Rozhovory, diskuze

Může být Minneapolis českou realitou?

Vloženo: 10.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: redakce

Po tragických haváriích velkých mostů v USA a Číně se česká média místy až hystericky začala ptát, kolik dní zbývá České republice k podobné katastrofě. Přehánějí novináři?

Budoucí směry památkové péče v ČR

Vloženo: 18.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Hana Dušková | foto: Aleš Motejl

Další odborná diskuze, kterou v srpnu uspořádala redakce časopisu Stavebnictví v budově ČKAIT v Praze, byla zaměřena na téma památkové péče v České republice. V následujícím textu vybíráme nejzajímavější názory zúčastněných, které v průběhu diskuze, v souvislosti s přípravou nového zákona o státní památkové péči, zazněly.

Satelity zatím postrádají svoji základní ideu - koncepční myšlení

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý, Atelier 5, archiv Jakub Kynčl

„Podstata myšlenky tzv. Vesnice ve městě leží v nostalgickém pošilhávání po životě v rodinném domě na venkově, nejlépe ještě v těsném kontaktu s přírodou. Tento sen, či lépe řečeno zbožné přání velkého množství Evropanů (a nejen jich) je ve městě, které nabízí práci, prakticky – ale především ekonomicky – poměrně těžko realizovatelné.“

Satelitní městečka očima sociologa

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský

Když dirigent máchne taktovkou, tak už nelze měnit hráčům noty

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Ing. Jiří Kaláb je majitelem stejnojmenné brněnské stavební firmy, která za sebou zatím v jihomoravském regionu zanechala nesmazatelnou stopu v podobě mnoha realizací.

Architekt a stavbař jsou sluhové peněz investora

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 14.08.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Architekt David Vávra stál u zrodu ojedinělého popularizačního projektu o české moderní architektuře. Dokumentární cyklus Šumná města dokázal téměř nemožné – dostat na televizní obrazovku zasvěcený pořad o architektuře dvacátého století, který je navíc zábavný, ale hlavně představuje architekturu pro širší veřejnost doposud neznámou – totiž architekturu nepražskou.

Nové projekty jsou zralé pro TBM

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

V květnu v Praze proběhl kongres WTC 2007 – největší mezinárodní akce roku v oboru podzemního stavitelství. Pořádal ho Český tunelářský komitét (ČTuK), který je členem Mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES. V pěti dnech zaznělo na kongresu mnoho podnětů. Od globálních vizí budoucnosti po úzké technologické problémy. Následující rozhovor s prezidentem ČTuK Ing. Ivanem Hrdinou toto schéma v podstatě kopíruje, ovšem hlavně v mezích hranic České republiky.

Nádraží je vnitroměstské letiště

Vloženo: 06.03.2007  |  Aktualizováno: 06.08.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: J. Táborský, L. Daňková | foto: ateliér Patrik Kotas, Tomáš Malý

Náročná pětiletá rekonstrukce má proměnit hlavní nádraží v Praze ze současné podoby (ať si ji každý pojmenuje podle svých zkušeností) na víceúčelové centrum obchodu a zábavy. Italský investor Grandi Stazioni se snaží naplnit ideu současných nádražních trendů – totiž dělat z těchto naprosto jednoúčelových zařízení funkčně komerční centra na způsob letišť.

Stavební boom na Slovensku

Vloženo: 10.05.2007  |  Aktualizováno: 06.06.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Anna Pecková

Na dubnovém Fóru českého stavebnictví v Praze patřil příspěvek Ing. Jána Majerského, prezidenta Zväzu stavebných podnikatelov Slovenska k těm, které vzbudily nejvíce pozornosti. Jeden z diskutujících dokonce použil jako charakteristiku slovenského stavebnictví termín „malý tygr“, který připomíná období růstu ekonomiky některých asijských zemí. Tento termín ovšem není úplně přehnaný – vývoj stavební produkce na Slovensku zaznamenal v posledních letech prudký nárůst a v roce 2005 dosáhl přírůstku 14,1 %.

