Rozhovory, diskuze

Budoucí směry památkové péče v ČR

Vloženo: 18.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Hana Dušková | foto: Aleš Motejl

Další odborná diskuze, kterou v srpnu uspořádala redakce časopisu Stavebnictví v budově ČKAIT v Praze, byla zaměřena na téma památkové péče v České republice. V následujícím textu vybíráme nejzajímavější názory zúčastněných, které v průběhu diskuze, v souvislosti s přípravou nového zákona o státní památkové péči, zazněly.

Satelity zatím postrádají svoji základní ideu - koncepční myšlení

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý, Atelier 5, archiv Jakub Kynčl

„Podstata myšlenky tzv. Vesnice ve městě leží v nostalgickém pošilhávání po životě v rodinném domě na venkově, nejlépe ještě v těsném kontaktu s přírodou. Tento sen, či lépe řečeno zbožné přání velkého množství Evropanů (a nejen jich) je ve městě, které nabízí práci, prakticky – ale především ekonomicky – poměrně těžko realizovatelné.“

Satelitní městečka očima sociologa

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský

Když dirigent máchne taktovkou, tak už nelze měnit hráčům noty

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Ing. Jiří Kaláb je majitelem stejnojmenné brněnské stavební firmy, která za sebou zatím v jihomoravském regionu zanechala nesmazatelnou stopu v podobě mnoha realizací.

Architekt a stavbař jsou sluhové peněz investora

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 14.08.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Architekt David Vávra stál u zrodu ojedinělého popularizačního projektu o české moderní architektuře. Dokumentární cyklus Šumná města dokázal téměř nemožné – dostat na televizní obrazovku zasvěcený pořad o architektuře dvacátého století, který je navíc zábavný, ale hlavně představuje architekturu pro širší veřejnost doposud neznámou – totiž architekturu nepražskou.

Nové projekty jsou zralé pro TBM

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

V květnu v Praze proběhl kongres WTC 2007 – největší mezinárodní akce roku v oboru podzemního stavitelství. Pořádal ho Český tunelářský komitét (ČTuK), který je členem Mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES. V pěti dnech zaznělo na kongresu mnoho podnětů. Od globálních vizí budoucnosti po úzké technologické problémy. Následující rozhovor s prezidentem ČTuK Ing. Ivanem Hrdinou toto schéma v podstatě kopíruje, ovšem hlavně v mezích hranic České republiky.

Nádraží je vnitroměstské letiště

Vloženo: 06.03.2007  |  Aktualizováno: 06.08.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: J. Táborský, L. Daňková | foto: ateliér Patrik Kotas, Tomáš Malý

Náročná pětiletá rekonstrukce má proměnit hlavní nádraží v Praze ze současné podoby (ať si ji každý pojmenuje podle svých zkušeností) na víceúčelové centrum obchodu a zábavy. Italský investor Grandi Stazioni se snaží naplnit ideu současných nádražních trendů – totiž dělat z těchto naprosto jednoúčelových zařízení funkčně komerční centra na způsob letišť.

Stavební boom na Slovensku

Vloženo: 10.05.2007  |  Aktualizováno: 06.06.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Anna Pecková

Na dubnovém Fóru českého stavebnictví v Praze patřil příspěvek Ing. Jána Majerského, prezidenta Zväzu stavebných podnikatelov Slovenska k těm, které vzbudily nejvíce pozornosti. Jeden z diskutujících dokonce použil jako charakteristiku slovenského stavebnictví termín „malý tygr“, který připomíná období růstu ekonomiky některých asijských zemí. Tento termín ovšem není úplně přehnaný – vývoj stavební produkce na Slovensku zaznamenal v posledních letech prudký nárůst a v roce 2005 dosáhl přírůstku 14,1 %.

LOH v Praze a podnikatelé ve stavebnictví - stačí se jen zúčastnit?

