacích podniku) základnou kmenových odborníků, s dostatkem zkušeností, proto bylo možné stavby mostů touto technologií stavět. Úspěšné realizace z předpjatého betonu, které založení závodu předcházely, je k tomu opravňovaly.

První silniční most z předpjatého betonu v Československu byl navržen Ing. Dr. L. Pacholíkem a postaven v roce 1947 na projektovaném úseku dálnice v Koberovicích. Nosníky mostu byly vyráběny v Liticích nad Orlicí a po jejich osazení byla provedena spřažená deska mostovky.
V letech 1947–1952 pak následovaly stavby mostů, kde se uplatnily v praxi získané zkušenosti: most v Hodkovicích u Liberce, most přes dráhu ve Frýdlantu, tři mosty u Mnichova Hradiště, přemostění řeky Teplé v Karlových Varech a další.
Od 1. července 1952 byla zahájena ambulantní výroba a výstavba montovaných mostů z předpjatého betonu v rámci podniku Stavby silnic a železnic Praha. Z mostů, na kterých se podíleli pracovníci Speciálního závodu, vyjímáme:

 • 1952–1955, Cholín, okres Příbram, nosná konstrukce mostu přes Slapskou zdrž.
  Nosná konstrukce, montovaná z 25 ks předpjatých nosníků o rozpětí 48,2 m, ambulantně vyráběných, 5 polí (5x48,2 m). Plocha mostovky 1750 m²;
 • 1953–1957, Živohošť, okres Benešov, nosná konstrukce mostu přes Slapskou zdrž.
  Nosná konstrukce montovaná z 30 ks předpjatých nosníků ambulantně vyráběných, 5 polí (5x48,2 m). Plocha mostovky 1735 m²;
 • 1961–1963, Zvíkov, mosty přes Vltavu a Otavu. Obě mostovky provedeny letmou betonáží, 2 komůrky obdélníkového tvaru, 4 pole (42+84+84+42 m). Celková plocha každé z mostovek 2560 m²;
 • 1965–1973, Most přes Nuselské údolí. Monolitická nosná předpjatá konstrukce, celkem 5 polí (68,25 + 3 x 115,5 + + 68,5 m), letmo betonovaná. Plocha mostovky 12 800 m². Horní mostovka je určena pro silniční provoz, v tubusu jsou vedeny 2 koleje metra. Generální dodávka pro VHMP – VIS (Výstavba inženýrských staveb);
 • 1966–1976, Praha, Holešovická přeložka, pravobřežní část – 2 mosty přes Sokolovskou ulici, most přes Rokytku;
 • 1967–1971, Plzeň – Peklo, most přes Mži – 7 polí, plocha mostovky 6383 m²;
 • 1968–1971, Loket, most přes Ohři, železobetonový oblouk vzepětí 38,5 m, rozpětí 126 m, nad obloukem mostovka z předpjatého betonu, z předpjatých nosníků, celkem 10 polí, celková plocha mostovky 3861 m²;
 • 1970–1974, Stádlec, přemístění historicky cenného mostu z roku 1848 (viz Stavebnictví, 09/2007, str. 18);
 • 1970–1977, Hvězdonice, dálniční most přes Sázavu. Předpjatá monolitická spojitá konstrukce betonovaná na posuvné ocelové skruži, dvoutrámový příčný řez, situovaný ve směrovém a vydutém oblouku, 9 polí ( 42 + 7 x 54 + + 42 m), spodní stavba – železobetonové pilíře tvaru V s příčným průřezem tvaru H. Maximální výška nivelety nad údolím 25 m.

Most přes Slapskou zdrž, Cholín 
¤ Most přes Slapskou zdrž, Cholín

Mosty přes Otavu a Vltavu, Zvíkov
¤ Mosty přes Otavu a Vltavu, Zvíkov

Dálniční most přes Sázavu, Hvězdonice
¤ Dálniční most přes Sázavu, Hvězdonice

Rozsáhlá výstavba prefabrikovaných mostů v 60. a 70. letech minulého století byla řešena především použitím dodatečně předpjatých nosníků, vyráběných ve vlastních výrobnách.
Kromě železobetonových mostů z předpjatého betonu byla rovněž postavena řada mostů železobetonových a ocelových. Z předpjatého betonu byla zahájena výroba nádrží (Brno – Modřice), úspěšná byla účast na stavbě pražského metra (stropní konstrukce stanic Muzeum, Kačerov, I. P. Pavlova).