LOH v Praze a podnikatelé ve stavebnictví - stačí se jen zúčastnit?

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Kandidatura Prahy na organizaci letních olympijských her v roce 2016 byla městským zastupitelstvem odsouhlasena 22. března. Narozdíl od sportovců, kteří by se v Praze mohli utkat nejdřív za devět let, by čeští podnikatelé ve stavebnictví měli zakleknout do startovacích bloků co nejdřív. S kandidaturou na olympiádu je spojen velký balík zakázek. Může jít o projekty spojené přímo s konáním her (sportoviště, ubytovací kapacity…) i o projekty, jejichž realizace bude díky kandidatuře uspíšena (dopravní infrastruktura).

O budoucnosti české energetiky

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Energetika
Autor: text: Hana Dušková | foto: ČEZ, a. s.

Státní energetická koncepce České republiky vychází z předpokladu energetické soběstačnosti a postavení na vyváženém mixu zdrojů. Jaké jsou prognózy dalšího vývoje české energetiky? O energetických možnostech ČR hovoří Ing. Jiří Borovec, MBA, člen představenstva a ředitel divize výroby ČEZ, a. s.

Diskuzní fórum: Energie a stavebnictví

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Energetika
Autor: text: Hana Dušková | schéma: archiv doc. Ing. Jiřího Bašty, Ph.D.

Cílem debaty, kterou v březnu uspořádala redakce Stavebnictví 2007 v budově ČKAIT v Praze, bylo zhodnotit energetické možnosti a směry v oblasti výstavby. Debaty, seznamující čtenáře se současnými a budoucími energetickými přístupy, se zúčastnili tito odborníci: prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan FS ČVUT v Praze, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., FSv ČVUT Praha, vedoucí katedry technických zařízení budov, doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., FS ČVUT Praha, Ústav techniky prostředí, a Ing. Irena Plocková, MPO ČR.

Čistě české firmy nemají dost peněz na výzkum

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý, archiv VUSTAH

Ředitelka Výzkumného ústavu stavebních hmot (VUSTAH) Ing. Jaroslava Ledererová, CSc., stojí v čele společnosti již jedenáctý rok. Za jejího působení ústav přežil snad nejtěžší období své více než šedesátileté existence. Na počátku devadesátých let, v souvislosti s celospolečenskými změnami se přerušily možnosti financování výzkumných úkolů ze strany státu. Výrobní podniky, na které byl orientován aplikovaný výzkum buď zanikly, nebo přešly do rukou zahraničních vlastníků. Spolupráce s nimi nebyla nadále možná nebo byla velmi obtížná. Vedoucí pracovníci výzkumných ústavů navíc často rychle zprivatizovali úseky s komerční perspektivou. Výzkumná základna státu se rozpadla, nejvíce byl postižen právě aplikovaný výzkum. Celkový počet výzkumných ústavů klesl od roku 1990 o devadesát procent.

Co je bezpečnější než bunkr?

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Fenomén
Autor: text: Jan Táborský | foto: Future Systems, www.nkp.cz

Od vyhlášení výsledků mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové Národní knihovny v Praze uběhl v době vydání tohoto čísla asi měsíc. Vítězný návrh architekta Jana Kaplického se ihned stal více než vděčným mediálním tématem.

Evropský trh je výzvou

Vloženo: 06.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Společnost TCHAS poněkud nabourává zvyklosti na českém stavebním trhu. Tato ostravská firma figuruje na šestém místě v žebříčku stavebních podniků, přitom je společností s ručením omezeným a nemá svou centrálu v Praze. Na druhou stranu je největším tuzemským exportérem stavebních prací a největší z českých stavebních firem, které nejsou pod křídly zahraničního investora. I když o tento primát asi brzy přijde.

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007