Rozhovory, diskuze

Zadavatelům chybí standardní postupy

Vloženo: 15.09.2008  |  Aktualizováno: 15.09.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Veřejné zakázky na stavební práce jsou mezi odbornou veřejností mnohaletým tématem diskuzí. Provází je negativní medializace a s ní spojená obecná nedůvěra v jejich korektnost.

Export na východ: minulost i budoucnost

Vloženo: 06.08.2008  |  Aktualizováno: 06.08.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Společnost PSJ, a.s., je jedním z nejvýznamnějších exportérů stavebních prací v České republice. Na rozdíl od většiny ostatních českých stavebních exportérů má ve svém portfoliu velké množství zakázek z poměrně vzdálených a někdy i exotických zemí.

Chybí efektivní kontrola státu

Vloženo: 20.06.2008  |  Aktualizováno: 20.06.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Generální ředitel firmy Stomix Ing. Bořivoj Minář obdržel na konci dubna ocenění Manažer roku 2007 pro odvětví stavebních a chemických materiálů. „Vůbec jsem to nečekal,“ říkal Minář. „Ale asi to svědčí o tom, že se nám daří, což také znamená, že je to úspěch celé firmy. Já jsem jen převzal tu cenu.“

Design and build

Vloženo: 11.06.2008  |  Aktualizováno: 11.06.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Stavba roku
Autor: text: redakce

„Obávám se, že takovýto projekt už nikdy nezopakujeme,“ říká poněkud překvapivě na adresu nové administrativní budovy Nového ústředí ČSOB Group Petr Fanta, generální ředitel a předseda představenstva Skanska Reality a.s., který odpovídal na straně developera za celý projekt výstavby budovy ČSOB, oceněné titulem Stavba roku 2007.

Nic nelze zatracovat ani přeceňovat

Vloženo: 10.06.2008  |  Aktualizováno: 10.06.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý

„Nejsem architektem monumentu, jsem architektem sociální stavby. Na projektech mě vždy zajímá jejich sociální dimenze,” říká Ing. arch. Josef Pleskot. Tomu také odpovídá zaměření jeho tvorby, které je podle jeho slov o komunikaci, potkávání a překračování bariér. Mezi jeho stavbami tak najdeme lávku, tunel nebo například budovu banky.

Klíčové slovo: integrace

Vloženo: 04.06.2008  |  Aktualizováno: 04.06.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský, Hana Dušková | foto: Tomáš Malý, Autodesk

Společnost Autodesk je největším producentem projektového softwaru na světě a z této pozice by nejen měla, ale přímo musí určovat nové trendy v navrhování staveb. V představení portfolia produktů pro rok 2008 marketingové oddělení Autodesku dodává: „Autodesk opět po pětadvaceti letech mění svět navrhování.“

Křeček: Laťka je nastavena vysoko

Vloženo: 12.05.2008  |  Aktualizováno: 12.05.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Od pátého dubna je Ing. Pavel Křeček oficiálně zvoleným předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Teprve druhým v šestnáctileté existenci organizace. Deset dní po svém zvolení, v době vzniku rozhovoru si „užíval“ hektických momentů vyplývajících z nové funkce.

První předseda ČKAIT

Vloženo: 08.04.2008  |  Aktualizováno: 08.04.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Hana Dušková, Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Ing. Václav Mach byl v roce 1992 u vzniku České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Stal se jejím prvním předsedou. Tuto funkci po šestnácti úspěšných letech opouští.

Stráský: work, finish, publish

Vloženo: 04.03.2008  |  Aktualizováno: 26.03.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Petr Zázvorka

Rozhovor s profesorem Jiřím Stráským, jedním z nejvýznamnějších českých projektantů mostních konstrukcí, se odehrál na břehu řeky Svratky u lávky pro pěší, která spojuje nové brněnské administrativní centrum (Spielberk Office Centre) se středem města a která také nese jeho podpis. Podle slov Jiřího Stráského je konstrukce této lávky unikátní.

Hlavní pořadatel DSA: SIA ČR - Rada výstavby

Vloženo: 04.03.2008  |  Aktualizováno: 26.03.2008
Rubrika: Odborné akce | Rozhovory, diskuze | Den stavitelství a architektury
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Dny stavitelství a architektury pořádá SIA ČR – Rada výstavby. Pod trochu „záhadným“ názvem se skrývá organizace s jednoduchou strukturou.

O politice architektury ČR

Vloženo: 05.02.2008  |  Aktualizováno: 04.03.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Tomáš Malý

Česká komora architektů připravila ke konci loňského roku pro státní správu České republiky dokument „Program politiky architektury vlády ČR“. Tento text, předaný vládě ČR, je obecný a deklarativní, což je jeho autorům občas vytýkáno.

Frank Barkow v Praze

Vloženo: 05.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Barkow Leibinger Architects

V rámci série přednášek Digitální architekt 07 představil koncem minulého roku v pražském Ekotechnickém muzeu americký architekt Frank Barkow tvorbu svého berlínského ateliéru, který založil se svojí kolegyní Regine Leibinger v roce 1993.

Program politiky architektury vlády ČR

Vloženo: 05.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: redakce

Normotvorná činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb a její priority

Vloženo: 05.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze
Autor: text: Hana Dušková

V prosinci minulého roku byla nově ustavena Technická normalizační komise 27, řešící problematiku požární bezpečnosti staveb. Na ustavujícím zasedání byly stanoveny současné priority oboru, a to zejména ve vztahu k přijímání evropských norem a odpovídajícím revizím stávajícího kodexu požárních norem. Předsedou této technické normalizační komise byl jednohlasně zvolen Ing. Roman Zoufal, CSc., ze společnosti PAVÚS a.s. Nicméně dochází k zavádějícím informacím o rekonstrukci této komise.

Střední škola technických oborů v Havířově: Krizi jsme překonali

Vloženo: 02.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Lidské zdroje
Autor: text: Petr Zázvorka

Jeden z největších učebních komplexů Moravskoslezského kraje oslaví v příštím roce padesáté výročí. Areál představuje možnost výuky v 74 třídách, odborných učebnách a dílnách. Přestože školu navštěvuje téměř tisíc žáků a studentů, bylo by možné kapacitu ještě navýšit, zejména ve stavebních oborech. Rozhovor s ředitelem Střední školy technických oborů (SŠTO), Havířov–Šumbark, Ing. Josefem Wolnym je o minulosti, současnosti i budoucnosti tohoto důležitého střediska výuky technických oborů.

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007