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Kandidatura Prahy na organizaci letních olympijských her v roce 2016 byla městským zastupitelstvem odsouhlasena 22. března. Narozdíl od sportovců, kteří by se v Praze mohli utkat nejdřív za devět let, by čeští podnikatelé ve stavebnictví měli zakleknout do startovacích bloků co nejdřív. S kandidaturou na olympiádu je spojen velký balík zakázek. Může jít o projekty spojené přímo s konáním her (sportoviště, ubytovací kapacity…) i o projekty, jejichž realizace bude díky kandidatuře uspíšena (dopravní infrastruktura).

O budoucnosti české energetiky

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Energetika
Autor: text: Hana Dušková | foto: ČEZ, a. s.

Státní energetická koncepce České republiky vychází z předpokladu energetické soběstačnosti a postavení na vyváženém mixu zdrojů. Jaké jsou prognózy dalšího vývoje české energetiky? O energetických možnostech ČR hovoří Ing. Jiří Borovec, MBA, člen představenstva a ředitel divize výroby ČEZ, a. s.

Diskuzní fórum: Energie a stavebnictví

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Energetika
Autor: text: Hana Dušková | schéma: archiv doc. Ing. Jiřího Bašty, Ph.D.

Cílem debaty, kterou v březnu uspořádala redakce Stavebnictví 2007 v budově ČKAIT v Praze, bylo zhodnotit energetické možnosti a směry v oblasti výstavby. Debaty, seznamující čtenáře se současnými a budoucími energetickými přístupy, se zúčastnili tito odborníci: prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan FS ČVUT v Praze, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., FSv ČVUT Praha, vedoucí katedry technických zařízení budov, doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., FS ČVUT Praha, Ústav techniky prostředí, a Ing. Irena Plocková, MPO ČR.

Čistě české firmy nemají dost peněz na výzkum

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý, archiv VUSTAH

Ředitelka Výzkumného ústavu stavebních hmot (VUSTAH) Ing. Jaroslava Ledererová, CSc., stojí v čele společnosti již jedenáctý rok. Za jejího působení ústav přežil snad nejtěžší období své více než šedesátileté existence. Na počátku devadesátých let, v souvislosti s celospolečenskými změnami se přerušily možnosti financování výzkumných úkolů ze strany státu. Výrobní podniky, na které byl orientován aplikovaný výzkum buď zanikly, nebo přešly do rukou zahraničních vlastníků. Spolupráce s nimi nebyla nadále možná nebo byla velmi obtížná. Vedoucí pracovníci výzkumných ústavů navíc často rychle zprivatizovali úseky s komerční perspektivou. Výzkumná základna státu se rozpadla, nejvíce byl postižen právě aplikovaný výzkum. Celkový počet výzkumných ústavů klesl od roku 1990 o devadesát procent.

Co je bezpečnější než bunkr?

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Fenomén
Autor: text: Jan Táborský | foto: Future Systems, www.nkp.cz

Od vyhlášení výsledků mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové Národní knihovny v Praze uběhl v době vydání tohoto čísla asi měsíc. Vítězný návrh architekta Jana Kaplického se ihned stal více než vděčným mediálním tématem.

Evropský trh je výzvou

Vloženo: 06.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Společnost TCHAS poněkud nabourává zvyklosti na českém stavebním trhu. Tato ostravská firma figuruje na šestém místě v žebříčku stavebních podniků, přitom je společností s ručením omezeným a nemá svou centrálu v Praze. Na druhou stranu je největším tuzemským exportérem stavebních prací a největší z českých stavebních firem, které nejsou pod křídly zahraničního investora. I když o tento primát asi brzy přijde.

Postrádám u nás emotivnější stavby

Vloženo: 22.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý, archiv Design centrum

Karel Kobosil je trochu svéráznou postavou českého designu. Je dlouholetým ředitelem brněnského Design centra České republiky, které je základní organizací českých designérů. Za jeho postavou se rozhodně nedá hledat úředník. Při začátku rozhovoru Kobosil upozorňuje: „Prosím omluvte moji češtinu a nějaké ty drsnější výrazy.“ A to je pro něj výstižné – nechodí daleko pro kritiku, ale ani pro chválu. Jako zkušený a stále aktivní designér se rád vyjádří i ke kontroverzním projektům.

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007