Z referenčních dopravních staveb následujících let jmenujme alespoň některé:

 • 1974–1980, Holešovická přeložka – levý břeh Vltavy, mosty na skružích, letmá betonáž;
 • 1975–1978, Přemostění nádrže Římov, vysouvaná nosná konstrukce;
 • 1976–1985, Mosty na dálnici D5, Praha–Beroun – mosty přes Berounku, 725 m dlouhý most v Berouně betonovaný na posuvné skruži;
 • 1978–(1983 jižní část)–1988, Soubor staveb Barrandovského mostu. Most postaven jako šestipolový spojitý nosník z předpjatého betonu. Pro svou složitou půdorysnou dispozici betonován na skruži. Celková plocha nosných konstrukcí 33 000 m²;
 • 1980–1985, Děčín, přemostění Labe, letmá betonáž nosné konstrukce;
 • 1985–1991, Zavěšený most přes Jordán, Tábor;
 • 1986–1991, Most přes Vltavu v Davli, vysouvaná nosná konstrukce, hlavní pole 80 m;
 • 1990–1991, Průtah Libercem, segmentové mosty;
 • 1990–1994, Most přes Labe u Mělníka, letmá betonáž nosné konstrukce, hlavní pole 132 m;
 • 1994–1997, Most u Kladrub, letmo betonovaný, na dálnici D5, rozpětí hlavního pole 120 m;
 • 1995–1998, Dálniční most přes Ohři u Doksan (dosud nejdelší český dálniční most v délce 1183 m), letmo betonovaný most, estakády betonované na výsuvné skruži;
 • 1999–2000, Estakáda Ruzyně na stavbě Pražského silničního okruhu o délce 1003 m;
 • 1999–2000, Vysutá předpjatá ocelová lávka v Káraném, hlavní pole 104 m;
 • 1997–1999, Mostní estakáda na obchvatu Chebu;
 • 1997–2000, Mostní estakáda přes Radbuzu na dálnici D5;
 • 2000–2001, Okružní křižovatka v Karlových Varech;
 • 2001–2004, Estakáda v Chomutově, délky 663 m, nosná konstrukce ze segmentů SMP;
 • 2002–2003, Replika historického dřevěného mostu v Radošově;
 • 2002–2002, Rekonstrukce estakády Prosek v Praze;
 • 2002–2004, Most v Praze – Lahovicích, rekonstrukce mostu přes Berounku;
 • 2002–2004, Segmentový most na silnici I/27 Tyršův sad – Sukova přes Radbuzu v Plzni;
 • 2003–2005, Most Čekanice, na dálnici D3, most o 13 polích, délky 466 m;
 • 2003–2006, Most přes údolí Úhlavy, nosná konstrukce ze segmentů SMP;
 • 2004–2005, Most Krejcárek v Praze, betonovaný na pevné skruži;
 • 2004–2007, Zavěšený most přes Labe na obchvatu Nymburka, v délce 544 m, betonáž na pevné skruži, 132 m dlouhé hlavní pole přes řeku, s vloženou ocelovou částí;
 • 2005–2007, Estakáda v Karlových Varech v délce 639 m, nosná konstrukce ze segmentů SMP a z podélných nosníků;
 • 2005–2007, Most Hačka na přeložce silnice I/6 Chomutov–Křimov, letmo betonovaný most (viz Stavebnictví 06–07/08, str. 64);
 • 2007–2010, Most přes Berounku na silničním okruhu Prahy, betonovaný na pevné skruži;
 • 2007–2010, Oprava Karlova mostu, etapa 003, oprava mostovky a zábradlí, (Stavebnictví 05/2008, str. 6, Stavebnictví, příloha 05/2010);

Zavěšený most přes Jordán
¤ Zavěšený most přes Jordán

Lahovický most v Praze
¤ Lahovický most v Praze

Replika dřevěného mostu v Radošově
¤ Replika dřevěného mostu v Radošově

Most Čekanice na dálnici D3
¤ Most Čekanice na dálnici D3

Estakáda v Chomutově
¤ Estakáda v Chomutově

Práce na mostě přes údolí vodoteče Hačka
¤ Práce na mostě přes údolí vodoteče Hačka

Most Klabava na dálnici D5
¤ Most Klabava na dálnici D5

Most Krejcárek v Praze
¤ Most Krejcárek v Praze

Oprava Karlova mostu (foto: Tomáš Malý)
¤ Oprava Karlova mostu (foto: Tomáš Malý)

Organizační změny společnosti 
K 1. dubnu 1990 došlo k osamostatnění podniku od SSŽ Praha pod novým názvem Stavby mostů Praha, firma se stala od 5. května 1992 akciovou společností. První rok nového tisíciletí byl i rokem nového přejmenování firmy na SMP CONSTRUCTION, a. s. Změna názvu souvisela i s rozšířením nabídky stavebních činností společnosti. Ke dni 1. května 2005 byl ukončen tzv. „squeeze out”, společnost je ve 100% vlastnictví mateřské skupiny VINCI, nástupnickou společností se stala SMP CZ, a. s., jejímž jediným akcionářem je skupina VINCI divize Construction. Společnost dále výrazně diverzifikovala, ale důležitým cílem zůstalo udržení vedoucího postavení v mostním stavitelství. Portfolio se rozšířilo o nové obory – konkrétně stavby vodohospodářské, podzemní a průmyslové.
SMP CZ, a. s., je v současnosti organizována v oborově profilovaných divizích, kromě největší divize dopravních staveb jde o divizi podzemních staveb a specializací, vodohospodářských staveb, průmyslových staveb a výroby ocelových konstrukcí a dopravy. Společnost založila dvě dceřiné společnosti – SM 7, a. s., (specializuje se zejména na předpínání a zvedání konstrukcí), a Stavby mostov Slovakia, a. s., (SMS), která je specializovaná na dopravní stavby na území Slovenska. V současné době realizuje významný podíl prací na prvním projektu PPP ve Slovenské republice.

Podzemní stavby
Od roku 2000 zahájila společnost svou činnost v oboru podzemních staveb – konkrétně zejména na úsecích v otevřených výkopech pražského metra trasy IV C. Podílela se na výstavbě tunelu Mrázovka, Panenská a Jihlava. Po povodních v roce 2002 provedla náročnou rekonstrukci stanice metra Vltavská na trase C.

Vodohospodářské stavby
V oboru vodohospodářských staveb patří mezi dokončená díla například Rekonstrukce zárubních zdí u vývaru přehrady Orlík, Rekonstrukce části plavební komory České Kopisty, Přehrážka na bystřině Hučivý potok, Protipovodňová opatření Prahy v Karlíně, Opravy plavebních komor a jezů po povodních na Vltavě a na Labi (Modřany, Smíchov a Mánes), Rekonstrukce toků (Rolava, Dubská Bystřice). Patří sem rovněž velké zdravotně technické stavby, jako je Rekonstrukce úpravny vody Hradiště u Klášterce nad Ohří, Oprava vyhnívacích nádrží v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze – Troji, vodovodního přivaděče v Bílině nebo Čistírna důlních vod v Březně u Chomutova a v Příbrami a dále akce Klatovy – čisté město.

Ústřední čistírna odpadních vod v pražské Troji, oprava vyhnívacích nádrží
¤ Ústřední čistírna odpadních vod v pražské Troji, oprava vyhnívacích nádrží

Průmyslové stavby
Velkou současnou průmyslovou stavbou SMP CZ, a. s., je komplexní obnova elektrárny Tušimice II. Tato divize také proniká do staveb environmentálního charakteru, jako je například revitalizace Panské zahrady v Praze -Dubči nebo projekt Medard–Libík – revitalizace vytěžených povrchových dolů na Sokolovsku pro využití k rekreaci.

Specializace
V rámci svého výrobního programu se SMP CZ, a. s., zabývá i specializovanými činnostmi – výrobou ocelových konstrukcí, výrobou prefabrikátů, sanacemi betonových konstrukcí, rekonstrukcemi objektů, zdviháním konstrukcí, výrobou výztuže, zemními pracemi a dopravou.

Prefabrikace
V oblasti prefabrikace firma vyrábí příčně dělené mostní dílce – mostní segmenty a podélné nosníky, prefabrikáty protihlukových stěn a další stavební dílce.

Rekonstrukce
SMP CZ, a. s., se velkou měrou podílí na opravách a rekonstrukcích mostů vodohospodářských staveb a dalších stavebních objektů. Kromě uvedených rekonstrukcí mostů je zajímavou referencí komplexní rekonstrukce lázeňského komplexu v Klášterci nad Ohří nebo přestavba bývalé vojenské pozorovatelny na turistickou rozhlednu na šumavském vrchu Poledník.

Certifikace a osvědčení
Společnost SMP CZ, a. s., je držitelkou řady certifikátů a osvědčení, je držitelkou systému certifikovaných stavebních dodavatelů č. 7701, kterým potvrzuje splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále je držitelkou certifikátů systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a systému managementu BOZP podle OHSAS 18001. Vlastní oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Národní bezpečnostní úřad České republiky po prověření vydal společnosti osvědčení pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ “.

Ocenění
Řada staveb, jejichž zhotovitelem byla společnost SMP CZ, a. s, byla oceněna v úrovni státu, regionu nebo profese, převážně v oboru dopravních staveb. Z řady ocenění vyjímáme:

 • SMP CZ, a. s., byla v roce 2000 oceněna Cenou České republiky za jakost;
 • Mostní dílo roku 1998 bylo uděleno stavbě železničního mostu přes silnici I/6 u Chebu;
 • Mostní dílo roku 1999 bylo uděleno stavbě mostu na silnici I/38 v Bělé pod Bezdězem, tato stavba získala zároveň ocenění za mimořádné technické dílo roku 2000;
 • Mostní dílo roku 2000 bylo uděleno stavbě Mosty na silničním okruhu Praha – MÚK Třebonice;
 • Mostní dílo roku 2001 bylo uděleno stavbě silniční estakády Řepy–Ruzyně;
 • Stavba Okružní křižovatka na mostě 1. máje v Karlových Varech získala ocenění Nejlepší stavba Karlovarského kraje;
 • Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury získala v roce 2004 stavba Silniční okruh, stavba 517 Řepy–Ruzyně;
 • Mostní dílo roku 2003 bylo uděleno stavbě Most v Radošově; tato stavba získala také cenu Nejlepší stavba Karlovarského kraje 2004;
 • Stavba Přeložka silnice I/27, I. stavba, Tyršův Sad–Sukova získala cenu Stavba roku Plzeňského kraje 2004;
 • Mostní dílo roku 2004 bylo uděleno rekonstrukci Silniční most přes Berounku Praha–Lahovice;
 • Mostní dílo roku 2005 bylo uděleno stavbě Silniční estakáda letiště Praha – Ruzyně Terminál Sever 2;
 • Silnice I/13 – Obchvat Ostrova získal titul Dopravní stavba roku 2006;
 • Dubská Bystřice, rekonstrukce koryta řeky km 15,238–15,010 získala ocenění Nejlepší stavba vodního hospodářství v roce 2006;
 • SMP CZ, a. s., bylo uděleno ocenění Stavební firma roku 2006;
 • SMP CZ, a. s., byla udělena Cena SFDI Dopravní stavby roku 2006 za stavbu 0510/IV, Most přes Úhlavu;
 • Úpravna vody Hradiště získala ocenění Vodohospodářská stavba roku 2007 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod;
 • SMP CZ, a. s., byl udělen titul Sanační dílo roku 2007 za most přes Ohři v Libochovicích;
 • Čestné uznání poroty bylo uděleno stavbě Zavěšený most přes Labe u Nymburka v soutěži Dopravní stavba roku 2007;
 • Mostní dílo roku 2007 získala stavba letmo betonovaného mostu Hačka u Chomutova;
 • Cenu Inženýrské akademie za rok 2008 získaly firmy SMP CZ, a. s., a Pontex, a.s., za vynikající technický projekt: Silnice I/38 Nymburk obchvat, SO 202 – Most přes Labe;
 • Úpravna vody Mariánské Lázně získala ve své kategorii ocenění Vodohospodářská stavba roku 2009;
 • SMP CZ, a. s., získala jako jedna z deseti českých firem certifikát European Business Awards v roce 2009;
 • Dopravní stavba roku 2009 byla udělena stavbě Most přes Labe v Litoměřicích.

Závěr 
SMP CZ, a. s., jako jeden z lídrů stavebního trhu v ČR potvrzuje dlouhodobou základní strategii podnikání, kdy moderní technologie, využívané na stavbách, doplňují zkušenosti odborníků získané řadou realizací z minulých let. Tato skutečnost je předpokladem pro překonání současného období doprovázeného omezením veřejných zakázek v oblasti dopravních staveb, kdy je kladen důraz především na flexibilitu a univerzálnost zhotovitele. To je trend, který firma, jejíž logo je zvýrazněné symbolem mostu, přijala. Nezastupitelná role SMP CZ, a. s., jako specialisty v oboru, však zůstává příslibem pro budoucnost dopravních staveb v Čechách.

Odborné posouzení článku:
Ing. Václav Krauz, výkonný ředitel SMP CZ, a. s.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007